Zapraszamy do zapoznania się z nowym układem klawiatury standardowej dla funkcji Narratora

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

Wprowadziliśmy pewne zmiany w sposobie interakcji z Narratorem — wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Windows. Chcieliśmy ułatwić Ci zapoznanie się z Narratorem i korzystanie z niego, dlatego bazujemy na wiedzy, którą mogła zostać zdobyta przez Ciebie podczas korzystania z innych czytników zawartości ekranu. W tej wersji wprowadziliśmy nowy układ klawiatury Narratora — Standardowy. Podczas korzystania z Narratora ten układ klawiatury jest ustawiony domyślnie.

Ten artykuł jest tylko punktem wyjścia w przedstawieniu Ci wszystkich zmian. Wszystkie nasze artykuły dotyczące czytnika zawartości ekranu będą z czasem aktualizowane, ale może zająć to chwilę. Mamy nadzieję, że do tego czasu niniejszy artykuł okaże się wystarczający.

Porada: Istnieje możliwość przełączenia się z powrotem do starego układu klawiatury Narratora, jeśli go preferujesz. W tym celu naciśnij klawisz logo Windows+Ctrl+N. Następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wybierz układ klawiatury, Standardowy”. Aby zmienić układ na starszą wersję, naciśnij raz klawisz strzałki w dół. Usłyszysz: „Starsza wersja, wybrane”. Nowe polecenia Narratora nie będą dostępne w starszym układzie klawiatury, jeśli naciśnięcia klawiszy dla starszych poleceń są w konflikcie z używanymi w nowych funkcjach Narratora.

Poniżej wymieniono niektóre najważniejsze informacje:

 • Narrator umożliwia teraz używanie klawisza Caps lock lub Insert jako klawisza modyfikującego. Od teraz taki klawisz będzie nazywany „klawiszem SR”.

 • Zaktualizowano polecenia zmiany widoku. Są one teraz zamapowane do kombinacji klawiszy SR+Page up lub Page down. Możesz również użyć polecenia zmiany widoku, naciskając kombinację klawiszy SR+Ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół. Polecenia przechodzenia do następnego i poprzedniego nie uległy zmianie.

 • Zmieniły się polecenia akcji podstawowej i pomocniczej w trybie skanowania. Akcja podstawowa może być wykonana poprzez naciśnięcie klawisza Enter lub spacji. Aby wykonać akcję pomocniczą, wystarczy dodatkowo wcisnąć klawisz Shift do każdego z tych klawiszy (Shift+Enter lub Shift+spacja). Zobaczysz tej zmiany, niezależnie od wybranego układu klawiatury.

 • W naszym nowym układzie klawiatury standardowej zmieniono polecenia Narratora dla strony akapitu, wiersza, słowa i znaku. Ponadto wiele poleceń Narratora zostało zmienionych tak, aby lepiej zapadały w pamięć. Niektóre również zmienione, aby dostosować je do kombinacji klawiszy, z którymi użytkownicy i użytkowniczki czytników zawartości ekranu mieli już wcześniej do czynienia.

 • Teraz możesz korzystać z klawiszy klawiatury numerycznej, aby wydawać Narratorowi polecenia. W dalszej części poruszymy to szerzej.

 • Dodaliśmy kilka nowych polecenia Narratora, w tym listę linków, listę nagłówków, listę znaków orientacyjnych oraz Znajdowanie.

 • Dodano też kilka nowych poleceń klawiaturowych w trybie skanowania do zaznaczania tekstu.

 • Niektóre polecenia klawiaturowe Narratora, w tym przejścia do linków, nagłówków i tabel zostały wycofane z układu klawiatury standardowej. Te polecenia są nadal dostępne w trybie skanowania i w poleceniu Zmień widok. Zlikwidowaliśmy również polecenie „Przenieś do ostatniego elementu w obszarze”.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

W tym temacie

Uaktualnienie

Podczas uaktualniania do tej wersji systemu Windows i po włączeniu Narratora pojawi się okno dialogowe z informacjami o zmianach wprowadzonych do układu klawiatury Narratora. Aby wyłączyć tę funkcję, zaznacz pole Nie pokazuj tego ponownie.

