Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie "Dysk jest niedostępny", jeśli podczas próby otwarcia mapowanego folderu DFS w trybie offline

Objawy

Jeśli podczas próby otwarcia mapowanego folderów rozproszonego systemu plików (DFS, Distributed File System), pojawi się komunikat o błędzie podobny do następującego komunikatu o błędzie:

litera dysku: \ nie jest dostępny.Nie można odczytać informacji o konfiguracji z kontrolera domeny, ponieważ całego komputera jest niedostępna lub nastąpiła odmowa dostępu.

Ten symptom występuje, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • Folder systemu plików DFS jest dostępny w trybie offline.

 • Użytkownik jest zalogowany w trybie offline.

 • Buforowanych poświadczeń używanych do logowania się.

Rozwiązanie

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportUwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę poprawkę, musi mieć zainstalowany Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące zastępowania poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w narzędziu Data i godzina w Panelu sterowania.

System Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)

  Date     Time  Version   File name
------------------------------------------
12-Apr-2005 5:41 5.1.2600.2653 Mup.sys

Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  Date     Time  Version    Size  File name 
---------------------------------------------------
10-Nov-2005 00:58 5.1.2600.1772 105,216 Mup.sys

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących pokrewnego tematu kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

840749 nie można otworzyć dysku mapowanego-pliki trybu offline podczas synchronizacji CSC w systemie Windows XP

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×