Używanie czytnika zawartości ekranu do sprawdzania i udostępniania wyników formularzy lub testów w aplikacji Microsoft Forms

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób z wadami wzroku lub zaburzeniami poznawczymi, które korzystają z programu czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator Microsoft, JAWS lub NVDA z produktami Microsoft 365. Ten artykuł jest częścią zestawu zawartości pomocy technicznej dotyczącej czytnika zawartości ekranu platformy Microsoft 365, w którym można znaleźć więcej informacji o ułatwieniach dostępu w naszych aplikacjach. Aby uzyskać ogólną pomoc, odwiedź stronę główną Pomocy technicznej firmy Microsoft.

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz sprawdzać i udostępniać wyniki formularza lub testu. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i programu JAWS w przeglądarce Microsoft Edge, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu i przeglądarkami, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Nauczysz się, jak uzyskać dostęp do podsumowania odpowiedzi i szczegółowych wyników dla każdego pytania lub respondenta oraz jak je przeglądać. Dowiesz się także, jak udostępniać wyniki innym osobom i eksportować dane wyników do programu Excel.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie podsumowania odpowiedzi

Aby uzyskać przegląd odpowiedzi na formularz lub test, możesz sprawdzić informacje w podsumowaniu odpowiedzi.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić podsumowanie odpowiedzi.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. W celu sprawdzenia podsumowania wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby Narrator przeczytał na głos stronę podsumowania od górnej krawędzi ekranu, naciśnij klawisze SR + W.

  • Aby program JAWS przeczytał na głos stronę podsumowania od górnej krawędzi ekranu, naciśnij klawisze SR + Strzałka w dół.

  • Aby przejrzeć po kolei poszczególne elementy podsumowania, naciskaj klawisze SR + Strzałka w prawo.

Sprawdzanie szczegółowych wyników pytania

Istnieje możliwość sprawdzenia, jak poszczególni respondenci odpowiedzieli na określone pytanie.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić szczegóły pytania.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisze SR + Strzałka w prawo, aż znajdziesz pytanie, dla którego chcesz zapoznać się ze szczegółami odpowiedzi.

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: „Więcej szczegółów, przycisk”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać. Szczegóły odpowiedzi zostaną wyświetlone w nowym widoku w postaci tabeli.

 5. Naciśnij klawisze SR + Strzałka w prawo, aby przejrzeć szczegóły pytania. Usłyszysz na przykład imię i nazwisko respondenta oraz jego odpowiedź.

 6. Aby zamknąć widok szczegółów, naciśnij klawisz ESC.

Sprawdzanie danych odpowiedzi respondenta

Istnieje możliwość oddzielnego przejrzenia wszystkich szczegółów odpowiedzi poszczególnych respondentów.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić dane odpowiedzi danego respondenta.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku formularza naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetl wyniki”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • W przypadku testu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przejrzyj odpowiedzi”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego dane są obecnie wyświetlane, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciskaj klawisze SR + Strzałka w prawo, aby poruszać się po odpowiedziach i je przeglądać.

 7. Aby wrócić do strony podsumowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Eksportowanie wyników do programu Excel

W celu efektywnego filtrowania i sortowania danych wyników w formularzu lub teście możesz wyeksportować wyniki do arkusza programu Excel.

 1. Otwórz formularz lub test, którego dane chcesz wyeksportować do programu Excel.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz w programie Excel”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie pobrany na komputer.

 4. Aby otworzyć plik, naciskaj klawisze Shift + F6, aż usłyszysz „Pasek pobierania”, a następnie nazwę testu. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz plik”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Plik zostanie otwarty w programie Excel w trybie tylko do odczytu.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu analizowania wyników formularza w programie Excel, zapoznaj się z sekcją „Analizowanie wyników formularza w programie Excel” w artykule Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularza lub Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu.

