You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Program AD FS udostępnia różne punkty końcowe dla scenariuszy i różne funkcje. Nie wszystkie punkty końcowe są domyślnie włączone. Aby sprawdzić stan punktów końcowych, wykonaj następujące czynności:

  1. Na serwerze programu AD FS Otwórz konsolę zarządzania programu AD FS.

  2. Rozwiń węzeł usługi > punkty końcowe.

  3. Zlokalizuj punkty końcowe i sprawdź, czy stany są włączone na kolumnie włączony .
    ADFS Endpoints status

Ten problem został rozwiązany?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×