Wiadomości mogą zostać zatrzymane w skrzynce nadawczej, gdy użytkownik korzysta z programu Poczta systemu Windows na komputerze z systemem Windows Vista

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows Vista niektóre wiadomości mogą zostać zatrzymane w skrzynce nadawczej, gdy użytkownik korzysta z programu Poczta systemu Windows. Tych wiadomości nie można wysłać ani usunąć. Ponadto przy każdym zamknięciu programu Poczta systemu Windows pojawia się monit z informacją, że w skrzynce nadawczej znajdują się niewysłane wiadomości.

Przyczyna

Ten problem występuje w sytuacji, gdy wpisy strumienia dla wiadomości stają się niedostępne przed usunięciem wiadomości przez program Poczta systemu Windows ze skrzynki nadawczej.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować następującą aktualizację. Po zastosowaniu aktualizacji wiadomości zatrzymane w skrzynce nadawczej można usunąć.

Uwaga: Ponieważ wiadomości są usuwane trwale, należy je ponownie wysłać.

Informacje dotyczące aktualizacji

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

System Windows Vista, wersje 32-bitowe

alternate text Pobierz pakiet 941090.

System Windows Vista, wersje 64-bitowe

alternate text Pobierz pakiet 941090.

Data wydania: 28 sierpnia 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić program Poczta systemu Windows.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji


Ta aktualizacja nie zastępuje żadnych innych aktualizacji.

Informacje dotyczące rejestru


Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje o pliku

Wersja angielskojęzyczna tej aktualizacji ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.

Aktualizacja systemu Windows Vista, wersje 32-bitowe

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Update.mum

Nie dotyczy

1 776

03-sie-2007

20:15

Nie dotyczy

X86_ab2677544a02eeb8ac2652b3dca3383f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b40f5a7f01c4031f.manifest

Nie dotyczy

701

03-sie-2007

20:15

Nie dotyczy

X86_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_56ef0f0741670c18.manifest

Nie dotyczy

71 287

03-sie-2007

20:15

Nie dotyczy

Msoe.dll

6.0.6000.20653

1 614 336

03-sie-2007

17:33

x86

Msoeres.dll

6.0.6000.20653

2 836 992

02-sie-2007

23:52

x86

Aktualizacja systemu Windows Vista wersje 64-bitowe

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Amd64_12d7cef0e2171e5ebaa6af3bbdea9e9a_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_29c05c346038853c.manifest

Nie dotyczy

1 050

03-sie-2007

20:15

Nie dotyczy

Amd64_microsoft-windows-mail-core-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20653_none_b30daa8af9c47d4e.manifest

Nie dotyczy

71 375

03-sie-2007

20:20

Nie dotyczy

Update.mum

Nie dotyczy

2 005

03-sie-2007

20:15

Nie dotyczy

Msoe.dll

6.0.6000.20653

2 078 720

03-sie-2007

19:03

x64

Msoeres.dll

6.0.6000.20653

2 836 992

03-sie-2007

00:04

x64

Obejście problemu

Jeżeli po zastosowaniu aktualizacji problem nadal występuje, należy użyć jednej z dwóch następujących metod.

Ważne: Następująca metoda zawiera kroki, podczas których jest bezpośrednio kopiowany lub usuwany plik używany przez aplikację Poczta systemu Windows. Jeżeli plik lub folder zostanie przez pomyłkę zmieniony, dane wiadomości mogą zostać utracone. Jeżeli ten problem się pojawi, należy ponownie utworzyć magazyn wiadomości lub folder programu Poczta systemu Windows. Ta czynność jest obowiązkiem użytkownika.

Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie utworzyć magazyn wiadomości lub folder programu Poczta systemu Windows. Po ponownym utworzeniu magazynu będącego bazą danych programu Poczta systemu Windows można załadować tylko wiadomości, w których nie ma błędów.

Metoda 1: Ponownie utwórz magazyn wiadomości programu Poczta systemu Windows

Aby ponownie utworzyć obszar magazynowania systemu Windows i wykonać całkowite resetowanie, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie wpisz lokalizację wiadomości w polu Rozpocznij wyszukiwanie. Aby potwierdzić lokalizację wiadomości, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom program Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje.

  3. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Konserwacja.

  4. W oknie dialogowym Konserwacja kliknij przycisk Folder magazynu.

  5. W oknie dialogowym Lokalizacja przechowywania kliknij prawym przyciskiem myszy pole Twój magazyn wiadomości osobistych znajduje się w folderze, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystko.

  6. Przy zaznaczonym ciągu kliknij prawym przyciskiem myszy pole Twój magazyn wiadomości osobistych znajduje się w folderze, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

  7. Kliknij przycisk Anuluj i Zamknij, aby zamknąć wszystkie okna dialogowe.

  8. Zamknij program Poczta systemu Windows.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole Rozpocznij wyszukiwanie i kliknij polecenie Wklej, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. W otwartym folderze kliknij prawym przyciskiem myszy plik WindowsMail.MSMessageStore, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 4. Otwórz folder Backup.

 5. Naciśnij klawisze CTRL+A, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 6. Zamknij wszystkie foldery.

 7. Uruchom program Poczta systemu Windows, aby ponownie utworzyć bazę danych magazynu wiadomości.

Po ponownym uruchomieniu programu Poczta systemu Windows plik magazynu wiadomości zostaje pomyślnie naprawiony.

