Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Po zaktualizowaniu dowolnej właściwości użytkownika w usłudze Active Directory powoduje zmianę w metadanych obiektu użytkownika. Zaznacz obiekt metadanych użytkownika, aby wyświetlić właściwości, które zostały ostatnio zaktualizowane. Jeśli zmiany są dostępne, upewnij się, że są zabierani przez powiązanych usług. Aby sprawdzić, czy było zmian właściwości do użytkownika, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaloguj się do kontrolera domeny.

 2. Otwórz program Windows PowerShell.

 3. Metadane obiektu użytkownika można uzyskać, uruchamiając następujące polecenie:
  repadmin /showobjmeta <destination DC> "user DN"

  Przykład polecenia jest:
  repadmin /showobjmeta localhost "CN=test user,CN=Users,DC=fabidentity,DC=com"

 4. W metadanych zbadać kolumny Data/Godzina dla każdego atrybutu dla pojęcia do zmiany. W poniższym przykładzie atrybut userPrincipleName ma nowszej daty niż inne atrybuty, która reprezentuje zmianę do metadanych obiektu użytkownika.
  repadmin show user metadata

Ten problem został rozwiązany?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×