Wstawianie tabeli w wiadomości E-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Poczta dla systemu Windows 10 za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, aby utworzyć i edytować tabelę w wiadomości e-mail. Przetestowałeś go za pomocą Narratora, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu, o ile spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu.

Uwagi: 

W tym temacie

Konwertowanie tekstu na tabelę

Bloku tekstu ze spójnymi separatorami można łatwo przekonwertować na tabelę.

 1. Podczas pisania wiadomości zaznacz fragment tekstu, który chcesz przekonwertować na tabelę.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę Wstawianie wstążki.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "przycisk tabela", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie utworzona tabela, a fokus wróci do wiadomości — tabela będzie zaznaczona. Usłyszysz właściwości tabeli.

Wstawianie tabeli

Po wstawieniu pustej tabeli w wiadomości e-mail Poczta dla systemu Windows 10 dodaje podstawową tabelę typu siatki z trzema wierszami i trzema kolumnami. W razie potrzeby możesz później dodać więcej kolumn i wierszy.

Uwaga: Aby jak najbardziej ułatwić czytanie tabeli, należy określić w tabeli wiersz nagłówka.

 1. Podczas pisania wiadomości umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić nową tabelę.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Wstaw", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę Wstawianie wstążki.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "przycisk tabela", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie utworzona tabela, a fokus wróci do wiadomości — tabela będzie zaznaczona. Usłyszysz właściwości tabeli.

Stosowanie wbudowanych stylów tabeli

Po utworzeniu tabeli można szybko zmienić jej wygląd, korzystając z wbudowanych stylów w programie Poczta dla systemu Windows 10.

 1. Podczas pisania wiadomości Umieść kursor w tabeli, którą chcesz zmodyfikować.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Tabela", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę wstążki tabeli .

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Style tabeli", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 5. W menu Style tabeli Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego stylu tabeli, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Wybrany styl zostanie zastosowany do tabeli i fokus wróci do tabeli.

Usuwanie tabeli

 1. Podczas pisania wiadomości umieść kursor w dowolnym miejscu tabeli, którą chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Tabela", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę wstążki tabeli .

 4. Usłyszysz komunikat: "Usuń, przycisk". Naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu Usuń .

 5. Aby usunąć całą tabelę, naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Usuń tabelę, przycisk", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Tabela zostanie usunięta, a fokus wróci do wiadomości.

Modyfikowanie właściwości tabeli

Możesz zmodyfikować wyrównanie tabeli, dodać do tabeli tytuł i opis, aby była bardziej dostępna, lub zmienić opcje stylu tabeli i nie tylko.

 1. Podczas pisania wiadomości umieść kursor w dowolnym miejscu tabeli.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Tabela", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę wstążki tabeli .

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję karty wstążki, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby ją zaznaczyć.

  • Aby dostosować wyrównanie tabeli, wybierz pozycję Wyrównanie. Przeglądaj menu wyrównania za pomocą klawiszy strzałek, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby dodać tytuł i opis tekstu alternatywnego, wybierz pozycję rozmiar komórki, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "tekst alternatywny", a następnie naciśnij klawisz ENTER. W oknie dialogowym tekst alternatywny wprowadź tytuł tabeli, a następnie naciśnij klawisz Tab jeden raz, a następnie wprowadź opis tabeli. Naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć okno dialogowe tekst alternatywny.

  • Aby zmodyfikować opcje stylu tabeli, wybierz pozycję Opcje stylu. W menu Opcje stylu naciśnij klawisz strzałki w dół, pod którym usłyszysz odpowiednią opcję stylu, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Dodawanie kolumn lub wierszy do tabeli

 1. Podczas pisania wiadomości Umieść kursor w dowolnym miejscu tabeli, do której chcesz dodać wiersze lub kolumny.

 2. Naciśnij klawisz Alt, aby przenieść fokus do menu wstążki.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Tabela", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przenieść fokus na kartę wstążki tabeli .

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "przycisk Wstaw", a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby otworzyć menu Wstaw .

 5. W menu Wstaw Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Kolumna lub wiersz zostanie dodany do tabeli. Fokus zostanie przeniesiony do dodanego wiersza lub kolumny w tabeli.

Zobacz też

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w aplikacji Poczta

Eksplorowanie i nawigowanie w wiadomościach za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×