Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym Wi-Fi w Windows

Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w Windows 10

Jeśli nie możesz otrzymywać wiadomości e-mail, przeglądać Internetu lub przesyłać strumieniowo muzyki, prawdopodobnie nie masz połączenia z siecią i nie możesz uzyskać połączenia z Internetem. Oto kilka możliwych metod rozwiązania tego problemu.

Najpierw spróbuj wykonać te czynności, które mogą pomóc w rozwiązaniu lub dokładniejszym zdiagnozowaniu problemu z połączeniem.

 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Wybierz ikonę „Brak połączenia z Internetem” No Internet connection po prawej stronie paska zadań, a następnie upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona. Jeśli nie jest, wybierz ją, aby ją włączyć. Również upewnij się, że tryb samolotowy jest wyłączony.
  Screenshot of Wi-Fi tile

 • Następnie sprawdź, czy na liście sieci jest widoczna rozpoznawana przez Ciebie i zaufana sieć Wi-Fi. Jeśli tak, wybierz tę sieć Wi-Fi, a następnie spróbuj połączyć się z nią. Jeśli pod nazwą sieci jest komunikat Połączono, wybierz pozycję Rozłącz, odczekaj moment, a następnie wybierz ponownie Połącz.

 • Spróbuj nawiązać połączenie z siecią przy użyciu innego pasma częstotliwości. Wiele routerów konsumenckich sieci Wi-Fi emituje dwa różne pasma częstotliwości sieci: 2,4 GHz i 5 GHz. Będą one wyświetlane jako oddzielne sieci na liście dostępnych sieci Wi-Fi. Jeśli lista dostępnych sieci Wi-Fi obejmuje dwie sieci (2,4 GHz i 5 GHz), spróbuj połączyć się z tą inną siecią. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między sieciami 2,4 GHz i sieciami 5 GHz, zapoznaj się z sekcją Problemy z siecią Wi-Fi i rozmieszczeniem urządzeń w domu.

 • Upewnij się, że jest włączony fizyczny przełącznik Wi-Fi na komputerze przenośnym. (Zazwyczaj w takim przypadku świeci się odpowiednia kontrolka).

 • Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią. Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu typowych problemów z połączeniem.

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią

 1. Wybierz przycisk Start  > Ustawienia > Sieć i Internet > Status.
  Otwórz ustawienia statusu sieci i Internetu

 2. W obszarze Zmień ustawienia sieci wybierz opcję Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 • Spróbuj ponownie uruchomić modem i router bezprzewodowy. Pomaga to w utworzeniu nowego połączenia z usługodawcą internetowym.


  Podczas wykonywania tej czynności wszystkie osoby połączone z Twoją siecią Wi-Fi zostaną z nią tymczasowo rozłączone. Ponownie uruchamianie modemu i routera może przebiegać inaczej w zależności od posiadanego urządzenia, ale ogólna procedura wygląda następująco: (Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia combo modemu kablowego/Wi-Fi, musisz wykonać tylko kroki dla pojedynczego urządzenia).

  1. Odłącz kabel zasilający routera od zasilania.

  2. Odłącz kabel zasilający modemu od gniazdka sieci elektrycznej.  

   Niektóre modemy są wyposażone w zapasową baterię. Jeśli po odłączeniu modemu kontrolki nadal będą się świecić, wyjmij baterię z modemu.

  3. Odczekaj co najmniej 30 sekund.

   Jeśli konieczne było wyjęcie baterii z modemu, włóż ją z powrotem.

  4. Podłącz modem do gniazdka sieci elektrycznej. Kontrolki modemu zaczną migać. Poczekaj, aż przestaną.

  5. Podłącz router do zasilania.

   Poczekaj kilka minut na włączenie pełnego zasilania modemu i routera. Gotowość obu urządzeń do pracy można zwykle sprawdzić, patrząc na ich diody.

  6. Na komputerze spróbuj połączyć się ponownie.

Problemy z połączeniem mogą być spowodowane różnymi przyczynami — problemami z witryną internetową, Twoim urządzeniem, routerem Wi-Fi, modemem lub usługodawcą internetowym (ISP). Spróbuj wykonać poniższe kroki, aby zawęzić źródło problemu.