Klawisz SR

Wprowadziliśmy pewne zmiany dotyczące klawisza modyfikującego w Narratorze. W ustawieniach Narratora oraz w dalszej dokumentacji będziemy go teraz nazywać „klawiszem SR”.

Domyślnie klawisze Caps lock i Insert są dostępne jako klawisz SR. Jeśli korzystasz z klawiatury 106 dla języka japońskiego, klawisze NonConvert i Insert mogą być używane jako klawisz SR. Jest to zmiana w porównaniu z wcześniejszymi wersjami, w których klawisze Ctrl i Alt były stosowane jako klawisze modyfikujące w Narratorze.

Zmiany ustawień Narratora

Dodaliśmy nowy nagłówek w ustawieniach Narratora. Nazywa się Wybierz ustawienia klawiatury. Przejdziesz do niego w trybie skanowania przy użyciu klawisza H, aby przejść do nagłówka. Tam znajdziesz następujące ustawienia:

Wybierz układ klawiatury

To ustawienie pozwala wybrać układ klawiatury w Narratorze. Domyślnie wybrany jest Standardowy układ klawiatury. Aby powrócić do układu klawiatury w wersji z kwietnia 2018 r., zaznacz układ o nazwie Starsze.

Wybierz klawisz modyfikujący w Narratorze

To ustawienie pozwala określić, które klawisze mają być używane jako klawisz modyfikujący w Narratorze (klawisz SR). Dostępne są następujące opcje:

 • Caps lock oraz Insert (ustawienie domyślne)

 • Insert

 • Caps lock

Jeśli korzystasz z klawiatury dla języka japońskiego 106, ustawienia są następujące:

 • NonConvert oraz Insert (ustawienie domyślne)

 • Convert

 • Insert

 • NonConvert

Nowe skróty klawiaturowe Narratora

W tej wersji dodano do Narratora kilka nowych funkcji. Niektóre z tych poleceń będą działać tylko w trybie skanowania, podczas gdy inne działają zawsze, gdy będziesz używać Narratora.

Uwaga: Podczas opisywania naciśnięć klawiszy dla poleceń w tabelach niniejszego dokumentu klawisz modyfikujący Narratora nazywamy „klawiszem SR”. To samo możesz zauważyć w oknie dialogowym, które otwiera się po naciśnięciu kombinacji klawiszy SR+F1 i zawiera wszystkie polecenia Narratora.

Nowe skróty ogólne

Te skróty działają niezależnie, czy tryb skanowania jest włączony, czy nie:

Polecenie

Klawisz

Odczytywanie zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół

Literowanie zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół (dwukrotnie i szybko)

Lista linków

klawisz SR+F7

Lista nagłówków

klawisz SR+F6

Lista punktów orientacyjnych

klawisz SR+F5

Znajdowanie z pomocą Narratora

klawisz SR+Ctrl+F

Znajdowanie następnego elementu

klawisz SR+F3

Znajdowanie poprzedniego elementu

klawisz SR+Shift+F3

Nowe skróty trybu skanowania

W tej wersji możesz zaznaczyć zawartość w trybie skanowania i skopiować ją do Schowka systemu Windows. Następujące skróty działają w trybie skanowania:

Polecenie

Klawisz

Zaznaczanie lub odznaczanie znaku w fokusie Narratora

Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Zaznaczanie lub odznaczanie słowa w fokusie Narratora

Ctrl+Shift+strzałka w lewo lub w prawo

Zaznaczanie lub odznaczanie wiersza w fokusie Narratora

Shift+strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczanie lub odznaczanie akapitu w fokusie Narratora