Udostępnianie wyników innym osobom

Jeśli formularz lub test został udostępniony określonym osobom w organizacji lub szkole, tylko właściciel formularza lub testu może utworzyć link do podsumowania formularza lub testu, jeśli jeszcze go nie ma. Współautorzy mogą kopiować i udostępniać link do podsumowania. W innych trybach współpracy, które nie zostały ustawione dla określonych osób w organizacji, współautorzy mogą tworzyć nowe linki do podsumowania.

 1. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej opcji”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Utwórz link do podsumowania”, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Usłyszysz adres URL linku.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Link zostanie skopiowany do schowka.

 6. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Uwagi: 

 • Jeśli udostępniasz odpowiedzi formularza lub testu wszystkim osobom w organizacji lub szkole, a następnie decydujesz się udostępnić je tylko określonym osobom w organizacji lub szkole, wszystkie istniejące już linki do udostępniania podsumowania nadal będą dostępne dla wszystkich osób w Twojej organizacji lub szkole i poza nią.

 • Aby wyłączyć istniejący link do podsumowania, możesz go usunąć, co spowoduje ograniczenie dostępu do danych odpowiedzi. Aby usunąć link, na karcie Odpowiedzi naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej opcji”, naciśnij klawisz Enter, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Usuń link”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać tę pozycję.

  Możesz wówczas utworzyć nowy link do podsumowania, jeśli chcesz udostępnić go nowej grupie odbiorców, ale będzie on nadal dostępny dla wszystkich osób, które wejdą w jego posiadanie.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Kurs wstępny dotyczący aplikacji Microsoft Forms: Tworzenie wiarygodnych testów

Za pomocą programu Microsoft Forms oraz klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system macOS czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari, możesz sprawdzać wyniki formularzy i testów oraz udostępniać je innym osobom.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Sprawdzanie podsumowania odpowiedzi

Aby uzyskać przegląd odpowiedzi na formularz lub test, możesz sprawdzić informacje w podsumowaniu odpowiedzi.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić podsumowanie odpowiedzi.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 3. W celu sprawdzenia podsumowania wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Aby funkcja VoiceOver przeczytała na głos stronę podsumowania od górnej krawędzi ekranu, naciśnij klawisze Control + Option + A.

  • Aby przejrzeć po kolei poszczególne elementy podsumowania, naciskaj klawisze Control + Option + Strzałka w prawo.

Sprawdzanie szczegółowych wyników pytania

Istnieje możliwość sprawdzenia, jak poszczególni respondenci odpowiedzieli na określone pytanie.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić szczegóły pytania.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 3. Naciskaj klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aż znajdziesz pytanie, dla którego chcesz zapoznać się ze szczegółami odpowiedzi.

 4. Naciśnij raz klawisz Tab. Usłyszysz: „Więcej szczegółów, przycisk”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję. Szczegóły odpowiedzi zostaną wyświetlone w nowym widoku w postaci tabeli.

 5. Naciśnij klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aby przejrzeć szczegóły pytania. Usłyszysz na przykład imię i nazwisko respondenta oraz jego odpowiedź.

 6. Aby zamknąć widok szczegółów, naciśnij klawisz ESC.

Sprawdzanie danych odpowiedzi respondenta

Istnieje możliwość oddzielnego przejrzenia wszystkich szczegółów odpowiedzi poszczególnych respondentów.

 1. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić dane odpowiedzi danego respondenta.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku formularza naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wyświetl wyniki”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • W przypadku testu naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przejrzyj odpowiedzi”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego dane są obecnie wyświetlane, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij klawisz Return.

 6. Naciśnij klawisze Control + Option + Strzałka w prawo, aby poruszać się po odpowiedziach i je przeglądać.

 7. Aby wrócić do strony podsumowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Return.

Eksportowanie wyników do programu Excel

W celu efektywnego filtrowania i sortowania danych wyników w formularzu lub teście możesz wyeksportować wyniki do arkusza programu Excel.

 1. Otwórz formularz lub test, którego dane chcesz wyeksportować do programu Excel.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz w programie Excel”, a następnie naciśnij klawisz Return. Plik zostanie pobrany na komputer.