 1. Jeśli po prawej stronie paska zadań zostanie wyświetlona ikona aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi , odwiedź inną witrynę internetową. Jeśli ta witryna zostanie otwarta, może występować problem z konkretną witryną internetową. Jeśli nie możesz połączyć się z inną witryną internetową, przejdź do następnego kroku.

 2. Na innym telefonie lub laptopie spróbuj połączyć się z tą samą siecią. Jeśli możesz się połączyć, źródłem problemu prawdopodobnie jest Twoje urządzenie — przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów z siecią na urządzeniu. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią na żadnym urządzeniu, przejdź do następnego kroku.

 3. Sprawdź, czy występuje problem z połączeniem z routerem sieci Wi-Fi. Zrób to za pomocą testu ping.

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst wiersz polecenia. Zostanie wyświetlony przycisk wiersza polecenia. Po jego prawej stronie wybierz pozycję Uruchom jako administrator > Tak.

  2. W wierszu polecenia wpisz ipconfig, a następnie wybierz Enter. Poszukaj w wynikach nazwy swojej sieci Wi-Fi, a następnie znajdź adres IP znajdujący się obok pozycji Brama domyślna dla tej sieci Wi-Fi. Zapisz adres, jeśli jest to konieczne. Przykład: 192.168.1.1

  3. W wierszu polecenia wpisz polecenie ping <brama_domyślna>, a następnie wybierz Enter. Na przykład wpisz ping 192.168.1.1 i wybierz Enter. Wyniki powinny wyglądać w przybliżeniu tak:

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64

Statystyka badania ping dla adresu 192.168.1.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 4 ms, Maksimum = 5 ms, Czas średni = 4 ms

Jeśli widzisz takie rezultaty i otrzymuję odpowiedź, nastąpi połączenie z routerem Wi-Fi, więc może występować problem z modemem lub usługodawcą internetowym. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym lub sprawdź online na innym urządzeniu (jeśli to możliwe), czy jest awaria usługi.

Jeśli wyniki testu ping wskazują, że nie otrzymujesz odpowiedzi od routera, spróbuj podłączyć komputer bezpośrednio do modemu przy użyciu kabla sieci Ethernet (jeśli to możliwe). Jeśli możesz połączyć się z Internetem przy użyciu kabla sieci Ethernet, to potwierdza, że problem z połączeniem jest spowodowany routerem Wi-Fi. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze oprogramowanie układowe i zapoznaj się z dokumentacją routera.

Uruchamianie poleceń sieciowych

Spróbuj uruchomić te polecenia sieciowe, aby ręcznie zresetować stos TCP/IP, zwolnij i odnów adres IP oraz opróżnij i zresetuj pamięć podręczną programu do rozpoznawania nazw klienta DNS:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst wiersz polecenia. Zostanie wyświetlony przycisk wiersza polecenia. Po jego prawej stronie wybierz pozycję Uruchom jako administrator > Tak.

 2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:

  • Wpisz netsh winsock reset i wybierz Enter.

  • Wpisz netsh int ip reset i wybierz Enter.

  • Wpisz ipconfig /release i wybierz Enter.

  • Wpisz ipconfig /renew i wybierz Enter.

  • Wpisz ipconfig /flushdns i wybierz Enter.

Odinstalowywanie sterownika karty sieciowej i ponowne uruchomienie komputera

Jeśli opisane powyżej czynności nie rozwiązały problemu, spróbuj odinstalować sterownik karty sieciowej, a następnie ponownie uruchomić komputer. System Windows automatycznie zainstaluje najnowszy sterownik. Rozważ zastosowanie tego rozwiązania, jeśli połączenie sieciowe przestało działać prawidłowo po przeprowadzonej niedawno aktualizacji.

Przed odinstalowaniem upewnij się, że dysponujesz kopią zapasową sterowników. Odwiedź witrynę internetową producenta, aby pobrać najnowszy sterownik karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby można go było zainstalować na Twoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń węzeł Karty sieciowe i znajdź kartę sieciową danego urządzenia.

