Korzystanie z czujnika w systemie Windows 7

Pomoc techniczna dla systemu Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Co to jest czujnik?

Czujniki to składniki sprzętowe, które mogą dostarczać komputerowi informacje o jego lokalizacji, otoczeniu i innych czynnikach. Programy na komputerze mogą uzyskiwać dostęp do informacji z czujników, a następnie zapisywać lub wykorzystywać te informacje, aby pomóc w realizowaniu codziennych zadań lub usprawnić korzystanie z komputera. Istnieją dwa typy czujników:

 • Czujniki wbudowane w komputer

 • Czujniki podłączone do komputera przy użyciu połączenia przewodowego lub bezprzewodowego

Jako przykład można wymienić czujnik lokalizacji, taki jak odbiornik GPS, który może rozpoznawać bieżącą lokalizację komputera. Na podstawie tej lokalizacji program może dostarczyć informacje o pobliskich restauracjach lub wskazówki dojazdu do następnego celu podróży. Czujnik światła zainstalowany w komputerze może wykrywać światło w otoczeniu, a następnie dostosowywać do niego jasność ekranu.

Korzystanie z czujników lokalizacji i innych czujników

Dzięki czujnikom programy na komputerze mogą dostosowywać informacje i usługi na podstawie bieżącej lokalizacji komputera, jego otoczenia i innych czynników. Na przykład mając czujnik lokalizacji i komputer, możesz znaleźć pobliską restaurację, poznać wskazówki dojazdu do niej, wysłać te wskazówki do znajomego, a następnie, kierując się wskazówkami na mapie, dotrzeć do celu.

Programy mogą uzyskiwać dostęp do informacji z czujnika, gdy zostanie on zainstalowany i włączony na komputerze. Następnie programy mogą zapisywać te informacje i używać ich, aby pomóc w realizowaniu codziennych zadań lub usprawnić korzystanie z komputera. Możesz też wyłączyć czujnik, aby uniemożliwić wszystkim programom i kontom użytkowników dostęp do informacji z czujnika.

Ponieważ niektóre programy mogą wysyłać informacje osobiste za pośrednictwem połączeń sieciowych, możesz włączać i wyłączać czujnik tylko po zalogowaniu się w systemie Windows przy użyciu konta administratora.

Warto ograniczyć dostęp do informacji osobistych na temat niektórych użytkowników komputera. 

Jak czujnik wpływa na prywatność?

Domyślnie, kiedy czujnik jest włączony, wszystkie programy i wszyscy użytkownicy na komputerze mogą uzyskać dostęp do informacji z tego czujnika. System Windows powiadamia o tym, kiedy programy uzyskują dostęp do informacji o lokalizacji, tymczasowo wyświetlając ikonę Czujniki lokalizacji i inne w obszarze powiadomień. System Windows wyświetla tę ikonę, gdy program lub usługa po raz pierwszy uzyskuje dostęp do informacji o lokalizacji komputera za pośrednictwem czujnika.

Niektóre programy mogą używać informacji osobistych (np. o lokalizacji) z czujników bez pozwolenia. Możesz ograniczyć programom dostęp do informacji z czujników według kont użytkowników.  

Zmienianie tego, kto może uzyskiwać dostęp do informacji z czujnika

Warto ograniczyć programom lub usługom (które mogą działać w tle na wszystkich kontach użytkowników) dostęp do informacji pochodzących z czujników. Domyślnie po pierwszym włączeniu czujnika wszystkie programy i usługi mają dostęp do informacji z czujnika dla wszystkich kont użytkowników. Możesz jednak ograniczyć programom dostęp do informacji z czujników według kont użytkowników. Dostęp do informacji z czujnika możesz także ograniczyć usługom, ale będzie to dotyczyć wszystkich kont użytkowników.

 1. Otwórz okno Czujniki lokalizacji i inne. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz czujniki, a następnie kliknij pozycję Czujniki lokalizacji i inne.

  Uwaga

  Aby można było zmienić ustawienia użytkowników dla czujników, w komputerze musi być zainstalowany przynajmniej jeden czujnik.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Zmień ustawienia użytkownika.

 3. W obszarze Czujnik kliknij na liście czujnik, dla którego chcesz zmienić ustawienia użytkowników.

 4. W obszarze Dostęp zaznacz pola wyboru obok poszczególnych nazw użytkowników, aby zapewnić dostęp, lub wyczyść je, aby uniemożliwić dostęp, a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Włączanie i wyłączanie czujnika

Programy mogą korzystać z informacji pochodzących z czujnika po jego włączeniu. Czujniki zainstalowane w komputerze można włączać i wyłączać w oknie Czujniki lokalizacji i inne w Panelu sterowania. Wyłączenie czujnika w systemie nie powoduje jego wyłączenia fizycznego. Niektóre programy mogą nadal uzyskiwać dostęp do informacji z czujnika, gdy ten został już wyłączony.

Gdy czujnik jest włączony, domyślnie wszyscy użytkownicy i wszystkie programy na komputerze mogą uzyskać dostęp do pochodzących z niego informacji. Gdy program lub usługa po raz pierwszy uzyska dostęp do pochodzących z czujnika informacji o lokalizacji komputera, system Windows tymczasowo wyświetli ikonę Czujniki lokalizacji i inne w obszarze powiadomień.

Aby włączyć lub wyłączyć czujnik

 1. Otwórz okno Czujniki lokalizacji i inne. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz czujniki, a następnie kliknij pozycję Czujniki lokalizacji i inne.

 2. Zaznacz pole wyboru obok czujnika, który chcesz włączyć, lub wyczyść je, aby go wyłączyć, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Instalowanie lub odinstalowywanie czujnika

Zapoznaj się z informacjami dołączonymi do czujnika lub przejdź do witryny internetowej jego producenta. Po zainstalowaniu czujnika należy go włączyć. Umożliwi to programom uzyskiwanie dostępu do informacji z czujnika.

Aby odinstalować czujnik

 1. Otwórz okno Czujniki lokalizacji i inne. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz czujniki, a następnie kliknij pozycję Czujniki lokalizacji i inne.

 2. Kliknij czujnik, który chcesz odinstalować.

 3. W obszarze Więcej opcji kliknij pozycję Odinstaluj ten czujnik, a następnie kliknij przycisk OK. Wymagane uprawnienia administratora Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

 

Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×