Sprawdź wewnętrzne funkcje logowanie przy użyciu IdpInitiatedSignOn

Strona IdpInititatedSignOn umożliwia Sprawdź, czy usługi AD FS jest uruchomiony i funkcji uwierzytelniania działa poprawnie. Aby otworzyć stronę IdpInitiatedSignOn, wykonaj następujące kroki:

  1. Po stronie IdpInitiatedSignOn, uruchamiając następujące polecenie na serwerze programu AD FS:
    Set-AdfsProperties -EnableIdPInitiatedSignonPage $true

  2. Z komputera, który jest wewnątrz sieci odwiedź następującą stronę:
    https://FederationInstance/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx

  3. Wprowadź poprawne poświadczenia prawidłowego użytkownika na stronę logowania.

Logowanie powiedzie się?

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×