Usługi SMS_EXECUTIVE programu System Center Menedżer konfiguracji 2007 na serwerze witryny dziecko może spowodować awarię obsługi przez plik .sha i wysyła dane magazynu do swojej witryny nadrzędnej

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

  • Plik .sha Kod lokacjijest generowany w folderze Dataldr.box podczas podrzędną witrynę po raz pierwszy jest przypisany do witryny nadrzędnej lub witryny nadrzędnej zostanie zmieniona w System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 (SP1).

  • Usługi SMS_EXECUTIVE w witrynie podrzędnej wysyła dane zapasów do witryny nadrzędnej, obsługując plik .sha Kod lokacji.

W tym scenariuszu może nastąpić awaria usługi SMS_EXECUTIVE. Najprawdopodobniej ten problem występuje, gdy włączona jest opcja pageheap lub gflags.

Ponadto następujące zdarzenie jest rejestrowane w dzienniku systemu na serwerze lokacji podrzędnych:Source: Service Control Manager Date: Date & Time Event ID: 7034 Task Category: None Level: Error Keywords: Classic User: N/A Computer: Computer Name
Description: The SMS_EXECUTIVE service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s).

Przyczyna

Ten problem występuje z powodu problemu w składniku magazynu danych modułu ładującego.

Rozwiązanie

Informacje dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007, dostępne w witrynie sieci web firmy Microsoft: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3318741a-c038-4ab1-852a-e9c13f8a8140
Aby uzyskać listę problemy rozwiązane w tym dodatku service pack kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledgebase:

971348 Lista poprawek i aktualizacji, które są zawarte w dodatku Service Pack 2 dla programu System Center Menedżer konfiguracji 2007

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Zastosuj poprawkę tylko w systemach, w których występuje problem opisany w tym artykule. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej i obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Musi mieć System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 zainstalowany, aby można było zastosować tę poprawkę. Aby rozwiązać ten problem, należy zainstalować poprawkę 954716 na serwerach lokacji podrzędnych System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Nie trzeba ponownie uruchomić komputer po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Baseobj.dll

4.0.6221.1103

991,160

30-Nov-2008

19:10


Uwaga Informacje o atrybutach tego pliku stosuje się do x86 platformy x64 platformy, międzynarodowego klienta dodatkiem Service Pack 1 i międzynarodowego klienta dodatkiem Service Pack 2.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×