Ctrl+Shift+strzałka w górę lub strzałka w dół

Zaznaczanie do początku lub końca bieżącego wiersza

Shift+Home lub End

Zaznaczanie do początku lub końca dokumentu

Ctrl+Shift+Home lub End

Zaznaczanie lub odznaczanie strony

Shift+Page up lub Page down

Zaznaczanie bloku

F9

Wybór bloku

F10

Zaznaczenie wszystkiego

Ctrl+A

Odczytywanie zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół

Literowanie zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół (dwukrotnie i szybko)

Skopiowanie zaznaczenia do Schowka

Ctrl+C

Wklejanie zaznaczenia

Ctrl+V

Wycięcie zaznaczenia

Ctrl+X

Korzystanie z klawiatury numerycznej w Narratorze

Nowy układ klawiatury o nazwie Standardowy umożliwia wykorzystanie klawiatury numerycznej do wykonywania poleceń Narratora. Zaprojektowaliśmy klawiaturę numeryczną, aby dostęp do każdego obiektu był możliwy przy użyciu jednej ręki. Wszystkie polecenia Narratora wymagają użycia klawisza SR (prawdopodobnie klawisza Insert podczas korzystania z klawiatury numerycznej). Klawisze strzałek w górę, w dół, w lewo i w prawo, jak również Home, End, Page up i Page down działają tak, jakby klawisz SR nie był przytrzymywany. Te naciśnięcia klawiszy są po prostu przekazywane do aplikacji. Pełny opis układ klawiatury numerycznej przedstawiono poniżej:

Polecenie

Klawisz

Przechodzenie do pierwszego elementu w oknie

klawisz SR+Home

Przechodzenie do ostatniego elementu w oknie

klawisz SR+End

Odczytywanie bieżącego wiersza

klawisz SR+strzałka w górę

Odczytywanie z kursora

klawisz SR+strzałka w dół

Odczytywanie bieżącego zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół

Literowanie bieżącego zaznaczenia

klawisz SR+Shift+strzałka w dół (dwukrotnie i szybko)

Zmienianie widoku

klawisz SR+Page up

Zmienianie widoku

klawisz SR+Page down

Przechodzenie do poprzedniego elementu

klawisz SR+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnego elementu

klawisz SR+strzałka w prawo

Odczytywanie bieżącego znaku

5 na klawiaturze numerycznej

Odczytywanie poprzedniego wyrazu

klawisz SR+Ctrl+strzałka w lewo

Odczytywanie następnego wyrazu

klawisz SR+Ctrl+strzałka w prawo

Odczytywanie elementu

klawisz SR+Ctrl+5 (na klawiaturze numerycznej)

Odczytywanie elementu z literowaniem

klawisz SR+Ctrl+5 (na klawiaturze numerycznej) szybko dwa razy

Przenoszenie kursora Narratora do pozycji kursora systemowego

klawisz SR+minus na klawiaturze numerycznej (-)

Ustawianie fokusu na elemencie

Plus (+) na klawiaturze numerycznej

Odczyt, w którym wierszu i kolumnie znajduje się Narrator

Ctrl+Alt+Shift+5 (na klawiaturze numerycznej)

Układ klawiatury standardowej

Poniższe sekcje bardziej szczegółowo opiszą Ci, jak nowy układ klawiatury standardowej Narratora różni się od poprzedniego układu klawiatury (obecna nazwa: Starsza wersja). W tych sekcjach omówimy najczęściej używane klawisze w Narratorze.

Tryb nauki wprowadzania w Narratorze

Tryb nauki wprowadzania pozwoli Ci zapoznać się ze standardowym układem klawiatury. Naciśnij klawisze SR+1, aby włączyć tryb nauki wprowadzania. W tym miejscu możesz wypróbować klawisze na klawiaturze, aby poznać ich nowe funkcje. 

Zmiany dotyczące przekazywania opinii

Nowa sekwencja naciśnięć klawiszy służąca do przekazywania opinii to: klawisz SR+Alt+F. Działa ona zarówno w układzie standardowym, jak i w starszej wersji.