 3. Wybierz kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie > pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia > Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu sterownika wybierz przycisk Start > Zasilanie  > Uruchom ponownie.

  Po ponownym uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wyszuka i zainstaluje sterownik karty sieciowej. Sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany. Jeśli system Windows nie zainstaluje automatycznie sterownika, spróbuj zainstalować sterownik z kopii zapasowej zapisanej przed odinstalowaniem.

Sprawdź, czy karta sieciowa jest zgodna z najnowszą aktualizacją systemu Windows

Jeśli połączenie sieciowe zostało utracone natychmiast po uaktualnieniu lub aktualizacji Windows 10, istnieje możliwość, że bieżący sterownik karty sieciowej został zaprojektowany dla poprzedniej wersji systemu Windows. Aby to sprawdzić, spróbuj tymczasowo odinstalować najnowszą aktualizację systemu Windows:

 1. Wybierz przycisk Start  i Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update  > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.

 2. Wybierz najnowszą aktualizację, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Jeśli odinstalowanie najnowszej aktualizacji przywróci połączenie sieciowe, sprawdź, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Menedżer urządzeń, a następnie wybierz pozycję Menedżer urządzeń z listy wyników.

 2. Rozwiń węzeł Karty sieciowe i znajdź kartę sieciową danego urządzenia.

 3. Wybierz kartę sieciową, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 4. Po zainstalowaniu zaktualizowanego sterownika, jeśli zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera, wybierz przycisk Start >   > Uruchom ponownie i sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik karty sieciowej. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli nie można pobrać i zainstalować nowszej wersji sterownika karty sieciowej, ukryj aktualizację powodującą utratę połączenia sieciowego. Aby dowiedzieć się, jak ukryć aktualizacje, zobacz Ukrywanie aktualizacji systemu Windows lub aktualizacji sterowników.

 • Jeśli można pomyślnie zainstalować zaktualizowane sterowniki karty sieciowej, zainstaluj ponownie najnowsze aktualizacje. Aby to zrobić, wybierz przycisk Start , a następnie Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update  > Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

 

Użycie resetowania sieci

Resetowanie sieci powinno być ostatnim rozwiązaniem, które wypróbujesz. Rozważ zastosowanie tej funkcji, jeśli wyżej opisane czynności nie pomogły w nawiązaniu połączenia.

Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów z połączeniem, które mogą występować po uaktualnieniu z poprzedniej wersji systemu Windows do Windows 10. Może to również pomóc w rozwiązaniu problemu, gdzie można połączyć się z Internetem, ale nie można nawiązać połączenia z udostępnionymi dyskami sieciowymi. Zresetowanie sieci spowoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych kart sieciowych wraz z ich ustawieniami. Po ponownym uruchomieniu komputera wszystkie karty sieciowe zostaną ponownie zainstalowane z domyślnymi ustawieniami.

Uwaga

Aby użycie funkcji resetowania sieci było możliwe, na komputerze musi być zainstalowany system Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej. Aby sprawdzić, która wersja systemu Windows 10 działa obecnie na komputerze, wybierz przycisk Start i Ustawienia > System > Informacje.

 1. Wybierz przycisk Start  i Ustawienia  > Sieć i Internet  > Status > Resetowanie sieci.
  Otwórz ustawienia statusu sieci i Internetu

 2. Na ekranie Resetowanie sieci wybierz pozycję Zresetuj teraz i potwierdź, wybierając przycisk Tak.

  Poczekaj, aż komputer zostanie uruchomiony ponownie, i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

Uwagi

Po zresetowaniu sieci może być konieczne ponowne zainstalowanie i skonfigurowanie innego używanego oprogramowania sieciowego, takiego jak oprogramowanie klienta sieci VPN lub wirtualne przełączniki sieciowe funkcji Hyper-V (jeśli korzystasz z tego lub innego oprogramowania do wirtualizacji sieci).

