Streszczenie

Nieprawidłowe pliki szablonów globalnych mogą powodować zgłaszanie przez zewnątrzprocesowego klienta automatyzacji jednego z następujących komunikatów o błędach:

HRESULT: 0x8001010A
Błąd VB: -2147417846
„Filtr wiadomości wykazał, że aplikacja jest zajęta”

HRESULT: 0x800A175D
Błąd VB: 5981
„Nie można otworzyć miejsca przechowywania makra”

HRESULT: 0x800A142D
Błąd VB: 5165
„Program Word nie może otworzyć istniejącego pliku [symbol kwadratu]”

Więcej informacji

Plik szablonu globalnego używany w programie Word może być uszkodzony.

Uwaga W programie Microsoft Office Word 2007 szablon globalny nosi nazwę Normal.dotm. W programie Microsoft Office Word 2003 i we wcześniejszych wersjach programu Word szablon globalny nosi nazwę Normal.dot.

W przypadku występowania jednego z błędów opisanych w sekcji Podsumowanie można tymczasowo zmienić nazwę szablonu globalnego w celu ustalenia, czy jest on przyczyną problemu.

Zmiana nazwy szablonu globalnego powoduje przywrócenie ustawień domyślnych kilku opcji. Do tych opcji zaliczają się niestandardowe style, niestandardowe paski narzędzi, makra oraz pozycje Autotekstu. Zdecydowanie zaleca się, aby zamiast usuwać plik szablonu globalnego, zmienić jego nazwę. W ten sposób, jeśli szablon nie jest uszkodzony, będzie można przywrócić te ustawienia.

Niektóre instalacje programu Word mogą korzystać z więcej niż jednego prawidłowego pliku szablonu globalnego. Do takich przypadków należy uruchomienie wielu wersji programu Word lub kilku profili użytkownika na tym samym komputerze. W takich sytuacjach należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy zmieniana nazwa jest nazwą właściwej kopii pliku Normal.dot.

Aby zmienić nazwę pliku szablonu globalnego, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.

  1. Zamknij wszystkie wystąpienia programu Word, włącznie z programem WordMail.

  2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Znajdź, a następnie kliknij pozycję Pliki lub foldery.

  3. W polu Nazwa wpisz nazwę szablonu globalnego obowiązującą w używanej wersji programu Word.

  4. W polu Szukaj w wybierz lokalny dysk twardy (lub alternatywną lokalizację szablonów użytkownika, jeżeli program Word został uruchomiony z serwera sieciowego).

  5. Kliknij przycisk Znajdź, aby wyszukać plik.

  6. W przypadku każdego wystąpienia szablonu globalnego wyświetlonego w oknie dialogowym Znajdowanie kliknij prawym przyciskiem myszy dany plik, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę. Nadaj plikowi nową nazwę, taką jak StaryNormal.dot lub Normal-1.dot.

  7. Zminimalizuj okno dialogowe Znajdowanie.

  8. Uruchom ponownie klienta automatyzacji w celu uruchomienia programu Word.


Jeżeli program Word uruchamia się prawidłowo, problem został rozwiązany. W takim przypadku problem stanowi uszkodzony szablon globalny. Konieczna może być zmiana kilku ustawień w celu przywrócenia ulubionych opcji. Jeśli plik szablonu globalnego, którego nazwa została zmieniona, zawiera dostosowane elementy, takie jak style, makra lub wpisy Autotekstu, których nie można w łatwy sposób odtworzyć, można skopiować te dostosowania ze starego pliku szablonu globalnego do nowego pliku szablonu globalnego przy użyciu Organizatora.

Jeżeli dostosowane elementy pasków narzędzi są przechowywane w niestandardowym pasku narzędzi, można skopiować je przy użyciu Organizatora. Niestety, jeżeli dostosowane elementy zostały wprowadzone w jednym z wbudowanych pasków narzędzi programu Word, konieczne może być odtworzenie ich po zmianie nazwy szablonu, ponieważ nie można skopiować tych zmian przy użyciu Organizatora.

(c) Microsoft Corporation 1999. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor: Chris Jensen, firma Microsoft Corporation.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tych komunikatów o błędach, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

173547 WD: Komunikat o błędzie: Program Word nie może otworzyć dokumentu (j. ang.)

189439 WD97: Błąd przy otwieraniu programu Word: „Nie można otworzyć istniejącego <Symbol kwadratu>” (j. ang.)

224338 PRB: Błąd 800A175D — Nie można otworzyć miejsca przechowywania makra (j. ang.)

246018 USTERKA: Błąd automatyzacji 8001010A podczas automatyzowania programu Word 2000 (j. ang.)

272347 OFF98: Komunikaty o błędach języka Visual Basic podczas uruchamiania programu pakietu Office, Edytora Visual Basic lub makra (j. ang.)

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×