Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz
Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Używaj kalendarza w aplikacji Outlook klawiatury i czytnika zawartości ekranu do wykonywania podstawowych zadań. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora i JAWS, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Możesz otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączać do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybraną liczbę dni, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić wybraną liczbę dni, od 1 do 10, począwszy od daty bieżącej, naciśnij klawisz Alt i odpowiedni klawisz numeryczny. Aby na przykład wyświetlić 10 dni, naciśnij klawisze Alt+0.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+period (.) , aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku. Dla każdego zdarzenia usłyszysz jego nazwę, czas i organizatora. Naciśnij klawisze Ctrl+Przecinek (,), aby przejść do poprzedniego zdarzenia.

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Jeśli chcesz edytować wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter, a następnie zmień szczegóły zdarzenia za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przenieść fokus do pola Temat, naciśnij klawisze Alt+U, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do pola Lokalizacja, naciśnij klawisze Alt+I, a następnie zmodyfikuj tekst przy użyciu klawiatury.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina rozpoczęcia, naciśnij klawisze Alt+T. Aby zmienić datę rozpoczęcia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina rozpoczęcia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

  • Aby przenieść fokus do wiersza Godzina zakończenia, naciśnij klawisze Alt+D. Aby zmienić datę zakończenia, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając datę na późniejszą lub wcześniejszą o jeden dzień. Aby zmienić godzinę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Godzina zakończenia”, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, przesuwając godzinę na późniejszą lub wcześniejszą o pół godziny.

 5. Aby zmodyfikować opis zdarzenia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wiadomość, edytowanie”, a następnie zmodyfikuj tekst za pomocą klawiatury. W programie JAWS usłyszysz: „Notatki, edytuj”.

 6. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze Alt+H, A, a następnie V. Okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus wróci do kalendarza.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze zainstalowano program Skype dla firm i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W Outlook kalendarza naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, na przykład widok tygodnia roboczego lub widok miesiąca, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Fokus będzie się znajdować na dzisiejszej dacie.

  Uwaga: Nie można przechodzić między dzisiejszymi zdarzeniami kalendarza w widoku miesiąca, jeśli więc masz wyświetlony widok miesiąca, najpierw zmień go na inny widok. Aby przełączyć na przykład do widoku tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+2.

 3. Aby przejść do nadchodzących zdarzeń kalendarza dla dzisiejszej daty, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść do przeszłych elementów, naciśnij klawisze Shift+Tab.

 4. Gdy usłyszysz informacje o spotkaniu, do którego chcesz dołączyć, naciśnij klawisze Ctrl+O. Zostanie otwarty element kalendarza.

 5. Aby dołączyć do spotkania, naciśnij klawisze Alt+H, Y. Zostanie otwarte okno spotkania programu Skype dla firm. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

  Porady: 

  • Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze logo Windows+F4.

  • Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Drukowanie informacji o zdarzeniu

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Ctrl+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz nazwę bieżącego widoku, na przykład „Widok tygodnia roboczego”, a po niej liczbę zdarzeń w tym widoku.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl+period (.) , aby przeglądać zdarzenia w bieżącym widoku. Dla każdego zdarzenia usłyszysz jego nazwę, czas i organizatora. Naciśnij klawisze Ctrl+Przecinek (,), aby przejść do poprzedniego zdarzenia.

 3. Po kalendarzu możesz się poruszać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia, naciśnij klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub w lewo.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego tygodnia, naciśnij klawisze Alt+Strzałka w dół lub w górę.

  • Aby przejść do następnego lub poprzedniego miesiąca, naciśnij klawisze Alt+Page down lub Page up.

 4. Aby otworzyć aktualnie wybrane zdarzenie, naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciśnij klawisze Alt+F, a następnie P. Zostanie otwarte menu Drukuj.

 6. Aby wybrać drukarkę, której chcesz użyć, naciśnij klawisz I, znajdź drukarkę za pomocą klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby wydrukować informacje o zdarzeniu, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie P.

 8. Jeśli drukujesz do pliku, to aby przekonwertować zdarzenie na format PDF, wpisz nazwę pliku i naciśnij klawisz Enter w celu utworzenia pliku.