Zmiany w poleceniach zmiany widoku

Nowe są następujące:

Naciśnij te klawisze

Aby to zrobić

klawisz SR+Page up lub Page down
klawisz SR+Ctrl+strzałka w górę lub strzałka w dół

Zmienianie widoku

W niektórych klawiaturach laptopów klawisze Page up i Page down mogą być usytuowane w nietypowych obszarach, dlatego zapewniliśmy alternatywną metodę zmiany widoku Narratora za pomocą klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

Uwaga: Zmieniając widok Narratora na znaki, wyrazy, wiersze lub akapity, polecenie Czytaj bieżący element bardziej niezawodnie odczyta tekst dla danego typu widoku.

Zmiana ustawień głosu Narratora

W sterowaniu ustawieniami mowy Narratora wprowadzono następujące zmiany:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Zwiększanie głośności głosu

klawisz SR+Ctrl+znak plus (+)

klawisz SR+Ctrl+plus na klawiaturze numerycznej (+)

Zmniejszanie głośności głosu

klawisz SR+znak minus (-)

klawisz SR+Ctrl+minus na klawiaturze numerycznej (-)

Zwiększanie trybu szczegółowości

klawisz SR+V

Zmniejszanie trybu szczegółowości

klawisz SR+Shift+V

Przełączanie odczytywania znaków

klawisz SR+2

Zmiany trybu skanowania

Zmieniliśmy polecenia akcji podstawowej i pomocniczej w trybie skanowania, aby jeszcze łatwiej dało się z nich korzystać. Oto nowe kombinacje klawiszy służące do korzystania z tych poleceń:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Akcja podstawowa

Enter

Spacja

Akcja pomocnicza

Shift+Enter

Shift+spacja

Polecenia ogólne

Do tych poleceń wprowadzono następujące zmiany:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Przełączanie trybu wyszukiwania

klawisz SR+Ctrl+Enter

Odczyt bieżącej daty i godziny

klawisz SR+F12

Opisywanie obrazu za pomocą usługi online

klawisz SR+Ctrl+D

Przełączanie trybu dewelopera

klawisz SR+Ctrl+F12

Tryb myszy

klawisz SR+Alt+M

Przekazywanie klawiszy do aplikacji

klawisz SR+3

Przenoszenie kursora Narratora do pozycji kursora systemowego

klawisz SR+otwierający nawias kwadratowy ( [ )

klawisz SR+minus na klawiaturze numerycznej (-)

Ustawianie fokusu na elemencie

klawisz SR+pojedynczy cudzysłów (')

klawisz SR+plus na klawiaturze numerycznej (+)

Przechodzenie do połączonego elementu

klawisz SR+A

Przechodzenie do zawartości przypisu

klawisz SR+Shift+A

Przechodzenie do elementu nadrzędnego (gdy nawigacja strukturalna jest możliwa)

klawisz SR+Alt+strzałka w górę

Przechodzenie do następnego elementu równorzędnego (gdy nawigacja strukturalna jest możliwa)

klawisz SR+Alt+strzałka w prawo

Przechodzenie do poprzedniego elementu równorzędnego (gdy nawigacja strukturalna jest możliwa)

klawisz SR+Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do pierwszego elementu podrzędnego (gdy nawigacja strukturalna jest możliwa)

klawisz SR+Alt+strzałka w dół

Ogólne polecenia odczytywania

Zmieniły się następujące polecenia:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Odczytywanie elementu

klawisz SR+Tab

klawisz SR+5 (na klawiaturze numerycznej)