 4. Aby otworzyć plik, naciskaj klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz „przycisk Pobieranie”, naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć menu Pobieranie, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę formularza lub testu, po czym naciśnij klawisz Spacja, aby otworzyć plik w programie Finder.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu analizowania wyników formularza w programie Excel, zapoznaj się z sekcją „Analizowanie wyników formularza w programie Excel” w artykule Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularza lub Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu.

Udostępnianie wyników innym osobom

Jeśli formularz lub test został udostępniony określonym osobom w organizacji lub szkole, tylko właściciel formularza lub testu może utworzyć link do podsumowania formularza lub testu, jeśli jeszcze go nie ma. Współautorzy mogą kopiować i udostępniać link do podsumowania. W innych trybach współpracy, które nie zostały ustawione dla określonych osób w organizacji, współautorzy mogą tworzyć nowe linki do podsumowania.

 1. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić.

 2. W formularzu lub teście naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „karta Pytania”, a następnie naciśnij raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz: „Karta Odpowiedzi”. Naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej opcji”, a następnie naciśnij klawisz Return.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Utwórz link do podsumowania”, a następnie naciśnij klawisz Return. Usłyszysz adres URL linku.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij klawisz Return. Link zostanie skopiowany do schowka.

 6. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Uwagi: 

 • Jeśli udostępniasz odpowiedzi formularza lub testu wszystkim osobom w organizacji lub szkole, a następnie decydujesz się udostępnić je tylko określonym osobom w organizacji lub szkole, wszystkie istniejące już linki do udostępniania podsumowania nadal będą dostępne dla wszystkich osób w Twojej organizacji lub szkole i poza nią.

 • Aby wyłączyć istniejący link do podsumowania, możesz go usunąć, co spowoduje ograniczenie dostępu do danych odpowiedzi. Aby usunąć link, na karcie Odpowiedzi naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Więcej opcji”, naciśnij klawisz Return, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Usuń link”, a następnie naciśnij klawisz Return, aby wybrać tę pozycję.

  Możesz wówczas utworzyć nowy link do podsumowania, jeśli chcesz udostępnić go nowej grupie odbiorców, ale będzie on nadal dostępny dla wszystkich osób, które wejdą w jego posiadanie.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Kurs wstępny dotyczący aplikacji Microsoft Forms: Tworzenie wiarygodnych testów

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji VoiceOver, wbudowanego w system iOS czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Safari, możesz sprawdzać wyniki formularzy i testów. Nauczysz się, jak uzyskać dostęp do podsumowania odpowiedzi i szczegółowych wyników dla każdego pytania lub respondenta oraz jak je przeglądać. Dowiesz się także, jak udostępniać wyniki innym osobom.

Aby wyeksportować wyniki formularza lub testu do programu Excel, użyj komputera PC z systemem Windows lub komputera Mac.

Uwagi: 

W tym temacie

Sprawdzanie podsumowania odpowiedzi

Aby uzyskać przegląd odpowiedzi na formularz lub test, możesz sprawdzić informacje w podsumowaniu odpowiedzi.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić podsumowanie odpowiedzi.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby funkcja VoiceOver przeczytała na głos stronę podsumowania od górnej krawędzi ekranu, szybko przesuń w górę dwoma palcami.

Sprawdzanie szczegółowych wyników pytania

Istnieje możliwość sprawdzenia, jak poszczególni respondenci odpowiedzieli na określone pytanie.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić szczegóły pytania.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pytanie, dla którego chcesz zapoznać się ze szczegółami odpowiedzi.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej szczegółów, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szczegóły odpowiedzi zostaną wyświetlone w nowym widoku w postaci tabeli.

 6. Szybko przesuń w prawo, aby przejrzeć szczegóły. Usłyszysz na przykład imię i nazwisko respondenta oraz jego odpowiedź.

