Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

PROBLEM

We wdrożeniu hybrydowym lokalnych programów Microsoft Exchange Server i Exchange Online, założono, że użytkownicy usługi Exchange Online klikają pozycję Dodaj Pokój w wezwaniu na spotkanie w aplikacji Outlook Web App. W takiej sytuacji skrzynki pocztowe pokojów lokalnych nie są wyświetlane na liście zgodnie z oczekiwaniami. Dlatego użytkownicy usługi Exchange Online nie mogą dodać lokalnego pokoju konferencyjnego do wezwania na spotkanie. 

PRZYCZYNA

Ten problem występuje, jeśli właściwość recipientTypeDetails skrzynek pocztowych pomieszczeń lokalnych jest ustawiona na MailUser. Po utworzeniu skrzynki pocztowej pokoju w chmurze jej właściwość recipientTypeDetails jest ustawiona na RoomMailbox. W środowisku hybrydowym lokalne skrzynki pocztowe pokojów są synchronizowane z chmurą za pośrednictwem synchronizacji katalogów. Po przeprowadzeniu synchronizacji katalogów we właściwości recipientTypeDetails skrzynek pocztowych z lokalnego pokoju jest ustawiona wartość MailUser.

ROZWIĄZANIE

Dodawanie lokalnych skrzynek pocztowych do listy pomieszczeń lokalnych. W tym celu Otwórz powłokę zarządzania programu Exchange na lokalnym serwerze Exchange, a następnie uruchom następujące polecenia cmdlet:

New-DistributionGroup –Name <NameOfRoomList> –roomlist 

Add-DistributionGroupMember <NameOfRoomList> –member <OnPremisesRoomMailbox> Uwaga Na liście pomieszczeń znajduje się limit 100 skrzynek pocztowych w pokoju. 

WIĘCEJ INFORMACJI

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×