Zadanie "Uruchom wiersz polecenia" obiekt sekwencji zadań w System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem SP1 lub System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2 nie działa na klientach 64-bitowych

Objawy

Rozważ następujący scenariusz:

 • Utworzyć obiekt sekwencji zadań na serwerze lokacji programu Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 (SP1) - podstawie lub Microsoft System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2) - na podstawie.

 • Edytowanie obiektu sekwencji zadań, aby dodać zadanie Uruchom wiersz polecenia .

 • W tym zadaniu należy uruchomić kilka skryptów lub aplikacji 64-bitowych. Aplikacja 64-bitowej używa zmiennych środowiskowych.

 • Obiekt zadania sekwencji jest anonsowana klientowi 64-bitowe, takie jak komputer, na którym działa x64-bitowych wersji systemu Windows Server 2008.

W tym scenariuszu tych skryptów lub aplikacji 64-bitowych działa poprawnie w systemach 32-bitowych i może nie działać poprawnie w 64-bitowych systemach.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ blok środowiska nowego procesu 64-bitowych jest nieprawidłowo skonfigurowana. Powoduje to CommonProgramFiles, CommonProgramFiles(x86), ProgramFiles i ProgramFiles(x86) zmienne są niepoprawne. 64-bitowy program opiera się na tych zmiennych dla poprawnego działania (na przykład ładowania dll modelu COM), program zakończy się niepowodzeniem.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, należy przesłać żądanie do centrum obsługi klienta firmy Microsoft i obsługi technicznej w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, komputer musi działać System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 1 (SP1) lub System Center Menedżer konfiguracji 2007 Service Pack 2 (SP2).

Nie musisz ponownie uruchomiać komputera po zastosowaniu tej poprawki.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje wcześniej wydanej poprawki.

Informacje o plikach

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej poprawki instaluje pliki, których atrybuty wymieniono w poniższych tabelach. Daty i godziny odpowiadające tym plikom są podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Daty i godziny odpowiadające tym plikom na komputerze lokalnym są wyświetlane w formacie czasu lokalnego, wraz z Twoim bieżącym bias czasu letniego (DST). Dodatkowo, daty mogą ulec zmianie podczas wykonywania pewnych operacji na plikach.

Informacje o plikach System Center Menedżer konfiguracji 2007 z dodatkiem SP1

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sccm2007ac-sp1-kb977176-x86.msp

Nie dotyczy

3,076,608

01-Dec-2008

01:35

Nie dotyczy

Smsswd.exe

4.0.6221.1192

144,232

01-Dec-2008

01:35

x86

Smsswd.exe

4.0.6221.1192

745,816

01-Dec-2008

01:35

IA-64

Smsswd.exe

4.0.6221.1192

332,632

01-Dec-2008

01:35

x64

System Center Menedżer konfiguracji 2007 SP2 informacje o plikach

Nazwa pliku

Wersja pliku

Rozmiar pliku

Data

Godzina

Platforma

Sccm2007ac-sp2-kb977176-x86.msp

Nie dotyczy

358,400

31-Jan-2010

17:35

Nie dotyczy

Smsswd.exe

4.0.6487.2108

144,232

31-Jan-2010

17:35

x86

Smsswd.exe

4.0.6487.2108

332,648

03-Dec-2009

16:04

x64

Smsswd.exe

4.0.6487.2108

746,344

03-Dec-2009

16:13

IA-64

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Zainstaluj KB977176 podczas sekwencji zadańW przypadku wdrożeń systemu operacyjnego poprawki KB977176 muszą znajdować się podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007 w Instalator systemu Windows i programu ConfigMgr zadania. W przeciwnym wypadku ten problem będzie nadal występował podczas sekwencji zadań jest wykonywana. Nie można zainstalować poprawki przy użyciu
Zainstaluj oprogramowanie zadania. Spowodowałoby ConfigMgr 2007 klienta zatrzymanie usługi, które mogłyby spowodować niepowodzenie sekwencji zadań.

Aby zainstalować poprawkę kb977176 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, użyj Poprawka = opcja opisana w następującym artykule bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

907423 jak dołączyć aktualizacji w początkowej instalacji programu Systems Management Server 2003 Zaawansowanego klienta

Aby zainstalować poprawkę kb977176 podczas sekwencji zadań interfejs Ekranowy programu ConfigMgr 2007, wykonaj następujące kroki:

 1. Zastosowanie tej poprawki na serwerze witryny.

 2. Po zastosowaniu poprawki na serwerze lokacji plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007 zaktualizuje się uwzględnienie poprawki KB977176 w katalogu \i386\hotfix\KB977176\ plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Ponieważ zostały zaktualizowane pliki instalacji klienta ConfigMgr 2007, upewnij się, że aktualizacja punkty dystrybucji, w którym znajduje się pakiet instalacyjny programu ConfigMgr 2007 klienta.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy sekwencji zadań, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 4. Kliknij opcję instalacji systemu windows i programu ConfigMgr.

 5. W polu Właściwości instalacji wpisz następujące polecenie:

  ConfigMgr 2007 z dodatkiem SP1:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977176\SCCM2007AC-SP1-KB977176-x86.msp"ConfigMgr 2007 z dodatkiem SP2:

  PATCH="C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID>\i386\hotfix\KB977176\SCCM2007AC-SP2-KB977176-x86.msp"
  Uwagi

  • Symbol zastępczy < Package_ID > jest identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego klienta ConfigMgr 2007 ConfigMgr 2007.

  • Upewnij się, zawierać znaków cudzysłowu (ale nie nawiasy wokół symbolu zastępczego) jako część ścieżki.

  • Upewnij się, że identyfikator pakietu pakietu instalacyjnego klienta ConfigMgr 2007 jest używany i nie identyfikator pakietu pakietu poprawki KB977176.

  • Zastępczego będą znajdować się na dysku, który ma najwięcej miejsca na dysku. Jeśli komputer ma kilka dysków lub partycji, _SMSTaskSequence folder może skończyć się na dysku innym niż dysk C. W tym scenariuszu należy zmienić ścieżkę do dysku zawierającego _SMSTaskSequence folder. Zaleca się, że ma używać zmiennej _SMSTSMDataPath w ścieżce ponieważ w tej ścieżce literę dysku można wyliczyć inaczej w oknie PE niż w pełny system operacyjny Windows.

  • Alternatywą dla przy użyciu lokalnej ścieżki do plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007, które znajdują się w lokalnej pamięci podręcznej sekwencji zadań można określić ścieżkę UNC, który do plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007 na oryginalne źródło pakietu lub w punkcie dystrybucji.

  • Sprawdź, czy nazwa pliku msp, który znajduje się w katalogu \i386\hotfix\KB977176\ plików instalacyjnych klienta ConfigMgr 2007. Nazwa może się różnić w zależności od ustawień regionalnych. Jeśli nazwa różni się od nazwy nazwy pliku msp, który jest używany w Poprawka = wiersza polecenia w tym kroku, odpowiednio zmień nazwę.

 6. Kliknij przycisk Zastosuj lub OK , aby zapisać sekwencji zadań.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684

Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×