Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki wykresu

Aby dane na wykresie z osiami były bardziej czytelne, można wyświetlić poziome i pionowe linie siatki wykresu. Linie siatki rozciągają się od poziomych i pionowych osi, które zawiera obszar kreślenia wykresu. Można też wyświetlić linie siatki głębokości na wykresach 3D. Linie siatki są wyświetlane dla jednostek głównych i pomocniczych oraz są wyrównane z głównymi i pomocniczymi znacznikami osi, gdy te znaczniki są wyświetlane. Nie można wyświetlić linii siatki w przypadku typów wykresów niezawierających osi, takich jak wykresy kołowe i pierścieniowe.

Chart that displays horizontal, vertical, and depth gridlines

1    Pozioma linia siatki

2    Pionowa linia siatki

3    Linia siatki głębokości

Uwaga: Następująca procedura dotyczy pakietu Office 2013 i jego nowszej wersji. Szukasz kroków pakietu Office 2010?

Wyświetlanie linii siatki wykresu

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, do którego chcesz dodać linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, wskaż pozycję Linie siatki, a następnie kliknij opcję określającą linie siatki, które chcesz wyświetlić. Możesz zatrzymać wskaźnik myszy na poszczególnych opcjach, aby wyświetlić podgląd linii siatki.

  Wybieranie opcji linii siatki w menu linii siatki

  Uwaga: Opcje będą się różnić w zależności od typu wykresu. Na przykład dla wykresu 3D są wyświetlane opcje linii siatki głębokości, a dla wykresu z pomocniczą osią poziomą są wyświetlane opcje pomocniczych poziomych i pionowych linii siatki.

Ukrywanie linii siatki wykresu

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, dla którego chcesz ukryć linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Układy wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, wskaż pozycję Linie siatki, a następnie kliknij opcję określającą linie siatki, które chcesz ukryć. Możesz zatrzymać wskaźnik myszy na poszczególnych opcjach, aby wyświetlić podgląd linii siatki.

  Wybieranie opcji linii siatki w menu linii siatki

  Możesz też zaznaczyć poziome lub pionowe linie siatki wykresu do usunięcia i nacisnąć klawisz DELETE.

Wykonaj poniższe czynności, aby wyświetlić linie siatki wykresu:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, do którego chcesz dodać linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Linie siatki.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • W przypadku poziomych linii siatki kliknij pozycję Podstawowe poziome linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  • W przypadku pomocniczych poziomych linii siatki kliknij pozycję Pomocnicze poziome linie siatki.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla wykresów z pomocniczą osią poziomą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie.

  • W przypadku pionowych linii siatki kliknij pozycję Podstawowe pionowe linie siatki, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  • W przypadku pomocniczych pionowych linii siatki kliknij pozycję Pomocnicze pionowe linie siatki.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla wykresów z pomocniczą osią pionową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodawanie lub usuwanie osi pomocniczej na wykresie.

  • W przypadku linii siatki głębokości na wykresie 3D kliknij pozycję Linie siatki głębokości, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu wykresu, który jest prawdziwym wykresem 3D, na przykład wykresu kolumnowego 3D.

Wykonaj poniższe czynności, aby ukryć linie siatki wykresu:

 1. Kliknij w dowolnym miejscu wykresu, dla którego chcesz ukryć linie siatki wykresu.

 2. Na karcie Układ w grupie Osie kliknij przycisk Linie siatki.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Podstawowe poziome linie siatki, Podstawowe pionowe linie siatki lub Linie siatki głębokości (dla wykresu 3D), a następnie kliknij pozycję Brak.

  • Kliknij pozycję Pomocnicze poziome linie siatki lub Pomocnicze pionowe linie siatki, a następnie kliknij pozycję Brak.

   Uwaga: Te opcje są dostępne tylko dla wykresów z pomocniczą osią pionową lub poziomą.

  • Zaznacz poziome lub pionowe linie siatki wykresu do usunięcia i naciśnij klawisz DELETE.

Dodawanie lub formatowanie linii siatki

Aby dane na wykresie było bardziej czytelne, można wyświetlić poziome i pionowe linie siatki wykresu rozciągające się na obszar kreślenia wykresu. Można też wyświetlić linie siatki głębokości na wykresach 3D. Linie siatki mogą być wyświetlane dla jednostek głównych i pomocniczych oraz są wyrównane z głównymi i pomocniczymi znacznikami osi podczas ich wyświetlania.

 1. Ten krok dotyczy tylko programu Word dla komputerów Mac: W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

 2. Kliknij wykres, a następnie kliknij kartę Projekt wykresu.

 3. Kliknij pozycję Dodaj element wykresu > Linie siatki.

 4. Wybierz oś, do której chcesz zastosować linie siatki, lub kliknij pozycję Więcej opcji linii siatki, aby otworzyć okienko Formatowanie głównych linii siatki. Możesz zmienić przezroczystość linii, dodać strzałki i zastosować efekty cienia, poświaty i wygładzonych krawędzi.

  W zależności od typu tabeli danych lub wykresu niektóre opcje linii siatki mogą być niedostępne.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×