Tworzenie notesu zajęć w programie OneNote

Tworzenie notesu zajęć w programie OneNote

Notes zajęć jest częścią programu OneNote. Każdy z nich zawiera bibliotekę zawartości dla nauczycieli służącą do udostępniania treści kursu, obszar współpracy, gdzie nauczyciele i uczniowie mogą współpracować, oraz prywatny notes dla każdego ucznia. Po utworzeniu notesu zajęć nauczyciele i uczniowie mogą uzyskać do niego dostęp z dowolnego urządzenia za pomocą aplikacji OneNote.

Logowanie

Najpierw zaloguj się do notesu zajęć za pomocą danych logowania dostarczonych przez szkołę. Notes zajęć będzie tworzyć się w przeglądarce internetowej.

Następnie wybierz pozycję Utwórz notes zajęć w kreatorze notesu zajęć.

Kreator notesu zajęć w programie OneNote zawiera ikony Utwórz notes zajęć, Dodaj lub usuń uczniów, Dodaj lub usuń nauczycieli i Zarządzaj notesami.

Konfiguracja

Kreator przeprowadzi Cię przez następujące etapy w celu skonfigurowania notesu: 

 1. Wpisz nazwę swojego notesu.
  Wpisz nazwę notesu zajęć, a następnie wybierz przycisk Dalej.  

 2. (Opcjonalnie) Wpisz nazwisko lub adres e-mail nauczyciela, aby dodać dodatkowych nauczycieli z Twojej szkoły.  

  Uwaga: Wybierz pozycję Dalej, aby przechodzić między krokami lub pominąć krok.

 3. (Opcjonalnie) Dodaj uczniów ze szkoły, podając ich imię i nazwisko, nazwę grupy lub adres e-mail. Poszczególne wpisy rozdziel średnikami.

 4. Dostosuj sekcje uczniów, które będą służyć do rozpowszechniania i porządkowania materiałów z zajęć dla każdego ucznia. Przykład: Zadania domowe, testy, materiały informacyjne.

  Przejrzyj sekcje notesu w Kreatorze notesu zajęć, w tym sekcje

 5. Podejrzyj widoki Notes nauczyciela i Notes ucznia, a następnie wybierz pozycję Utwórz, aby zakończyć.

Notes jest gotowy! Użyj linku na tej stronie, aby otworzyć notes w aplikacji OneNote. Dodani uczniowie i dodatkowi nauczyciele otrzymają wiadomość e-mail z linkiem do swoich notesów. .

Więcej informacji

Odwiedź stronę Wprowadzenie lub nasze interaktywne szkolenie dotyczące notesu zajęć programu OneNote, aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia pierwszego notesu zajęć.

Klip wideo: notes zajęć dla OneNote dla Windows 10

Dodatkowe zasoby dla nauczycieli

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×