Spis treści
×

Obok każdej wysyłanej wiadomości pojawią się znaczniki wyboru. Oto co wskazują.

Obraz wysyłanej wiadomości

Wiadomość jest nadal wysyłana.

Nie wysłano obrazu wiadomości

Wiadomość nie została wysłana.

Obraz wiadomości został pomyślnie wysłany

Wiadomość została pomyślnie wysłana.

Obraz wiadomości dostarczanej do wszystkich adresatów

Wiadomość jest dostarczana do telefonu wszystkich adresatów.

Obraz wskazujący wiadomość czytaną przez wszystkie

Wszyscy adresaci widzą Twoją wiadomość.

W przypadku wiadomości audio/wideo Obraz wskazujący wiadomość czytaną przez wszystkie jest wyświetlany, gdy wszyscy adresaci odpisali wiadomość.

Informacje o wiadomości

W przypadku każdej wysyłanej wiadomości będzie można wyświetlić ekran informacji, na którym są wyświetlane szczegóły, kiedy wiadomość została dostarczona, przejrzana lub odtworzona przez adresata.

Aby wyświetlić ekran Informacje o wiadomościach:

 1. Otwórz czat z kontaktem lub grupą.

 2. Naciśnij i przytrzymaj wysłaną wiadomość.

 3. Naciśnij pozycję informacje. Możesz też wybrać pozycję Obraz ikony więcej w programie aplikacji kaizala, a następnie pozycję informacje.

Na ekranie z informacjami o wiadomościach są wyświetlane następujące informacje:

 • Dostarczany, gdy wiadomość jest dostarczana na telefon adresata, ale odbiorca jeszcze go nie widzi.

 • Widoczny, gdy odbiorca widzi wiadomości i pobrał zdjęcie, plik dźwiękowy lub klip wideo. W przypadku wiadomości głosowych lub wideo adresat widzi, ale jeszcze nie został przez Ciebie odtworzony.

 • Odtwarzany, gdy odbiorca odtwarza głos lub wiadomość wideo.

Uwaga: Gdy uczestnik opuszcza grupę, ekran informacje będzie nadal wyświetlał oryginalne informacje ze wszystkimi uczestnikami, w tym uczestnika, który opuścił grupę.

Brakujące potwierdzenia przeczytania

Jeśli obok wysłanej wiadomości nie są widoczne dwa niebieskie znaczniki wyboru Obraz wskazujący wiadomość czytaną przez wszystkie , mogą wystąpić różne przyczyny:

 • Adresat mógł Cię zablokować.

 • Telefon adresata może być wyłączony.

 • Możliwe, że adresat nie otworzył konwersacji.

 • Użytkownik lub adresat może mieć problemy z połączeniem.

 • W przypadku braku odtwarzanego potwierdzenia dźwięku lub wiadomości wideo adresat może znajdować się w starszej wersji aplikacji, w której nie są obsługiwane odtworzone potwierdzenia.

Udostępnianie i przesyłanie wiadomości dalej

Centrum pomocy aplikacji kaizala

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×