Symptomy

Uwzględnij następujący scenariusz. Zainstalowano wiele serwerów platform zawierających usługę asynchroniczną dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Na serwerach jest włączona funkcja izolacji Read Committed Snapshot (RCSI). Po wykonaniu operacji zbiorczej poczty E-mail w tym scenariuszu zauważysz, że zduplikowane wiadomości e-mail są nieoczekiwanie wysyłane z każdego serwera z uruchomioną usługą asynchroniczną. * Chociaż tutaj znajdziesz i poszczególnymi symptomami opisano konkretny problem jako masowa poczta elektroniczna, wszystkie zadania asynchroniczne, takie jak Importowanie danych, również podlegają temu.

Rozwiązanie

Ten problem został rozwiązany w najnowszym pakiecie zbiorczym aktualizacji zbiorczej dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

949256 Aktualizacje i poprawki dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0Uwaga Ten problem został pierwotnie rozwiązany w pakiecie zbiorczym aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

2028381 Pakiet zbiorczy aktualizacji 12 dla programu Microsoft Dynamics CRM 4,0 jest dostępnyWażne W tej sekcji, metodzie lub zadaniu przedstawiono procedurę modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak spowodować poważne problemy. Dlatego należy uważnie wykonać te czynności. Aby zwiększyć ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru Utwórz jego kopię zapasową. Po wystąpieniu problemu możesz przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:322756jak wykonać kopię zapasową rejestru w systemie Windows i przywrócić go w celu włączenia tej poprawki na komputerze, na którym jest uruchomiony program Microsoft Dynamics CRM 4,0, wykonaj następujące czynności:

  1. W podkluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE \software\microsoft\mscrm na serwerze Microsoft Dynamics CRM Dodaj następujący wpis DWORD rejestru: AsyncDBAppLock

  2. Ustaw wartość wpisu rejestru, który właśnie dodałeś do 1.

  3. Uruchom ponownie usługę asynchroniczną.

Możesz również obejść ten problem, jeśli korzystasz z jednej z następujących metod:

  • Wyłącz usługę asynchroniczną na wszystkich serwerach z wyjątkiem jednego.

  • Wyłącz funkcję izolacja zatwierdzonej migawki (RCSI).

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "dotyczy".

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy MicrosoftAby uzyskać więcej informacji o terminologii dotyczącej oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM i aktualizacji pakietu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

887283 Standardy nazewnictwa poprawek i pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Business Solutions CRM

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×