Rozwiązywanie problemów z logowaniem

Oto kilka rzeczy, które można wypróbować, jeśli masz problemy z zalogowaniem się do urządzenia z systemem Windows 10, w tym problemy z logowaniem po uaktualnieniu do systemu Windows 10.

Jeśli są dostępne aktualizacje, wybierz kolejno opcje Zasilanie  > Zaktualizuj i uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić urządzenie i dokończyć instalowanie aktualizacji. 

Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, wybierając opcję Sieć  na ekranie blokady urządzenia. Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z siecią Wi-Fi lub sygnał jest słaby, spróbuj podłączyć urządzenie bezpośrednio do modemu lub routera za pomocą kabla Ethernet.

Jeśli problemy z łącznością nadal występują, sprawdź połączenie internetowe na innym urządzeniu. Dowiesz się wtedy, czy to faktycznie problem z siecią.

Wypróbuj poniższe rozwiązania podczas wpisywania hasła, aby się zalogować:

 • Wpisz swoje hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Wybierz kolejno opcje Ułatwienia dostępu  > Klawiatura ekranowa i naciśnij klawisze, aby wpisać hasło.

 • Upewnij się, że klawisz Caps lock jest wyłączony.

 • Sprawdź, czy wprowadzasz odpowiednie informacje: hasło w polu Hasło lub kod PIN w polu Numer PIN. Jeśli używasz konta Microsoft, możesz się przełączać między wprowadzaniem numeru PIN i hasła, wybierając pozycję Opcje logowania.

 • Jeśli używasz więcej niż jednego układu klawiatury, upewnij się, że wybrano język, którego próbujesz użyć. Aby sprawdzić układ klawiatury, wybierz metodę wprowadzania (trzyliterowy kod w prawym dolnym rogu).

 • Jeśli hasło zostało niedawno zmienione, spróbuj ponownie wprowadzić poprzednie. Jeśli działa poprzednie hasło, należy zablokować urządzenie, a następnie odblokować je za pomocą nowego hasła.

 • Sprawdź hasło przy użyciu innego urządzenia, logując się z niego na stronie account.microsoft.com. Jeśli hasło działa, ale strona account.microsoft.com pokazuje, że konto jest zablokowane lub nie działa z innego powodu, w witrynie zobaczysz szczegółowe instrukcje rozwiązania problemu.

 • Przed wpisaniem hasła lub numeru PIN wybierz opcję Odsłoń . W ten sposób będziesz w stanie dokładnie sprawdzić, czy wpisujesz prawidłowe hasło lub numer PIN, zanim je wprowadzisz.

Jeśli na urządzeniu masz wiele kont, spróbuj się zalogować przy użyciu innego konta. Na ekranie blokady wybierz inne konto z listy w lewym dolnym rogu. Aby się zalogować przy użyciu konta, którego nie ma na liście, wybierz pozycję Inny użytkownik, a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło dla tego konta.

Uruchomienie urządzenia w trybie awaryjnym może pomóc rozwiązać problemy z logowaniem. Jeśli możesz się zalogować w trybie awaryjnym, oznacza to, że podstawowe sterowniki urządzenia i ustawienia domyślne nie były przyczyną problemu z logowaniem.

Uwaga: Ta opcja logowania będzie działać tylko wtedy, gdy masz hasło (dla konta Microsoft lub konta lokalnego), ponieważ numer PIN i opcje biometryczne nie są dostępne.

Aby uruchomić urządzenie ponownie w trybie awaryjnym:

 1. Uruchom ponownie urządzenie, wybierając kolejno opcje Zasilanie > Uruchom ponownie. Gdy zobaczysz ekran logowania, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas wybierania kolejno opcji Zasilanie > Uruchom ponownie.

 2. Po ponownym uruchomieniu komputera na ekranie Wybierz opcję wybierz kolejno pozycje Rozwiąż problemy> Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania > Uruchom ponownie.

 3. Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie wyświetlona lista opcji. Preferowaną opcją jest wybranie 5 lub naciśnięcie klawisza F5, aby włączyć tryb awaryjny z obsługą sieci.
  Dowiedz się więcej o logowanie w trybie awaryjnym w przypadku wystąpienia czarnego ekranu lub pustego ekranu.

Jeśli próbujesz zalogować się do systemu Windows 10 i pojawia się komunikat o błędzie „Nie możemy zalogować się do Twojego konta Microsoft”, system Windows utworzy profil tymczasowy i zaloguje się Cię nie niego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego komunikatu o błędzie

Masz problemy z logowaniem się do urządzenia Surface za pomocą funkcji Windows Hello? Wypróbuj poniższe rozwiązania, aby usunąć problem.