Odczytywanie elementu z literowaniem

klawisz SR+Tab szybko dwa razy

klawisz SR+5 (na klawiaturze numerycznej) szybko dwa razy

Powtarzanie frazy

klawisz SR+X

Rozpoczynanie odczytywania dokumentu

klawisz SR+strzałka w dół

klawisz SR+Ctrl+R

Przechodzenie na początek tekstu

klawisz SR+B

klawisz SR+Ctrl+Home

Przechodzenie na koniec tekstu

klawisz SR+E

klawisz SR+Ctrl+End

Odczytywanie dokumentu

klawisz SR+C

Czytanie tekstu od początku do kursora

klawisz SR+Shift+J

klawisz SR+Alt+Home

Polecenia czytania znaku, słowa, wiersza, akapitu i strony

Tak wyglądają zmiany poleceń:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Odczytywanie bieżącego znaku

klawisz SR+przecinek (,)

5 na klawiaturze numerycznej

Odczytywanie poprzedniego znaku

klawisz SR+M

Strzałka w lewo (podczas edytowania tekstu)

Odczytywanie następnego znaku

klawisz SR+kropka (.)

Strzałka w prawo (podczas edytowania tekstu)

Odczytywanie bieżącego wyrazu

klawisz SR+K

klawisz SR+Ctrl+5 (na klawiaturze numerycznej)

Literowanie bieżącego wyrazu

klawisz SR+K (dwa razy szybko)

klawisz SR+Ctrl+strzałka w lewo

Odczytywanie poprzedniego wyrazu

klawisz SR+J

klawisz SR+Ctrl+End

Odczytywanie następnego wyrazu

klawisz SR+L

klawisz SR+Ctrl+strzałka w prawo

Odczytywanie bieżącego wiersza

klawisz SR+I

klawisz SR+strzałka w górę

Odczytywanie poprzedniego wiersza

klawisz SR+U

Strzałka w górę (podczas edytowania tekstu)

Odczytywanie następnego wiersza

klawisz SR+O

Strzałka w dół (podczas edytowania tekstu)

Odczytywanie bieżącego akapitu

klawisz SR+Ctrl+K

Odczytywanie poprzedniego akapitu

klawisz SR+Ctrl+J

Odczytywanie następnego akapitu

klawisz SR+Ctrl+L

Odczytywanie bieżącej strony

klawisz SR+Ctrl+I

Odczytywanie poprzedniej strony

klawisz SR+Ctrl+U

Odczytywanie następnej strony

klawisz SR+Ctrl+O

Zachowania związane z czytaniem tabel

Wprowadzamy ujednolicone środowisko czytania tabel Oto nowe kombinacje klawiszy do czytania tabel, gdy nie korzystasz z trybu skanowania:

Polecenie

Klawisz 1

Klawisz 2

Przechodzenie do następnej komórki w bieżącym wierszu

Ctrl+Alt+strzałka w prawo

Przechodzenie do poprzedniej komórki w bieżącym wierszu

Ctrl+Alt+strzałka w lewo

Przechodzenie do następnej komórki w bieżącej kolumnie

Ctrl+Alt+strzałka w dół

Przechodzenie do poprzedniej komórki w bieżącej kolumnie

Ctrl+Alt+strzałka w górę

Przechodzenie do pierwszej komórki w tabeli

Ctrl+Alt+Home

Przechodzenie do ostatniej komórki w tabeli

Ctrl+Alt+End

Odczytywanie bieżącego wiersza nagłówka

Ctrl+Alt+Shift+strzałka w lewo

Odczytywanie bieżącego wiersza

Ctrl+Alt+Shift+strzałka w prawo

Odczytywanie bieżącego nagłówka kolumny

Ctrl+Alt+Shift+strzałka w górę

Odczytywanie bieżącej kolumny

Ctrl+Alt+Shift+strzałka w dół

Odczyt, w którym wierszu i kolumnie znajduje się Narrator

Ctrl+Alt+Shift+prawy ukośnik (/)

Ctrl+Alt+Shift+5 (na klawiaturze numerycznej)

Przechodzenie do komórki w tabeli

Ctrl+Alt+Page up

Przechodzenie do zawartości komórki

Ctrl+Alt+Page down

Zobacz też

Pełny przewodnik Narratora

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×