 7. Aby wyjść z widoku szczegółów, przesuń dwoma palcami tam i z powrotem po ekranie.

Sprawdzanie danych odpowiedzi respondenta

Istnieje możliwość oddzielnego przejrzenia wszystkich szczegółów odpowiedzi poszczególnych respondentów.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić dane odpowiedzi danego respondenta.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku formularza szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyświetl wyniki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku testu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przejrzyj odpowiedzi”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego dane są obecnie wyświetlane, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran, aż usłyszysz podpowiedź dźwiękową.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby poruszać się po odpowiedziach i je przeglądać.

 8. Aby wrócić do strony podsumowania, naciśnij czterema palcami górną krawędź ekranu, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstecz, przycisk”, i naciśnij dwukrotnie ekran.

Udostępnianie wyników innym osobom

Jeśli formularz lub test został udostępniony określonym osobom w organizacji lub szkole, tylko właściciel formularza lub testu może utworzyć link do podsumowania formularza lub testu, jeśli jeszcze go nie ma. Współautorzy mogą kopiować i udostępniać link do podsumowania. W innych trybach współpracy, które nie zostały ustawione dla określonych osób w organizacji, współautorzy mogą tworzyć nowe linki do podsumowania.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Utwórz link do podsumowania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz adres URL linku.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie skopiowany do schowka.

 7. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Uwagi: 

 • Jeśli udostępniasz odpowiedzi formularza lub testu wszystkim osobom w organizacji lub szkole, a następnie decydujesz się udostępnić je tylko określonym osobom w organizacji lub szkole, wszystkie istniejące już linki do udostępniania podsumowania nadal będą dostępne dla wszystkich osób w Twojej organizacji lub szkole i poza nią.

 • Aby wyłączyć istniejący link do podsumowania, możesz go usunąć, co spowoduje ograniczenie dostępu do danych odpowiedzi. Aby usunąć link, na karcie Odpowiedzi szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej opcji”, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń link”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

  Możesz wówczas utworzyć nowy link do podsumowania, jeśli chcesz udostępnić go nowej grupie odbiorców, ale będzie on nadal dostępny dla wszystkich osób, które wejdą w jego posiadanie.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Kurs wstępny dotyczący aplikacji Microsoft Forms: Tworzenie wiarygodnych testów

Za pomocą programu Microsoft Forms i funkcji TalkBack, wbudowanego w system Android czytnika zawartości ekranu w przeglądarce Chrome, możesz sprawdzać wyniki formularzy i testów. Nauczysz się, jak uzyskać dostęp do podsumowania odpowiedzi i szczegółowych wyników dla każdego pytania lub respondenta oraz jak je przeglądać. Dowiesz się także, jak udostępniać wyniki innym osobom i eksportować je do programu Excel.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Sprawdzanie podsumowania odpowiedzi

Aby uzyskać przegląd odpowiedzi na formularz lub test, możesz sprawdzić informacje w podsumowaniu odpowiedzi.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić podsumowanie odpowiedzi.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby funkcja TalkBack przeczytała na głos stronę podsumowania od górnej krawędzi ekranu, szybko przesuń w dół, a potem w prawo. Zostanie otwarte globalne menu kontekstowe. Usłyszysz: „Czytaj od góry”. Naciśnij dwukrotnie ekran i raz szybko przesuń w prawo, aby rozpocząć czytanie.

Sprawdzanie szczegółowych wyników pytania

Istnieje możliwość sprawdzenia, jak poszczególni respondenci odpowiedzieli na określone pytanie.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić szczegóły pytania.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz pytanie, dla którego chcesz zapoznać się ze szczegółami odpowiedzi.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Więcej szczegółów, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szczegóły odpowiedzi zostaną wyświetlone w nowym widoku w postaci tabeli.

 6. Szybko przesuń w prawo, aby przejrzeć szczegóły. Usłyszysz na przykład imię i nazwisko respondenta oraz jego odpowiedź.

