Wstawianie hiperlinku w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz
Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Jeśli nie korzystasz z czytnika zawartości ekranu, zobacz Tworzenie lub edytowanie hiperlinku (w systemie Windows) lub Tworzenie lub usuwanie hiperlinku w wiadomości w programie Outlook dla komputerów Mac.

Możesz Outlook wiadomości e-mail za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby utworzyć link do strony internetowej, pliku na udostępnionym dysku lub zakładki w tej samej wiadomości e-mail.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Outlook może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink.

W redagowanej wiadomości e-mail wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Outlook zamieni tekst w hiperlink.

Tworzenie linku do pliku lub strony internetowej

Utwórz hiperlink do pliku lub strony internetowej i nadaj mu opisową nazwę.

Link do pliku

Porada: Aby szybko utworzyć link do ostatnio używanego pliku, naciśnij klawisze Alt+N, I. Zostanie otwarta lista ostatnio używanych plików. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do pliku w bieżącym folderze, naciśnij klawisze Alt+X.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "<w bieżącym folderze>", a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Bieżący folder, drzewo". Domyślnie bieżącym folderem jest folder Dokumenty.

  Aby zmienić bieżący folder, naciśnij klawisze Alt+L. Usłyszysz „<Obecnie wybrany folder>”. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby ją wybrać.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Bieżący folder, drzewo”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego pliku.

 6. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

 7. Aby wstawić link do pliku, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie linku do przeglądanej strony

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do przeglądanej strony, naciśnij klawisze Alt+X, a następnie klawisze Alt+B. Zostanie zaznaczona opcja Strony przeglądane.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz tytuł pierwszej strony na liście przeglądanych stron.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł odpowiedniej strony.

 6. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

 7. Aby wstawić link do pliku, naciśnij klawisz Enter.

Link do strony sieci web

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza. Fokus znajdzie się na polu tekstowym Adres.

 3. Wpisz adres strony internetowej.

 4. Naciśnij klawisze Alt+T. Usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia”. Wpisz tekst linku, który ma być widoczny w wiadomości e-mail.

  Porada: Jako tekstu linku warto użyć tytułu strony internetowej. Gdy ktoś kliknie link, aby otworzyć stronę, czytnik zawartości ekranu najpierw odczyta tytuł strony.

 5. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter.

Tworzenie linku do lokalizacji w bieżącej wiadomości e-mail

Można tworzyć wewnętrzne linki do wstępnie zdefiniowanych stylów, takich jak nagłówki i zakładki. Aby uzyskać instrukcje na temat tworzenia nagłówków w programie Outlook, zobacz Dodawanie nagłówków.

Tworzenie zakładki

 1. Przenieś kursor do lokalizacji docelowej linku. Miejscem docelowym może być nagłówek, fragment tekstu lub obraz.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, K. Zostanie otwarte okno dialogowe Zakładka, a fokus przejdzie na pole tekstowe Nazwa zakładki.

 3. Wpisz nazwę zakładki.

  Uwaga: Nazwy zakładek muszą zaczynać się od litery. Mogą zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia, na przykład Raport_dew_2.

 4. Aby dodać zakładkę do listy zakładek, naciśnij klawisze Alt+A.

Wstawianie linku do zakładki

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Alt+N, I, I. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Naciśnij klawisze Alt+A. Zostanie zaznaczona opcja Miejsce w tym dokumencie, a fokus znajdzie się na drzewie zakładek.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej zakładki, a następnie naciśnij klawisz Enter. W wiadomości e-mail zostanie wstawiony link do zakładki z nazwą zakładki.

Usuwanie hiperlinku

 1. W redagowanej wiadomości e-mail zaznacz tekst linku lub obraz z hiperlinkiem.

 2. Naciśnij klawisze Shift+F10, a następnie klawisze Alt+R. Hiperlink zostanie usunięty.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

W programie Outlook dla komputerów Mac możesz za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu Mac OS, utworzyć w wiadomości e-mail link do strony internetowej lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku automatycznego

Program Outlook może automatycznie zmienić adres internetowy w hiperlink.

W treści redagowanej wiadomości e-mail wpisz adres internetowy (URL), na przykład www.contoso.com, lub adres e-mail, na przykład osoba@example.com, a następnie naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Program Outlook zamieni tekst w hiperlink.

Tworzenie linku do pliku lub strony internetowej

Utwórz hiperlink do pliku lub strony internetowej i nadaj mu opisową nazwę.