Jeśli masz problemy z zalogowaniem się do systemu Windows 10 za pomocą numeru PIN, spróbuj zresetować numer PIN. Oto odpowiednia procedura:

 1. Na ekranie logowania wybierz opcję Nie pamiętam mojego numeru PIN poniżej pola tekstowego numeru PIN. Jeśli istnieje wiele kont na komputerze, wybierz to, które trzeba zresetować.

 2. Na ekranie Wprowadź hasło wpisz hasło do konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 3. Na ekranie Pomóż nam chronić Twoje informacje wybierz opcję otrzymania kodu zabezpieczeń w postaci wiadomości SMS lub wiadomości e-mail. Jeśli wybierzesz opcję SMS, wpisz cztery ostatnie cyfry swojego numeru telefonu, a następnie wybierz opcję Wyślij kod. Dowiedz się więcej o informacjach zabezpieczających i kodach zabezpieczeń

 4. Po otrzymaniu kodu w wiadomości SMS lub e-mail na oddzielnym urządzeniu, wpisz go na ekranie Wpisz otrzymany kod, a następnie wybierz Dalej.

 5. W oknie dialogowym Konfiguruj kod PIN, wpisz numer PIN, aby potwierdzić. Twój nowy numer PIN jest teraz ustawiony.

Uwaga: Upewnij się, że masz połączenie z Internetem, wybierając opcję Sieć na ekranie blokady urządzenia.

Sposób resetowania hasła zależy od tego, czy logujesz się przy użyciu konta Microsoft, czy konta lokalnego.

Aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju konto posiadasz, wybierz pozycję Opcje logowania na ekranie logowania. Jeśli widzisz ikonę Konto Microsoft , oznacza to, że używasz konta Microsoft. Jeśli widzisz tylko ikonę Hasło , masz albo konto domeny (służbowe), albo konto lokalne.

Jeśli masz konto Microsoft:

 1. Na ekranie logowania wpisz nazwę konta Microsoft, jeśli nie jest wyświetlana. Jeśli istnieje wiele kont na komputerze, wybierz to, które trzeba zresetować.

 2. Wybierz opcję Nie pamiętam hasła poniżej pola tekstowego hasła.

 3. Na ekranie Odzyskiwanie konta wpisz znaki wyświetlane w polu poniżej nagłówka Wpisz znaki, które widzisz, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 4. Na ekranie Weryfikacja tożsamości wybierz opcję otrzymania kodu zabezpieczeń albo w postaci wiadomości SMS albo wiadomości e-mail. Jeśli wybierzesz opcję SMS, wpisz cztery ostatnie cyfry swojego numeru telefonu, a następnie wybierz pozycję Wyślij kod. Dowiedz się więcej o informacjach zabezpieczających i kodach zabezpieczeń

 5. Po otrzymaniu kodu w wiadomości SMS lub wiadomości e-mail na oddzielnym urządzeniu, wpisz go, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Na ekranie Resetowanie hasła utwórz nowe hasło, a następnie wybierz polecenie Dalej. Spowoduje to ustawienie nowego hasła. Wybierz ponownie pozycję Dalej, aby wrócić do ekranu logowania.

 7. Zaloguj się przy użyciu nowego hasła do konta Microsoft.

Jeśli masz konto lokalne:

Jeśli używasz Windows 10 w wersji 1803 i dodałeś(-aś) pytania zabezpieczające do konta lokalnego, aby łatwiej zresetować hasło, na ekranie logowania wybierz Resetuj hasło. (Ten link jest wyświetlany po wprowadzeniu niepoprawnego hasła). Następnie wprowadź odpowiedzi na pytania zabezpieczające i wybierz nowe hasło.

Jeśli korzystasz ze starszej wersji systemu Windows 10 lub nie masz dodanych pytań zabezpieczających, musisz zresetować urządzenie.

Ostrzeżenie: Jeżeli Twoje urządzenie nie ma systemu Windows 10 w wersji 1803 i nie masz na nim skonfigurowanych pytań zabezpieczających, nie ma żadnego sposobu odzyskania zapomnianego hasła do konta lokalnego. Jedyną opcją jest zresetowanie urządzenia. Wykonanie poniższych czynności spowoduje usunięcie wszystkich programów, danych i ustawień.

 1. Naciśnij przycisk Zasilanie w prawym dolnym rogu ekranu blokady.

 2. Przytrzymując klawisz Shift, wybierz pozycję Uruchom ponownie.

 3. W menu Opcje rozruchu wybierz kolejno pozycje Rozwiązywanie problemów > Resetuj ustawienia do stanu początkowego > Usuń wszystko.

 4. Komputer uruchomi się ponownie, a jego ustawienia zostaną zresetowane do stanu początkowego.

Jeśli żaden ze sposobów opisanych powyżej nie rozwiązał problemu, uzyskaj dodatkową pomoc w zakresie opisanym w temacie Zmiana lub resetowanie hasła systemu Windows.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×