We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Jeśli użytkownik próbuje zalogować się do usługi Azure AD, będą one przekierowywane do programu AD FS do uwierzytelniania dla domeny federacyjnych. Jednym z możliwych powodów Logowanie nieudane jest, że użytkownik nie jest jeszcze zsynchronizowane do Azure AD. Widoczny może być pętli z Azure AD do AD FS po pierwsze uwierzytelnianie próby programu AD FS. Aby ustalić, czy użytkownik jest zsynchronizowany do Azure AD, wykonaj następujące kroki:

  1. Pobierz i zainstalować moduł Azure AD PowerShell dla środowiska Windows PowerShell.

  2. Otwórz środowisko Windows PowerShell za pomocą opcji "Uruchom jako administrator".

  3. Inicjować połączenie z usługą Azure AD, uruchamiając następujące polecenie:
    Connect-MsolService

  4. Podać poświadczenia administratora globalnego dla połączenia.

  5. Uzyskać listę użytkowników w Azure AD za pomocą następującego polecenia:
    Get-MsolUser

  6. Sprawdź, czy użytkownik jest na liście.

Jeśli użytkownik nie jest na liście, należy zsynchronizować użytkownikowi Azure AD.

Ten problem został rozwiązany?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×