Wstawianie hiperlinku do pliku

 1. W redagowanej wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Control+Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do pliku, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „<Bieżąca karta>, wybrane”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wybierz, kropka”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję. Usłyszysz: „Wybierz plik, do którego chcesz utworzyć łącze”.

 6. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do odpowiedniej lokalizacji, a następnie przeglądaj elementy za pomocą klawiszy strzałek. Aby przechodzić między folderami i podfolderami, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę pliku, do którego chcesz utworzyć link.

 7. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Otwórz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Plik zostanie wybrany, a okno dialogowe zostanie zamknięte.

 8. Aby dodać tekst, który będzie wyświetlany w wiadomości e-mail zamiast adresu pliku, w oknie dialogowym Wstawianie hiperłącza naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz tekst.

 9. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Wstawianie hiperlinku do strony internetowej

 1. W wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Naciśnij klawisze Control+Command+K. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

 3. Aby utworzyć link do strony internetowej, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Bieżąca karta, wybrane”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz „Strona sieci Web lub plik, karta”, a następnie naciśnij klawisz Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Adres, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz adres strony internetowej.

 6. Aby dodać tekst, który będzie wyświetlany w wiadomości e-mail zamiast adresu, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Tekst do wyświetlenia, edytowanie tekstu”, a następnie wpisz tekst.

  Porada: Jako tekstu linku warto użyć tytułu strony internetowej. Gdy ktoś kliknie link, aby otworzyć stronę, czytnik zawartości ekranu najpierw odczyta tytuł strony.

 7. Aby wstawić link, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie wstawiony.

Usuwanie hiperlinku

 1. W wiadomości e-mail zaznacz tekst linku lub obraz z hiperlinkiem.

 2. Naciśnij klawisze Command+K, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk Usuń link”. Aby wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

  Okno Wstawianie hiperłącza zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie usunięty z tekstu. Tekst pozostanie nienaruszony.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używaj Outlook dla systemu iOS VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie iOS, aby utworzyć linki z wiadomości e-mail do strony internetowej lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

Tworzenie łącza

 1. Podczas komponowania wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran.

 3. Szybko przesuń w lewo dwa razy, a następnie szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Dodaj link, element menu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Dodaj link z fokusem na polu Tekst.

 4. Jeśli chcesz nazwać link innym tekstem niż tylko adres URL, wpisz tekst linku za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz element klawiatury.

 5. Aby dodać adres internetowy strony lub pliku, do którego chcesz utworzyć link, w polu Tekst szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Adres URL, pole tekstowe", naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz adres.

 6. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "Gotowe, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie wstawiony w treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, aby utworzyć linki z wiadomości e-mail do strony internetowej lub pliku na udostępnionym dysku.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

Tworzenie łącza

 1. Podczas komponowania wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj ekran. Zostanie otwarte menu kontekstowe.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Dodaj link", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie linku z fokusem na polu tekstowym Tekst do wyświetlenia.

 4. Aby dodać nazwę linku, wpisz tekst linku za pomocą klawiatury ekranowej.

  Uwaga: Upewnij się, że dodano nazwę linku. W przeciwnym razie link nie będzie wyświetlany.

  Uwaga: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec po dotarciu do odpowiedniego elementu. W zależności od ustawień urządzenia wstawienie znaku może wymagać dwukrotnego naciśnięcia ekranu.

 5. Aby dodać adres internetowy strony lub pliku, do którego chcesz utworzyć link, w polu tekstowym Tekst do wyświetlenia szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Link, pole edycji", naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz adres.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zapisz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Link zostanie wstawiony w treści wiadomości e-mail.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za Outlook w sieci Web za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz utworzyć link do strony internetowej lub pliku na dysku udostępnionym podczas edytowania wiadomości za pomocą aplikacji Poczta. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Tworzenie hiperlinku

 1. Podczas komponowania wiadomości e-mail umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić link.

 2. Jeśli chcesz, aby nazwa linku zawierała inny tekst niż tylko adres URL, wpisz tekst linku i zaznacz go.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje formatowania". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Wstaw hiperlink", i naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Wstawianie linku i usłyszysz: "Okno dialogowe Wstawianie linku".

 4. W oknie dialogowym Wstawianie linku wpisz adres internetowy strony lub pliku, do którego ma zostać link, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Okno dialogowe Wstawianie linku zostanie zamknięte, a hiperlink zostanie utworzony w treści wiadomości e-mail.

Usuwanie hiperlinku

 1. W treści wiadomości e-mail zaznacz tekst hiperlinku.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Opcje formatowania". Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aż usłyszysz "Usuń hiperlink, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Hiperlink zostanie usunięty.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w programie Poczta Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×