Zresetowanie sieci może sprawić, że dla wszystkich znanych połączeń sieciowych zostanie ustawiony profil sieci publicznej. W tym profilu komputer nie jest wykrywalny przez inne komputer i urządzenia w sieci, co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa komputera. Jeśli jednak komputer jest częścią grupy domowej lub służy do udostępniania plików bądź drukarek, należy ponownie ustawić go jako wykrywalny, konfigurując go w taki sposób, aby korzystał z profilu sieci prywatnej. W tym celu wybierz przycisk Start , a następnie wybierz Ustawienia > Sieć i Internet  > Wi‑Fi . Na ekranie Wi-Fi wybierz Zarządzaj znanymi sieciami > połączenie z siecią, które chcesz zmienić > Właściwości. W obszarze Profil sieci wybierz Prywatny.

 

Sprawdź ustawienia sieci Wi-Fi

Producenci kart sieci Wi-Fi mogą udostępniać różne zaawansowane ustawienia, które można zmieniać w zależności od środowiska sieciowego lub preferencji dotyczących połączenia.

Sprawdź, jakie jest ustawienie Tryb bezprzewodowy karty sieciowej, i upewnij się, że odpowiada możliwościom sieci, z którą próbujesz się połączyć. Jeśli ustawienie nie zapewnia obsługi danej sieci, nie będzie można nawiązać połączenia, a sieć może nawet nie być wyświetlana na liście dostępnych sieci. Często ustawienie Tryb bezprzewodowy ma domyślnie wartość Automatycznie lub podobną, co umożliwia nawiązanie połączenia z dowolnym typem obsługiwanej sieci.

Aby znaleźć ustawienie trybu bezprzewodowego

 1. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, a następnie kliknij dwukrotnie nazwę odpowiedniej karty sieciowej.

 2. Wybierz kartę Zaawansowane i poszukaj ustawienia Tryb bezprzewodowy. Upewnij się, że wartość ustawienia odpowiada trybowi danej sieci.

Ustawienia profilu Wi-Fi

System Windows za pomocą profilu sieci Wi-Fi zapisuje ustawienia potrzebne do połączenia się z siecią Wi-Fi. Te ustawienia obejmują typ zabezpieczeń sieci, klucz, nazwę sieci (SSID) i tak dalej. Jeśli nie możesz połączyć się z siecią Wi-Fi, z którą wcześniej udawało Ci się nawiązać połączenie, możliwe, że zmieniono ustawienia sieci lub profil został uszkodzony.

Aby rozwiązać ten problem, usuń (lub „zapomnij”) dane połączenie sieciowe, a następnie ponownie połącz się z tą siecią. Zapomnienie połączenia sieciowego powoduje usunięcie profilu danej sieci Wi-Fi z komputera.

Aby zapomnieć sieć

 1. Wybierz ikonę Sieć Wi-Fi po prawej stronie paska zadań, a następnie wybierz pozycję Ustawienia sieci i Internetu.

 2. Wybierz opcję Wi-Fi , a następnie pozycję Zarządzaj znanymi sieciami.

 3. Wybierz sieć, którą chcesz zapomnieć, a następnie wybierz pozycję Zapomnij.

Następnie wybierz ikonę sieci Wi-Fi na pasku zadań i spróbuj ponownie nawiązać połączenie z siecią, aby odnowić połączenie sieciowe.

Sprawdź układ urządzeń w domu

Na sieć Wi-Fi może wpływać pasmo częstotliwości sieci, przeciążenia kanałów i/lub siła sygnału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Problemy z siecią Wi-Fi i rozmieszczeniem urządzeń w domu.

Sprawdź, czy nie występują dodatkowe objawy dotyczące ikony „Brak połączenia z Internetem” No Internet connection

Mogą pomóc inne kroki rozwiązywania problemów, które można wypróbować w zależności od objawów. Aby wyświetlić te kroki, zapoznaj się z tematem Ikony połączenia Wi-Fi i ich znaczenie.

Powiązane tematy

Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym systemu Windows 8.1

 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona.

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu i wybierz pozycję Ustawienia, a następnie ikonę Sieć.

  2. Włącz funkcję Wi-Fi.

 • Upewnij się, że jest włączony fizyczny przełącznik Wi-Fi na komputerze przenośnym. (Zazwyczaj w takim przypadku świeci się odpowiednia kontrolka).

 • Upewnij się, że komputer nie działa w trybie samolotowym.

