Typy linii niepoprawne są używane w zapisów księgi zlecenia podczas tworzenia faktury sprzedaży od zadania wierszy planowania w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009

Szablon: CPR — szablon poprawka kodu systemu Navision

Nr błędu: 165403 (Obsługa zawartości)

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics NAV dla wszystkich krajów i ustawień regionalnych języka.

Objawy

Załóżmy, uruchomić funkcję Utwórz fakturę sprzedaży dla wiersza, który używa typu wiersza Umowy w systemie Microsoft Dynamics NAV 2009 planowania zadania. Podczas księgowania faktury sprzedaży wygenerowanych odpowiedni zapis księgi zlecenia używa Harmonogram typ wiersza niepoprawnie.
Ten problem występuje w następujących produktach:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest obecnie udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak to jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj ją tylko w systemach, w których występuje ten problem. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następny dodatek service pack dla systemu Microsoft Dynamics NAV lub następną wersję systemu Microsoft Dynamics NAV, zawierający tę poprawkę.

Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Jeśli ta poprawka nie została ogłoszona do publicznego pobierania (tzn. publiczny adres URL tej poprawki nie jest podany w treści artykułu), dystrybucja wymaga akceptacji kierownika technicznego, starszego członka zespołu lub menedżera i stosuje się następujące informacje:

  • Aby otrzymać poprawkę, klient musi napotkać błąd, który jest wymieniony w sekcji "Symptomy".

  • Należy śledzić klientom wysyła się poprawkę i przesłać im następny dodatek service pack, kiedy będzie dostępny (Jeśli zostanie wydany dodatek service pack).

Ta poprawka zostanie uwzględniona zostanie uwzględniona w Microsoft Dynamics NAV 2009 R2.

VSTF DynamicsNAVSE: 295359Informacje dotyczące instalacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania wyłącznie, bez jakichkolwiek gwarancji wyrażonych wprost lub domyślnie. To obejmuje, ale nie jest ograniczona, ustawowej rękojmi co do przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. W tym artykule założono, że użytkownik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia, które są używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać funkcjonalności i konstruować procedur w celu zaspokojenia określonych potrzeb użytkownika.

Uwaga Przed zainstalowaniem tej poprawki należy zweryfikować, że wszyscy użytkownicy klienta Microsoft Navision są wylogowani systemu. Dotyczy to również użytkowników klienta Microsoft Navision Application Services (NAS). Powinny być użytkownika klienta, który jest zalogowany w momencie wdrożyć tę poprawkę.

Aby wdrożyć tę poprawkę, musi mieć licencję deweloperską.

Firma Microsoft zaleca, aby do konta użytkownika w oknie identyfikatorów logowania systemu Windows lub w oknie identyfikatorów logowania bazy danych być przypisany identyfikator roli "SUPER". Jeśli konto użytkownika nie można przypisać Identyfikatora roli "SUPER", należy sprawdzić, czy konto użytkownika ma następujące uprawnienia:

  • Uprawnienie Modyfikacja dla obiektu, który będzie zmieniany.

  • Uprawnienie Execute obiektu 5210 identyfikator obiektu systemu i dla obiektu 9015 identyfikator obiektu systemu .Uwaga Nie trzeba mieć prawa do magazynów danych, chyba że konieczne jest przeprowadzenie naprawy danych.

Zmiany kodu

Uwaga Zawsze test poprawki kodu w kontrolowanym środowisku przed zastosowaniem poprawki na komputerach produkcyjnych.
Aby rozwiązać ten problem, Zmień kod w funkcji FromPlanningSalesLinetoJnlLine w kodu Job Transfer Line (1004) w następujący sposób:
Istniejący kod

...JobJnlLine."Lot No." := JobPlanningLine."Lot No.";
JobJnlLine."No." := JobPlanningLine."No.";
JobJnlLine.Description := SalesLine.Description;
JobJnlLine."Description 2" := SalesLine."Description 2";
JobJnlLine."Unit of Measure Code" := JobPlanningLine."Unit of Measure Code";

// Delete the following line.
JobJnlLine."Line Type" := JobPlanningLine."Line Type";

JobJnlLine."Currency Code" := JobPlanningLine."Currency Code";
JobJnlLine."Currency Factor" := JobPlanningLine."Currency Factor";
JobJnlLine."Resource Group No." := JobPlanningLine."Resource Group No.";
JobJnlLine."Location Code" := JobPlanningLine."Location Code";
JobJnlLine."Work Type Code" := JobPlanningLine."Work Type Code";
...

Kod zastępczy

...JobJnlLine."Lot No." := JobPlanningLine."Lot No.";
JobJnlLine."No." := JobPlanningLine."No.";
JobJnlLine.Description := SalesLine.Description;
JobJnlLine."Description 2" := SalesLine."Description 2";
JobJnlLine."Unit of Measure Code" := JobPlanningLine."Unit of Measure Code";

// Add the following line.
JobJnlLine."Line Type" := JobPlanningLine."Line Type" + 1;

JobJnlLine."Currency Code" := JobPlanningLine."Currency Code";
JobJnlLine."Currency Factor" := JobPlanningLine."Currency Factor";
JobJnlLine."Resource Group No." := JobPlanningLine."Resource Group No.";
JobJnlLine."Location Code" := JobPlanningLine."Location Code";
JobJnlLine."Work Type Code" := JobPlanningLine."Work Type Code";
...

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

Informacje dotyczące usuwania

Nie można usunąć tej poprawki.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Uwaga Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane jako odpowiedź na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania w celu uzyskania innych informacji.

Autor: avannini
Scenariusz: v-zhipen
Weryfikacja tech.: avannini
Redaktor:

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×