  Menu Drukuj zostanie zamknięte, a fokus wróci do okna zdarzenia.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pracując z kalendarzem w programie Outlook 2016 dla komputerów Mac za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Mac OS, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączać do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz informację na temat wyświetlonego przedziału czasu.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Control+Command+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Control+Command+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Control+Command+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Control+Command+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w lewo.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Funkcja VoiceOver informuje o przeglądanych zdarzeniach, podając te informacje: „<data>, <godziny>, <temat zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>”.

 4. Aby zapoznać się ze szczegółami zdarzenia, naciśnij klawisz Spacja. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie. Aby zamknąć okno, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby otworzyć i edytować zdarzenie, naciśnij klawisze Command+O. Zostanie otwarte okno zdarzenia i usłyszysz: „Bieżąca lokalizacja: <temat zdarzenia>, <termin/spotkanie>”.

 6. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzeń, naciskaj klawisz Tab. Funkcja VoiceOver będzie podawać szczegóły i opcje dotyczące poszczególnych zdarzeń.

 7. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij aktualizację, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz i zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 8. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na komputerze Mac zainstalowano aplikację Skype dla firm dla komputerów Mac i że zalogowano się za pomocą konta służbowego.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć widok kalendarza.

 2. Czytnik zawartości ekranu odczyta nazwę widoku, który zostanie otwarty, oraz poda liczbę elementów w tym widoku. Aby przechodzić między zdarzeniami, naciskaj klawisz Tab. Po przejściu do zdarzenia, które chcesz otworzyć, naciśnij klawisze Command+O.

 3. Aby przechodzić w obrębie okna dialogowego zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Po dotarciu do obszaru tekstowego funkcja VoiceOver poinformuje: „Tekst dokumentu” lub „Edytowanie tekstu wiadomości”.

 4. Link umożliwiający dołączenie do spotkania znajduje się w tym tekście zaproszenia. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przejść do obszaru tekstowego.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby poruszać się po tekście. Po usłyszeniu komunikatu „Link, Dołącz do spotkania online” naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać ten link.

 6. Jeśli usłyszysz komunikat „Jesteś obecnie w elemencie tekstowym”, może to oznaczać, że przeglądarka pyta o zgodę na otwarcie okna spotkania aplikacji Skype dla firm. Aby na to zezwolić, przejdź do przycisku Zezwalaj za pomocą okna Wybór elementów. Aby otworzyć okno Wybór elementów, naciśnij klawisze Control+Opcja+I. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „przycisk przełącznika Zezwalaj”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby przenieść fokus na przycisk. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja ponownie, aby nacisnąć przycisk.

 7. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter.

 8. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte, otwarte zostanie okno spotkania programu Skype dla firm i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij klawisze Shift+Command+M. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Shift+Command+E.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Command+2, aby otworzyć kalendarz. Usłyszysz przedział czasu, który jest wyświetlany, oraz informację o zaplanowanych zdarzeniach.

 2. Ustaw widok kalendarza, który chcesz wydrukować (Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień lub Miesiąc). Następnie przejdź do dnia, tygodnia lub miesiąca, który chcesz uwzględnić na wydruku.

 3. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciśnij klawisze Command+P. Okno dialogowe zostanie otwarte. Usłyszysz nazwę drukarki domyślnej.

 4. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 5. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook dla systemu iOS za pomocą funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu iOS, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączać do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz bieżący widok, na przykład "Widok planu", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę pierwszego zdarzenia w danym dniu. Aby przejść do przyszłych zdarzeń, szybko przesuwaj w górę. Funkcja VoiceOver będzie podawać tytuły, daty i godziny, lokalizacje i czas trwania poszczególnych zdarzeń.

 2. Aby zapoznać się ze szczegółami bieżącego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie.

 3. Aby odsłuchać szczegóły zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo albo przesuń jednym palcem w dół okna szczegółów zdarzenia.

 4. Aby edytować zdarzenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz szczegół zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran i wprowadź odpowiednie zmiany.