  1. Szybko przesuń palcem od prawej krawędzi ekranu i wybierz pozycję Ustawienia, a następnie ikonę Sieć.

  2. Wyłącz Tryb samolotowy.

 • Jeśli to możliwe, przenieś się bliżej punktu dostępu lub routera.

 • Jeśli w ogóle nie widzisz nazwy sieci, być może router lub punkt dostępu nie jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci. W takim przypadku musisz nawiązać połączenie ręcznie.

  1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

  2. Wybierz ikonę Sieć, a następnie pozycję Sieć ukryta.

  3. Wprowadź nazwę sieci i wybierz pozycję Dalej.

  4. Wprowadź hasło i wybierz pozycję Dalej.

  5. Wykonaj wszelkie dodatkowe instrukcje, aby nawiązać połączenie.

 • Sieć zostanie dodana do listy sieci i będzie można się z nią połączyć, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu. Aby połączyć się z siecią, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz narzędzie Łączenie z siecią, wybierając ikonę sieci w obszarze powiadomień.

  2. Wybierz pozycję Sieć bez nazwy, wybierz pozycję Połącz, a następnie wpisz informacje o sieci. Sieć zostanie dodana do listy sieci i będzie można się z nią łączyć w przyszłości, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu.

System Windows może pomóc w rozwiązaniu problemu. Spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, aby sprawdzić, czy przy jego użyciu można zdiagnozować i rozwiązać problem.

Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać problemy z siecią, a następnie wybierz z listy pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią (opisane powyżej) może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu typowych problemów z połączeniem. Po jego użyciu spróbuj uruchomić poniższe polecenia związane z siecią, ponieważ wykonanie obu tych czynności może pomóc w nawiązaniu połączenia.

Jeśli problem nie został rozwiązany po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zresetuj stos TCP/IP.

 • Zwolnij adres IP.

 • Odnów adres IP.

 • Opróżnij i zresetuj pamięć podręczną programu do rozpoznawania nazw klienta DNS.

Aby uruchomić te polecenia związane z siecią w wierszu polecenia:

 1. Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać tekst cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

 2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:

  • Wpisz netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter.

Pomaga to w utworzeniu nowego połączenia z usługodawcą internetowym. Podczas wykonywania tej czynności wszystkie osoby połączone z Twoją siecią Wi-Fi zostaną z nią tymczasowo rozłączone.

Ponownie uruchamianie modemu i routera może przebiegać inaczej w zależności od posiadanego urządzenia, ale ogólna procedura wygląda następująco:

 1. Odłącz kabel zasilający routera od gniazdka sieci elektrycznej.

 2. Odłącz kabel zasilający modemu od gniazdka sieci elektrycznej.

  Niektóre modemy są wyposażone w zapasową baterię. Dlatego jeśli po odłączeniu modemu kontrolki nadal będą się świecić, wyjmij baterię z modemu.

 3. Odczekaj co najmniej 30 sekund.

  Jeśli konieczne było wyjęcie baterii z modemu, włóż ją z powrotem.

 4. Podłącz modem do gniazdka sieci elektrycznej. Kontrolki modemu zaczną migać. Poczekaj, aż przestaną.

 5. Podłącz router do gniazdka sieci elektrycznej.

  Poczekaj kilka minut na włączenie pełnego zasilania modemu i routera. Gotowość obu urządzeń do pracy można zwykle sprawdzić, patrząc na ich diody.

 6. Na komputerze spróbuj połączyć się ponownie.

Sprawdź, czy problem nie dotyczy modemu kablowego lub usługodawcy internetowego. Jeśli tak jest, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

 1. Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać tekst cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

 2. W wierszu polecenia wpisz ipconfig.

  Znajdź adres IP obok pozycji Brama domyślna. Jeśli to konieczne, zapisz ten adres. Na przykład 192.168.1.1.

 3. W wierszu polecenia wpisz ping <brama_domyślna> i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz ciąg ping 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.

  Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Statystyka badania ping dla adresu 192.168.1.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 4 ms, Maksimum = 5 ms, Czas średni = 4 ms

Jeśli polecenie ping zostanie wykonane pomyślnie i zostaną wyświetlone wyniki podobne do powyższych, ale nadal nie będzie można połączyć się z Internetem na komputerze, może to oznaczać problem z modemem lub usługodawcą internetowym.

Jeśli nadal występują problemy z nawiązaniem połączenia z siecią, może to być związane z kartą sieciową.

 • Spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z kartami sieciowymi, aby automatycznie wykryć i rozwiązać typowe problemy. Narzędzie to wyłączy i ponownie włączy kartę, a także przeprowadzi inne typowe procedury naprawcze. 

  Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz z listy pozycję Rozwiązywanie problemów. Wybierz Wyświetl wszystko Karta sieciowa.

 • Zaktualizuj sterownik karty sieciowej. Nieaktualny lub niezgodny sterownik karty sieciowej może powodować problemy z połączeniem. Sprawdź, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik.

  1. Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać Menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy.

  2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy swoją kartę, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  3. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik.

  4. Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik do karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby można go było zainstalować na Twoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

Poniżej przedstawiono kilka czynności dotyczących routera, które możesz wykonać, jeśli jesteś w domu i nie możesz nawiązać połączenia.

 • Jeśli nie widzisz nazwy sieci, zaloguj się do routera i sprawdź, czy jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci.

  1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.

  2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

  3. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie upewnij się, że jest włączona opcja z etykietą Enable SSID Broadcast (Włącz emisję identyfikatora SSID), Wireless SSID broadcast (Emisja identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej) lub podobną. To ustawienie często znajduje się na stronie ustawień sieci bezprzewodowej.

 • Sprawdź, czy ze względów bezpieczeństwa sieć Wi-Fi korzysta z filtrowania adresów MAC (Media Access Control). Jeśli tak, przed nawiązaniem połączenia dodaj adres MAC swojego komputera do listy dostępu routera.

  1. Wybierz przycisk Start , zacznij wpisywać tekst cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wiersz polecenia, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

  2. W wierszu polecenia wpisz ciąg ipconfig /all.

   Zanotuj adres, który pojawi się w obszarze Adres fizyczny karty sieci bezprzewodowej. Jest to adres, który należy dodać do listy dostępu routera.

  Aby dodać adres MAC do listy dostępu routera:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

  2. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie poszukaj ustawienia o nazwie MAC Address Filter (Filtr adresów MAC) lub podobnej.

  3. Dodaj adres MAC swojego komputera do listy dostępu i zapisz zmiany.

  Na komputerze spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym systemu Windows 7

 • Upewnij się, że sieć Wi-Fi jest włączona.

  1. Na komputerze przenośnym otwórz Centrum mobilności w systemie Windows, wybierając kolejno przycisk Start Start button icon, pozycję Panel sterowania, pozycję Komputer przenośny, a następnie pozycję Centrum mobilności w systemie Windows.

  2. Zajrzyj do sekcji Sieć bezprzewodowa. Jeśli sieć jest włączona, powinien być widoczny przycisk z napisem Wyłącz połączenie bezprzewodowe.

 • Upewnij się, że jest włączony fizyczny przełącznik Wi-Fi na komputerze przenośnym. (Zazwyczaj w takim przypadku świeci się odpowiednia kontrolka).

 • Upewnij się, że komputer nie działa w trybie samolotowym.

 • Jeśli to możliwe, przenieś się bliżej punktu dostępu lub routera.

 • Jeśli w ogóle nie widzisz nazwy sieci, być może router lub punkt dostępu nie jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci. W takim przypadku musisz nawiązać połączenie ręcznie.

  1. Otwórz narzędzie Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, wybierając przycisk Start Start button icon, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz bezprzewodowy, a następnie wybierz pozycję Zarządzanie sieciami bezprzewodowymi.

  2. Wybierz pozycję Dodaj, a następnie pozycję Ręcznie utwórz profil sieciowy.

  3. Wpisz informacje o sieci.

  4. Jeśli system Windows ma automatycznie łączyć się z siecią, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu, zaznacz pole wyboru Uruchom to połączenie automatycznie.

