Objawy

Po utworzeniu terminu w aplikacji CRM na telefony Express, termin jest tworzony w programie CRM, ale nie jest zsynchronizowane, przy użyciu jednej z następujących metod:

  • CRM dla programu Outlook

  • Synchronizacji po stronie serwera


W asynchroniczno wystąpi dzienniki na serwerze programu CRM błąd podobny do następującego:

Element {GUID terminu} nie może zsynchronizować po stronie programu Exchange i jest dodawana do tabeli błędów synchronizacji skrzynki pocztowej: {GUID rekord skrzynki pocztowej w programie CRM}. Szczegóły wyjątku: nieobsługiwany wyjątek: System.ArgumentOutOfRangeException: indeks jest spoza zakresu. Musi być nieujemną i mniejszą niż rozmiar kolekcji.

Nazwa parametru: indeks


Przyczyna

Pole Organizator nie jest wypełniany automatycznie, podczas tworzenia kontaktu osobistego przy użyciu programu CRM dla telefonów Express aplikacji.

Rozwiązanie

Dodaj pole Organizator na formularzu Mobile i sprawiają, że to pole wymagane.

1. Sprawdź pole Organizator wymagane pola w encji termin.

a. Wybierz ustawienia, dostosowania i dostosowywanie systemu.
b. Rozwiń jednostki, rozwiń terminu, a następnie wybierz pola.
c. Wybierz pole zawierające nazwę organizatora i zaznacz Edytuj.
d. w polu wartość pola wymóg wybierz wymagane ze względów biznesowych.
e. Wybierz opcję Zapisz i zamknij.

2. Dodaj pole Organizator na formularzu Mobile dla encji termin.

a. Wybierz ustawienia, dostosowania i dostosowywanie systemu.
b. Rozwiń jednostki, rozwiń termin i wybierz polecenie Formularze.
c. Wybierz formularz o nazwie informacji i typ formularza programu Mobile Express.
d. Wybierz pozycję więcej akcji i edytować.
e. Wybierz pozycję Organizator, a następnie wybierz polecenie Dodaj.
f. Kliknij Zapisz i zamknij.

3. publikowanie jednostkę terminu.

a. Wybierz ustawienia, dostosowania i dostosowywanie systemu.
b. Rozwiń jednostki, a następnie wybierz termin.
c. Wybierz Opublikuj.


Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×