Uwaga: Jeżeli pojawi się następujący komunikat o błędzie, a pliku WindowsMail.MSMessageStore nie będzie można usunąć, uruchom system Windows Vista w trybie awaryjnym i użyj metody 1, aby usunąć plik:

Nie można ukończyć akcji, ponieważ plik jest otwarty w innym programie. Zamknij plik i spróbuj ponownie.

Tryb awaryjny jest używany do celów diagnostycznych. W tym trybie system Windows Vista jest uruchamiany z ograniczonymi funkcjami. Ponieważ komputer jest uruchamiany z minimalnym zestawem załadowanych sterowników, wyświetlacz pracuje w trybie VGA (640x480). Ikony i okna są większe niż zwykle.

Aby uruchomić komputer z systemem Windows Vista w trybie awaryjnym, wykonaj następujące kroki:

 1. Zamknij system Windows Vista.

 2. Włącz komputer i naciskaj kilkakrotnie klawisz F8 w czasie, gdy komputer jest uruchamiany. Pojawi się ekran Zaawansowane opcje rozruchu.

 3. Wybierz pozycję Tryb awaryjny przy użyciu klawiszy strzałek ([↑]、[↓]), a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Zaloguj się do systemu przy użyciu swojego konta użytkownika, gdy pojawi się ekran wyboru użytkownika.

Metoda 2: Utwórz ponownie folder programu Poczta systemu Windows

Jeżeli ponowne utworzenie bazy danych nie rozwiąże problemu, wykonaj następując kroki, aby ponownie utworzyć folder programu Poczta systemu Windows:

 1. Zamknij program Poczta systemu Windows.

 2. Potwierdź i skopiuj informacje z pola Lokalizacja przechowywania programu Poczta systemu Windows. Aby potwierdzić dane w polu Lokalizacja przechowywania, zobacz krok 1 w metodzie 1: Ponownie utwórz magazyn wiadomości programu Poczta systemu Windows, opisany powyżej.

 3. Kliknij przycisk Start i wklej ścieżkę lokalizacji znalezioną w polu Lokalizacja przechowywania programu Poczta systemu Windows, ustaw kursor na końcu wklejonych ciągów, a następnie naciśnij klawisz Backspace , aby usunąć następujące ciągi.

  Poczta systemu Windows
  Należy zauważyć, że domyślny folder programu Poczta systemu Windows znajduje się w ścieżce C:\Użytkownicy\nazwaużytkownika\AppData\Local\Microsoft\WindowsMail.

 4. Naciśnij klawisz Enter i otwórz folder.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Windows Mail, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 6. Dodaj końcówkę old na końcu nazwy folderu i zmień nazwę folderu, tak jak pokazano poniżej.

  Windows Mailold

 7. Uruchom program Poczta systemu Windows, sprawdź, czy folder programu został automatycznie utworzony, a następnie zamknij program.

  Uwaga: Jeżeli nowy folder programu Poczta systemu Windows jest skompresowany, należy go zdekompresować.

 8. Kliknij dwukrotnie folder Windows Mailold użyty w kroku 6 i otwórz go.

 9. Kliknij dwukrotnie pozycję Local Folders, skopiuj następujący plik i wklej go do folderu Local Folders w nowym folderze programu Poczta systemu Windows.

  account{xxxxxxxxxxxxx}.oeaccount

  Należy zauważyć, że w miejscu znaków xxxxxxxxxxxxx pojawią się cyfry lub litery alfabetu.

 10. Jeżeli następujące foldery są dostępne w folderze programu Poczta systemu Windows, skopiuj każdy z nich do nowego folderu programu.

  • Folder Papeteria

  • Folder Wspólnota Microsoft

 11. Zamknij wszystkie foldery i zaimportuj wiadomości do programu Poczta systemu Windows. Aby zaimportować wiadomości, użyj następujących kroków:

  1. Uruchom program Poczta systemu Windows.

  2. Kliknij menu Plik, wskaż polecenie Importuj, a następnie kliknij polecenie Wiadomości.

  3. Kliknij pozycję Poczta systemu Windows firmy Microsoft w wersji 7 w oknie Wybierz program i kliknij przycisk Dalej.

  4. Naciśnij przycisk Wybierz folder, wybierz lokalizację folderu Windows Mailold utworzonego w kroku 6, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  5. Kliknij pozycję Wszystkie foldery w Wybierz foldery i kliknij przycisk Dalej.

  6. Kliknij przycisk Zakończ. Wiadomości zostaną zaimportowane do folderu Zaimportowany folder.

 12. Zapisz wiadomości w poprzedniej skrzynce odbiorczej, która została zaimportowana do folderu Zaimportowany folder w folderze Local Folders. Można przenieść dowolną wiadomość ze skrzynki odbiorczej do dowolnego folderu.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Poczta systemu Windows, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Objaśnienie funkcji systemu Windows Vista: Poczta
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/features/details/mail.mspx

Pomoc systemu Windows Vista praca z programem Poczta systemu Windows
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/en-US/Help/00e419ef-fee2-472c-ad02-b14331571a521033.mspxAby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×