 6. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla systemu iOS i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. W Outlook szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Plan spotkania, <, daty>". Jeśli masz tylko jedno zdarzenie na dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć to zdarzenie. Jeśli masz więcej zdarzeń, możesz je przeglądać, szybko przesuwając w górę lub w dół. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do Outlook i szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Plan spotkania, <, daty>". Jeśli masz tylko jedno zdarzenie na dzisiaj, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć to zdarzenie. Jeśli masz więcej zdarzeń, możesz je przeglądać, szybko przesuwając w górę lub w dół. Gdy dotrzesz do odpowiedniego zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran, aby je otworzyć.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty program Skype dla firm.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Po zakończeniu przejdź do przycisku return w prawym dolnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz dźwięk dzwonka i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

Odpowiadanie na przypomnienia o zdarzeniach

Jeśli masz zaplanowane zdarzenia w aplikacji Outlook, jeśli masz włączone powiadomienia i funkcja VoiceOver jest włączona, usłyszysz przypomnienia o zdarzeniach o wcześniej ustalonym czasie, przed zdarzeniem. Przypomnienie o zdarzeniu pojawi się na ekranie. Przesuń palcem w dół w oknie podręcznym przypomnienia, aby odsłuchać tekst zdarzenia. Pod tekstem zdarzenia znajdują się przyciski z różnymi opcjami odpowiadania na zdarzenie. Przyciski różnią się w zależności od typu używanego konta e-mail. Zazwyczaj są wyświetlane przynajmniej te przyciski:

 • Wyświetl. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij dwukrotnie.

 • Odłóż. Aby zamknąć przypomnienie do czasu zdarzenia, naciśnij dwukrotnie.

 • Zamknij. Aby zamknąć przypomnienie bez wykonywania żadnych działań, naciśnij dwukrotnie.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pracując z kalendarzem w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu dla systemu Android, możesz wykonywać podstawowe zadania. Możesz na przykład tworzyć nowe zdarzenia kalendarza, czytać zaproszenia na spotkania i odpowiadać na nie oraz dołączać do spotkań online.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Dostępne są trzy widoki kalendarza: Plan, Dzień oraz widok trzydniowy. Opcja domyślna to Plan.

 1. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przełącz się <widoku>", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Pojawi się lista opcji widoku. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. W dowolnym widoku przesuwaj jednym palcem po ekranie, aż usłyszysz tytuł zdarzenia, które chcesz otworzyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zdarzenie zostanie otwarte w nowym oknie i pojawią się szczegóły tego zdarzenia.

 2. Aby odsłuchać tytuł, dzień, datę, czas, lokalizację i inne informacje dotyczące zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo albo przesuń jednym palcem w dół okna szczegółów zdarzenia.

 3. Aby edytować zdarzenie, w oknie szczegółów zdarzenia szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno Edytowanie zdarzenia z dostępną klawiaturą ekranową.

  Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz szczegół zdarzenia, który chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wprowadź wymagane zmiany. Gdy skończysz, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć okno szczegółów zdarzenia, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Wstecz, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania na Skypie dla firm z kalendarza programu Outlook

Uwaga: Aby dołączyć do spotkania programu Skype dla firm zgodnie z poniższym opisem, upewnij się, że na telefonie zainstalowano aplikację Skype dla firm dla Androida i że jest ona uruchomiona oraz że zalogowano się do programu Skype dla firm dla Androida za pomocą konta służbowego. Aby dołączyć do spotkania bez użycia konta służbowego, zobacz Dołączanie do spotkania jako gość.

 1. Przejdź do Outlook kalendarza. Fokus znajduje się na dzisiejszej części ekranu, a dzisiejsze zdarzenia znajdują się pośrodku ekranu. Jeśli zdarzeń jest wiele, możesz je przeglądać, przesuwając dwoma palcami w górę i w dół. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim, aż usłyszysz zdarzenie, którego chcesz użyć, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok szczegółów spotkania.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm i funkcja TalkBack poinformuje: „Skype dla firm”. Zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Dołączanie do spotkania jako gość

Możesz dołączyć do spotkania programu Skype dla firm jako gość, co oznacza, że nie logujesz się do programu Skype dla firm za pomocą poświadczeń konta służbowego, ale nadal musisz mieć zainstalowaną na telefonie aplikację Skype dla firm.