  5. Zaznacz pole wyboru Połącz, nawet jeśli sieć nie wykonuje emisji, wybierz pozycję Dalej, a następnie pozycję Zamknij.

 • Sieć zostanie dodana do listy sieci i będzie można się z nią połączyć, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu. Aby połączyć się z siecią, wykonaj następujące czynności:

  1. Otwórz narzędzie Łączenie z siecią, wybierając ikonę sieci w obszarze powiadomień.

  2. Wybierz pozycję Sieć bez nazwy, wybierz pozycję Połącz, a następnie wpisz informacje o sieci. Sieć zostanie dodana do listy sieci i będzie można się z nią łączyć w przyszłości, gdy komputer znajdzie się w jej zasięgu.

System Windows może pomóc w rozwiązaniu problemu. Spróbuj uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, aby sprawdzić, czy przy jego użyciu można zdiagnozować i rozwiązać problem.

Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę sieci w obszarze powiadomień, a następnie wybierając pozycję Rozwiązywanie problemów.

Narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią (opisane powyżej) może pomóc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu typowych problemów z połączeniem. Po jego użyciu spróbuj uruchomić poniższe polecenia związane z siecią, ponieważ wykonanie obu tych czynności może pomóc w nawiązaniu połączenia.

Jeśli problem nie został rozwiązany po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów z siecią, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zresetuj stos TCP/IP.

 • Zwolnij adres IP.

 • Odnów adres IP.

 • Opróżnij i zresetuj pamięć podręczną programu do rozpoznawania nazw klienta DNS.

Aby uruchomić te polecenia związane z siecią w wierszu polecenia:

 1. Wybierz przycisk Start  Start button icon. W polu wyszukiwania wpisz cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

 2. W wierszu polecenia uruchom następujące polecenia we wskazanej kolejności, a następnie sprawdź, czy problem z połączeniem został rozwiązany:

  • Wpisz netsh winsock reset i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz netsh int ip reset i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /release i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /renew i naciśnij klawisz Enter.

  • Wpisz ipconfig /flushdns i naciśnij Enter.

Pomaga to w utworzeniu nowego połączenia z usługodawcą internetowym. Podczas wykonywania tej czynności wszystkie osoby połączone z Twoją siecią Wi-Fi zostaną z nią tymczasowo rozłączone.

Ponownie uruchamianie modemu i routera może przebiegać inaczej w zależności od posiadanego urządzenia, ale ogólna procedura wygląda następująco:

 1. Odłącz kabel zasilający routera od gniazdka sieci elektrycznej.

 2. Odłącz kabel zasilający modemu od gniazdka sieci elektrycznej.

  Niektóre modemy są wyposażone w zapasową baterię. Dlatego jeśli po odłączeniu modemu kontrolki nadal będą się świecić, wyjmij baterię z modemu.

 3. Odczekaj co najmniej 30 sekund.

  Jeśli konieczne było wyjęcie baterii z modemu, włóż ją z powrotem.

 4. Podłącz modem do gniazdka sieci elektrycznej. Kontrolki modemu zaczną migać. Poczekaj, aż przestaną.

 5. Podłącz router do gniazdka sieci elektrycznej.

  Poczekaj kilka minut na włączenie pełnego zasilania modemu i routera. Gotowość obu urządzeń do pracy można zwykle sprawdzić, patrząc na ich diody.

 6. Na komputerze spróbuj połączyć się ponownie.

Sprawdź, czy problem nie dotyczy modemu kablowego lub usługodawcy internetowego. Jeśli tak jest, skontaktuj się z usługodawcą internetowym.

 1. Wybierz przycisk StartStart button icon. W polu wyszukiwania wpisz cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

 2. W wierszu polecenia wpisz ipconfig.

  Znajdź adres IP obok pozycji Brama domyślna. Jeśli to konieczne, zapisz ten adres. Na przykład 192.168.1.1.

 3. W wierszu polecenia wpisz ping <brama_domyślna> i naciśnij klawisz Enter. Na przykład wpisz ciąg ping 192.168.1.1 i naciśnij klawisz Enter.