 7. Aby zamknąć widok szczegółów, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Sprawdzanie danych odpowiedzi respondenta

Istnieje możliwość oddzielnego przejrzenia wszystkich szczegółów odpowiedzi poszczególnych respondentów.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, w którym chcesz sprawdzić dane odpowiedzi danego respondenta.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku formularza szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyświetl wyniki”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • W przypadku testu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przejrzyj odpowiedzi”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego dane są obecnie wyświetlane, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz imię i nazwisko respondenta, którego odpowiedzi chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby poruszać się po odpowiedziach i je przeglądać.

 8. Aby wrócić do strony podsumowania, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Eksportowanie wyników do programu Excel

W celu efektywnego filtrowania i sortowania danych wyników w formularzu lub teście możesz wyeksportować wyniki do arkusza programu Excel.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, którego dane chcesz wyeksportować do programu Excel.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Otwórz w programie Excel”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o przyznanie przeglądarce Chrome dostępu do pobierania plików, naciśnij dwukrotnie ekran, aby potwierdzić i przejść dalej. Plik zostanie pobrany na telefon.

 6. Aby otworzyć plik, szybko przesuń w dół, a potem w górę, po czym szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz nazwę testu i komunikat „xlsx, przycisk Otwórz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Plik zostanie otwarty w programie Excel w trybie tylko do odczytu.

Aby uzyskać informacje na temat sposobu analizowania wyników formularza w programie Excel, zapoznaj się z sekcją „Analizowanie wyników formularza w programie Excel” w artykule Sprawdzanie i udostępnianie wyników formularza lub Sprawdzanie i udostępnianie wyników testu.

Udostępnianie wyników innym osobom

Jeśli formularz lub test został udostępniony określonym osobom w organizacji lub szkole, tylko właściciel formularza lub testu może utworzyć link do podsumowania formularza lub testu, jeśli jeszcze go nie ma. Współautorzy mogą kopiować i udostępniać link do podsumowania. W innych trybach współpracy, które nie zostały ustawione dla określonych osób w organizacji, współautorzy mogą tworzyć nowe linki do podsumowania.

 1. Przejdź do wersji klasycznej zgodnie z instrukcjami w artykule Przełączanie do wersji klasycznej.

 2. Otwórz formularz lub test, który chcesz udostępnić.

 3. W formularzu lub teście szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „karta Odpowiedzi” i liczbę odpowiedzi, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zwinięty, Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Utwórz link do podsumowania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz adres URL linku.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Kopiuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie skopiowany do schowka.

 7. Wklej link na przykład w kanale usługi Microsoft Teams lub w wiadomości e-mail.

Uwagi: 

 • Jeśli udostępniasz odpowiedzi formularza lub testu wszystkim osobom w organizacji lub szkole, a następnie decydujesz się udostępnić je tylko określonym osobom w organizacji lub szkole, wszystkie istniejące już linki do udostępniania podsumowania nadal będą dostępne dla wszystkich osób w Twojej organizacji lub szkole i poza nią.

 • Aby wyłączyć istniejący link do podsumowania, możesz go usunąć, co spowoduje ograniczenie dostępu do danych odpowiedzi. Aby usunąć link, na karcie Odpowiedzi szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zwinięty, Więcej opcji”, naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Usuń link”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tę pozycję.

  Możesz wówczas utworzyć nowy link do podsumowania, jeśli chcesz udostępnić go nowej grupie odbiorców, ale będzie on nadal dostępny dla wszystkich osób, które wejdą w jego posiadanie.

Zobacz też

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych formularzy w programie Microsoft Forms

Używanie czytnika zawartości ekranu do tworzenia nowych testów w programie Microsoft Forms

Odpowiadanie na pytania zawarte w formularzach lub testach w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Podstawowe zadania podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu z programem Microsoft Forms

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Microsoft Forms za pomocą czytnika zawartości ekranu

Kurs wstępny dotyczący aplikacji Microsoft Forms: Tworzenie wiarygodnych testów

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×