Objawy

Użytkownicy są monitowani o podanie hasła podczas logowania do bazy danych systemu Windows uwierzytelnieni w Microsoft Dynamics SL 2011 po uaktualnieniu systemu z poprzedniej wersji systemu Microsoft Dynamics SL.

Przyczyna

To zachowanie występuje, ponieważ została dodana nowa funkcja w programie Microsoft Dynamics SL 2011 opcjonalnie wymagać podania hasła, gdy użytkownicy logują się, nawet wtedy, gdy jest używane uwierzytelnianie systemu Windows. Po uaktualnieniu bazy danych, który poprzednio używane uwierzytelnianie SQL, hasło każdego użytkownika jest zachowywana i musi być wprowadzona podczas logowania użytkownika do systemu Microsoft Dynamics SL 2011.

Rozwiązanie

Jeśli nie chcesz wymagać podania hasła dla bazy danych systemu Windows uwierzytelnione, należy usunąć wartość z polu hasła na ekranie Użytkownika konserwacji (95.260.00) dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem użytkownika Sysadmin. Aby to zrobić, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1:

1. Zaloguj się do systemu Microsoft Dynamics SL jako użytkownika SYSADMIN.

2. w obszarze grupy administracyjnej modułu Otwórz ekran Obsługa użytkowników (95.260.00) .

3. Wybierz nazwę użytkownika w polu ID użytkownika .

4. Usuń wartość w polu hasło .

5. Zapisz, a następnie powtórz dla każdego użytkownika.


Method 2:

Uwaga Przed wykonaj instrukcje podane w tej sekcji, upewnij się, że masz pełną kopię zapasową bazy danych, które można przywrócić w przypadku pojawienia się problemu.

  1. Wyloguj wszystkich użytkowników z bazy danych systemu Microsoft Dynamics SL.

  2. Uruchom następującą instrukcję SQL w Microsoft SQL Server Management Studio bazy danych Microsoft Dynamics SL 2011 System Usuń hasła dla wszystkich użytkowników z wyjątkiem Sysadmin:

    update userrec set Password = '' where UserId not like ('SYSADMIN')

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat "Microsoft Dynamics SL logowanie" w sekcji odniesienia przewodnik Microsoft Dynamics SL 2011 — lub przez użytkownika.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×