 1. Przejdź do Outlook kalendarza. Fokus znajduje się na dzisiejszej części ekranu, a bieżące lub następne zdarzenie znajduje się na środku ekranu. Aby przejść do zdarzenia, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim, aż usłyszysz spotkanie. Jeśli masz wiele spotkań, szybko przesuń w górę dwoma palcami, aby przewinąć listę spotkań w dół. Gdy do spotkania, do którego chcesz dołączyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć widok szczegółów spotkania.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Przycisk Dołącz”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Skype dla firm. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Dołącz do spotkania”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Za pomocą klawiatury ekranowej wpisz swoje imię i nazwisko, tak jak ma one być wyświetlane podczas spotkania. Gdy wszystko będzie gotowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: "Kontynuuj, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Gdy zostanie nałączona rozmowa, zostanie na nim nałączona rozmowa przez aplikację TalkBack "Skype dla firm".

  Porada: Aby przechodzić między przyciskami w oknie spotkania programu Skype dla firm, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo. Aby nacisnąć przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran.

Odpowiadanie na przypomnienia o zdarzeniach

Jeśli masz włączone powiadomienia dotyczące zdarzeń Kalendarz programu Outlook i jeśli jest włączona, usłyszysz przypomnienia o zdarzeniach o wcześniej ustalonym czasie, przed zdarzeniem.

 1. Aby wyświetlić przypomnienie o zdarzeniu, szybko przesuń dwoma palcami w dół od górnej krawędzi ekranu w celu otwarcia odcienia powiadomienia.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz szczegóły zdarzenia.

 3. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Aby odrzucić przypomnienie bez żadnych działań, umieść dwa palce obok siebie na ekranie i szybko przesuń w prawo w poziomie.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu na platformie Microsoft 365

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używaj kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web klawiatury i czytnika zawartości ekranu do wykonywania podstawowych zadań. Przetestowaliśmy to za pomocą Narratora, ale ta funkcja może współdziałać z innymi czytnikami zawartości ekranu, jeśli spełniają one typowe standardy i techniki ułatwień dostępu. Możesz otwierać i edytować zdarzenia kalendarza, dołączać do spotkań online i nie tylko.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Konfigurowanie widoku kalendarza

Kalendarz możesz skonfigurować pod kątem preferowanego sposobu pracy, wyświetlając wybrany dzień, tydzień roboczy, cały tydzień lub miesiąc.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Narrator poinformuje: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Widok kalendarza możesz wybrać za pomocą następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby wyświetlić widok dnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+1.

  • Aby wyświetlić widok tygodnia roboczego, naciśnij klawisze Shift+Alt+2.

  • Aby wyświetlić widok całego tygodnia, naciśnij klawisze Shift+Alt+3.

  • Aby wyświetlić widok miesiąca, naciśnij klawisze Shift+Alt+4.

Otwieranie, czytanie i edytowanie zdarzeń kalendarza

Szczegóły zdarzenia możesz szybko odczytywać i edytować, co ułatwia zachowanie kontroli nad wypełnionym harmonogramem.

Uwaga: Możesz edytować tylko zdarzenia utworzone przez Ciebie. Nie możesz na przykład edytować zaproszeń na spotkania otrzymanych od innych osób.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2. Usłyszysz: „Załadowano <liczba zdarzeń> zdarzeń w jednym wybranym kalendarzu”.

 2. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Przejdź do opcji widoku kalendarza", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przejdź do następnej", a po niej jednostkę czasu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Przejdź do poprzedniego", a po nim jednostkę czasu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. W dowolnym widoku możesz przeglądać zdarzenia w wyświetlonym przedziale czasu, naciskając klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas przeglądania Narrator będzie wypowiadać następujące informacje o poszczególnych zdarzeniach: „Zdarzenie z dnia <data>, <godziny>, <tytuł zdarzenia>, <lokalizacja zdarzenia>, <organizator>”.

