Włączanie i wyłączanie makr w plikach pakietu Office

Makro to seria poleceń, której można użyć do automatyzacji powtarzanego zadania i którą można uruchomić, gdy to zadanie ma zostać wykonane. W tym artykule znajdują się informacje o czynnikach ryzyka związanych z pracą z makrami, a także opis włączania i wyłączania makr w Centrum zaufania.

Ostrzeżenie: Nigdy nie włączaj makr w pliku pakietu Office, jeśli nie masz pewności, co robią te makra. Nieoczekiwane makra mogą stanowić znaczne zagrożenie bezpieczeństwa. Nie musisz włączać makr, aby wyświetlić lub edytować plik. tylko wtedy, gdy chcesz uzyskać funkcje dostępne w makrze.

Jeśli szukasz informacji dotyczących tworzenia makr, zobacz Szybki start: tworzenie makra.

Jeśli szukasz informacji na temat używania makr na komputerze z systemem Windows S, zobacz Blokowanie podejrzanych makr w psłudze Office w systemie Windows 10 S.

Zadaniem makr jest automatyzowanie często wykonywanych zadań, aby zaoszczędzić czas potrzebny na wykonywanie zadań przy użyciu klawiatury i myszy. Wiele makr jest tworzonych przez deweloperów oprogramowania przy użyciu języka VBA (Visual Basic for Applications). Niektóre makra stanowią jednak potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa. Makra są często używane przez osoby ze złośliwymi zamiarami w celu cichego instalowania złośliwego oprogramowania, takiego jak wirus, na komputerze lub w sieci organizacji.

Włączanie makr po wyświetleniu paska komunikatów

Gdy zostanie otwarty plik zawierający makra, pojawi się żółty pasek komunikatów z ikoną tarczy i przyciskiem Włącz zawartość. Jeśli wiadomo, że makra pochodzą z wiarygodnego źródła, należy skorzystać z następujących instrukcji:

 • W obszarze Pasek komunikatów kliknij pozycję Włącz zawartość.
  Plik zostanie otwarty i będzie zaufanym dokumentem.

Poniższy obraz przedstawia przykład paska komunikatów, gdy w pliku znajdują się makra.

Pasek komunikatów z wyświetlonym ostrzeżeniem zabezpieczeń dotyczącym makr

Włączanie makr tylko dla bieżącej sesji

Aby włączyć makra na czas otwarcia pliku, należy użyć następujących instrukcji. Gdy plik zostanie zamknięty i ponownie otwarty, ostrzeżenie pojawi się ponownie.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Włącz zawartość.

 3. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.

 4. W oknie dialogowym Opcje zabezpieczeń pakietu Microsoft Office kliknij pozycję Włącz zawartość dla tej sesji dla każdego makra.

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie ustawień makr w Centrum zaufania

Ustawienia makr znajdują się w Centrum zaufania. Jeśli jednak użytkownik pracuje w organizacji, administrator systemu mógł zmienić ustawienia domyślne, aby uniemożliwić innym osobom zmianę ustawień.

Ważne: Zmiana ustawień makr w Centrum zaufania powoduje zmiany wyłącznie w obecnie używanym programie pakietu Office. Ustawienia makr nie zostaną zmienione we wszystkich programach pakietu Office.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie kliknij pozycję Ustawienia Centrum zaufania.

 4. W Centrum zaufania kliknij pozycję Ustawienia makr.

  Obszar Ustawienia Makr w Centrum Zaufania

 5. Wybierz wybrane opcje, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Wyłącz wszystkie makra bez powiadomienia     Makra i alerty zabezpieczeń dotyczące makr są wyłączone.

 • Wyłącz wszystkie makra i wyświetl powiadomienie     Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. W ten sposób — w zależności od sytuacji — można wybrać, kiedy włączyć makra.

 • Wyłącz wszystkie makra oprócz makr podpisanych cyfrowo     Makra są wyłączone, ale w przypadku obecności makr są wyświetlane alerty zabezpieczeń. Jeśli jednak makro ma cyfrowy podpis zaufanego wydawcy, zostanie uruchomione w przypadku, gdy użytkownik zaufał temu wydawcy. Jeśli wydawca nie jest zaufany, pojawi się monit o włączenie podpisanego makra i uznanie wydawcy za zaufanego.

 • Włącz wszystkie makra (niezalecane, może zostać uruchomiony niebezpieczny kod)     Wszystkie makra są uruchamiane bez potwierdzenia. To ustawienie naraża komputer na działanie potencjalnie złośliwego kodu.

 • Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA     To ustawienie umożliwia włączanie i wyłączanie dostępu programistycznego do modelu obiektowego języka VBA (Visual Basic for Applications) z poziomu klienta automatyzacji. Ta opcja zabezpieczeń dotyczy kodu napisanego w celu zautomatyzowania programu pakietu Office oraz manipulowania środowiskiem i modelem obiektowym języka VBA. To ustawienie należy włączać każdorazowo dla danego użytkownika i aplikacji — domyślnie dostęp jest zablokowany, aby utrudnić nieautoryzowanym programom tworzenie szkodliwego kodu z funkcją autoreplikacji. Aby klient automatyzacji mógł uzyskać dostęp do modelu obiektowego języka VBA, użytkownik uruchamiający kod musi zezwolić na taki dostęp. Aby zezwolić na dostęp, należy zaznaczyć omawiane pole wyboru.

Uwaga: Opcja Ufaj dostępowi do modelu obiektowego projektu VBA nie jest dostępna w programach Microsoft Publisher i Microsoft Access.

Zobacz też

Zmienianie ustawień bezpieczeństwa makr w programie Excel

Jak złośliwe oprogramowanie może zainfekować komputer

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×