  Wynik powinien wyglądać mniej więcej tak:

  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=5 ms TTL=64
  Statystyka badania ping dla adresu 192.168.1.1: Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty), Szacunkowy czas błądzenia pakietów w milisekundach: Minimum = 4 ms, Maksimum = 5 ms, Czas średni = 4 ms

Jeśli polecenie ping zostanie wykonane pomyślnie i zostaną wyświetlone wyniki podobne do powyższych, ale nadal nie będzie można połączyć się z Internetem na komputerze, może to oznaczać problem z modemem lub usługodawcą internetowym.

Jeśli nadal występują problemy z nawiązaniem połączenia z siecią, może to być związane z kartą sieciową.

 • Spróbuj użyć narzędzia do rozwiązywania problemów z kartami sieciowymi, aby automatycznie wykryć i rozwiązać typowe problemy. Narzędzie to wyłączy i ponownie włączy kartę, a także przeprowadzi inne typowe procedury naprawcze.

  Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z kartami sieciowymi, wybierając przycisk StartStart button icon, a następnie pozycję Panel sterowania. W polu wyszukiwania wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów, a następnie wybierz Rozwiązywanie problemów > Wyświetl wszystko > karta sieciowa.

 • Zaktualizuj sterownik karty sieciowej. Nieaktualny lub niezgodny sterownik karty sieciowej może powodować problemy z połączeniem. Sprawdź, czy jest dostępny zaktualizowany sterownik.

  1. Otwórz Menedżer urządzeń, wybierając StartStart button icon, Panel sterowania, System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze systemu, wybierz Menedżer urządzeńIkona administratora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  2. W Menedżerze urządzeń wybierz pozycję Karty sieciowe, kliknij prawym przyciskiem myszy swoją kartę, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  3. Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik.

  4. Wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika.

Jeśli system Windows nie może znaleźć nowego sterownika karty sieciowej, przejdź do witryny internetowej producenta komputera, aby pobrać stamtąd najnowszy sterownik do karty sieciowej. Jeśli komputer nie może połączyć się z Internetem, pobierz sterownik na innym komputerze i zapisz go na dysku flash USB, aby można go było zainstalować na Twoim komputerze. Musisz znać producenta komputera i nazwę lub numer modelu.

Poniżej przedstawiono kilka czynności dotyczących routera, które możesz wykonać, jeśli jesteś w domu i nie możesz nawiązać połączenia.

 • Jeśli nie widzisz nazwy sieci, zaloguj się do routera i sprawdź, czy jest skonfigurowany do emitowania nazwy sieci.

  1. Podłącz komputer do routera za pomocą kabla Ethernet.

  2. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

  3. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie upewnij się, że jest włączona opcja z etykietą Enable SSID Broadcast (Włącz emisję identyfikatora SSID), Wireless SSID broadcast (Emisja identyfikatora SSID sieci bezprzewodowej) lub podobną. To ustawienie często znajduje się na stronie ustawień sieci bezprzewodowej.

 • Sprawdź, czy ze względów bezpieczeństwa sieć Wi-Fi korzysta z filtrowania adresów MAC (Media Access Control). Jeśli tak, przed nawiązaniem połączenia dodaj adres MAC swojego komputera do listy dostępu routera.

  1. Wybierz przycisk Start Start button icon. W polu wyszukiwania wpisz cmd, na liście kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję cmd, wybierz pozycję Uruchom jako administrator, a następnie pozycję Tak.

  2. W wierszu polecenia wpisz ciąg ipconfig /all.

   Zanotuj adres, który pojawi się w obszarze Adres fizyczny karty sieci bezprzewodowej. Jest to adres, który należy dodać do listy dostępu routera.

  Aby dodać adres MAC do listy dostępu routera:

  1. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP routera bezprzewodowego. (Na przykład 192.168.1.1 lub 172.16.0.0 — domyślny adres IP możesz znaleźć w dokumentacji routera).

  2. Zaloguj się za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, a następnie poszukaj ustawienia o nazwie MAC Address Filter (Filtr adresów MAC) lub podobnej.

  3. Dodaj adres MAC swojego komputera do listy dostępu i zapisz zmiany.

  Na komputerze spróbuj ponownie połączyć się z siecią Wi-Fi.

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×