 4. Aby wyświetlić szczegóły dotyczące zdarzenia lub otworzyć zdarzenie w celu jego edytowania, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno Szczegóły zdarzenia. Usłyszysz: „Dodawanie tytułu zdarzenia”.

 5. Aby przeglądać szczegóły i opcje zdarzenia, naciskaj klawisz Tab. Podczas nawigowania po szczegółach i opcjach Narrator odczytuje ich nazwy.

 6. Gdy skończysz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli edytujesz spotkanie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Wyślij, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Jeśli edytujesz termin, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

   Jeśli nie wprowadzasz zmian w zdarzeniu i chcesz zamknąć okno Szczegóły, naciśnij klawisz Esc.

 7. Zdarzenie zostanie zmienione, a fokus znajdzie się na Kalendarzu.

Dołączanie do spotkania online z kalendarza programu Outlook

Możesz łatwo dołączyć do Skype dla firm lub Microsoft Teams spotkania online.

Dołączanie do spotkania programu Skype dla firm

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook w sieci Web, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę zdarzenia, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć zdarzenie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz link, aby dołączyć do spotkania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio.

 4. Aby dołączyć z dźwiękiem i obrazem wideo, naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Dołączanie do spotkania audio zostanie zamknięte i zostanie nawiązane połączenie ze spotkaniem.

  Porada: Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu podczas spotkania, naciśnij klawisze logo Windows+F4. Aby się rozłączyć, naciśnij klawisze Ctrl+Enter.

Dołączanie do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook w sieci Web, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę zdarzenia, do którego chcesz dołączyć, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć zdarzenie.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "Dołącz do spotkania w u programie Teams", a następnie naciśnij klawisz Enter. Karta Dołącz do konwersacji zostanie otwarta w przeglądarce.

 4. Może zostać wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz przełączyć aplikacje z usługi Kalendarz. Jeśli tak, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Tak, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby używać Microsoft Teams w Internecie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Zamiast tego usłyszysz "Zamiast tego dołącz w internecie", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Po poproszonym wprowadzeniu poświadczeń wprowadź je, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: "Wybierz ustawienia dźwięku i wideo".

 7. Aby zmienić ustawienia, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę ustawienia, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby je zmienić. Aby dołączyć do spotkania, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Przycisk Dołącz do spotkania", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby zmienić ustawienia spotkania lub się roz rozłączyć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę opcji, której chcesz użyć, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie opcji kalendarza

W ustawieniach kalendarza można zmienić wygląd kalendarza lub wybrać opcję otrzymywania powiadomień. Można taż zmodyfikować wiadomości wysyłane podczas nieobecności i sposób ich wysyłania.

 1. W Outlook, aby otworzyć okienko Ustawienia, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Aby przechodzić między ustawieniami dostępnymi w okienku, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Podczas poruszania się po okienku Narrator odczytuje nazwy ustawień.

 3. Aby wybrać ustawienie lub otworzyć dodatkowe opcje danego ustawienia, naciśnij klawisz Enter. Aby przechodzić między ustawieniami, naciskaj klawisz Tab lub klawiszy Shift+Tab.

 4. Gdy skończysz, naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okienko Ustawienia.

Drukowanie kalendarza

Program Outlook umożliwia wydrukowanie informacji o wybranym dniu, tygodniu lub miesiącu kalendarzowym.

 1. Aby otworzyć kalendarz w programie Outlook, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+2.

 2. Wybierz widok kalendarza, który ma zostać wydrukowany.

 3. W oknie głównym kalendarza naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz "Przejdź do opcji widoku kalendarza", a następnie naciśnij klawisz Enter. Następnie naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat "Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie otwarty podgląd wydruku.

 4. Aby otworzyć okno dialogowe drukowania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Drukuj, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe z fokusem na polu kombi Drukarka.

 5. Aby wybrać drukarkę, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat Drukarka. Naciśnij klawisz Spacja, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, której chcesz użyć. Aby ją wybrać, naciśnij klawisz Spacja.

 6. Aby przeglądać inne opcje drukowania, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Gdy skończysz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Kalendarz zostanie wydrukowany.

Zobacz też

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie w Kalendarzu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×