Rozwiązywanie problemów ze złączem USB-C

Przegląd USB-C

Połączenie USB-C pozwala ładować komputer z systemem Windows 10, a także umożliwia podłączenie innych urządzeń USB typu C, np. telefonów komórkowych, stacji dokujących, kart graficznych i innych urządzeń wyposażonych w port USB-C.

Port USB typu-C

Niestety, niektóre kombinacje sprzętu i oprogramowania mogą sprawiać problemy. W takich przypadkach mogą być wyświetlane powiadomienia informujące, że wystąpiły problemy z połączeniem USB-C. Przygotowaliśmy kilka wskazówek (poniżej), aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Aby określić, czy powiadomienia dotyczące problemów z połączeniem USB mają być wyświetlane, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia > Urządzenia > USB.

  Otwieranie ustawień USB

 2. Zaznacz lub wyczyść pole Powiadom mnie, jeśli wystąpią problemy z połączeniem z urządzeniami USB.

Uwaga: Jeśli występują problemy z pobieraniem zdjęć, zobacz Importowanie zdjęć i klipów wideo z telefonu na komputer.

Poniżej przedstawiono niektóre powiadomienia dotyczące portu USB-C, które mogą się pojawić w razie problemu:

Możesz spróbować naprawić urządzenie USB

 Wystąpił problem w urządzeniu USB. Wykonaj te czynności, aby spróbować go rozwiązać. (kod błędu ____)

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwa przyczyna

 1. Sprawdź kod błędu na komputerze (lub telefonie) z systemem Windows 10 i zanotuj go.

 2. Dla znalezionego kodu błędu wykonaj procedury rozwiązywania problemów opisane w temacie Kody błędów w Menedżerze urządzeń w systemie Windows.

Uwaga: Dotyczy to wszystkich kodów błędów wyświetlanych w Menedżerze urządzeń, z wyjątkiem kodu błędu 28 (nie zainstalowano sterowników urządzenia).

Urządzenie USB, z którym nawiązano połączenie, zgłosiło problem, lub występuje problem ze sterownikiem urządzenia.

 1. Wybierz przycisk Start , na pasku zadań w polu wyszukiwania wpisz wyrażenie menedżer urządzeń i na liście wyników zaznacz pozycję Menedżer urządzeń.

 2. W Menedżerze urządzeń znajdź urządzenie. Powinno być oznaczone symbolem żółtego wykrzyknika.

 3. Zaznacz urządzenie, naciśnij je i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Kod błędu jest wyświetlany w obszarze Stan urządzenia.

 • Szybko przesuń w dół od górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć centrum akcji. Powiadomienie jest wyświetlane w centrum akcji z podanym tutaj kodem błędu.

Podłączono wolną ładowarkę USB

Aby przyspieszyć ładowanie, użyj ładowarki i kabla dostarczonego z urządzeniem.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Użyj ładowarki i kabla dołączonych w zestawie komputera (lub telefonu).

 • Upewnij się, że ładowarka została podłączona do gniazda ładowania USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Za pomocą sprężonego powietrza wyczyść port USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Ładowarka nie jest zgodna z komputerem (lub telefonem).

 • Ładowarka jest za słaba, aby mogła naładować komputer (lub telefon).

 • Ładowarka nie jest podłączona do gniazda ładowania w komputerze (lub telefonie).

 • Kabel ładujący nie ma wystarczającej przepustowości mocy w stosunku do ładowarki, komputera lub telefonu.

 • Pył lub brud wewnątrz portu USB w urządzeniu uniemożliwiają poprawne włożenie ładowarki.

 • Ładowarka jest podłączona za pomocą zewnętrznego koncentratora lub stacji dokującej.

Uwagi: 

 • Komputer (lub telefon) ze złączem USB typu C ma większe limity mocy. Jeśli łącznik obsługuje dostawę za pomocą magistrali USB, może naliczać jeszcze szybsze obciążenie na większym poziomie energii.

 • Aby ładowanie odbywało się szybciej, zarówno komputer (lub telefon), jak i ładowarka oraz kabel muszą obsługiwać branżowe standardy. Ładowarka i kabel również muszą obsługiwać poziomy mocy, których wymagają komputer (lub telefon) do szybszego ładowania. Na przykład jeśli komputer wymaga parametrów 12 V i 3 A dla najszybszego ładowania, ładowarka 5 V i 3 A nie zapewni najszybszego ładowania.

 • Ładowarki, które nie mają standardowego złącza USB typu C, mogą korzystać z autorskiego, niestandardowego złącza, którego nie obsługuje komputer (lub telefon).

Komputer (lub telefon) nie ładuje się

Aby przyspieszyć ładowanie, użyj ładowarki i kabla dostarczonego z urządzeniem.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Użyj ładowarki i kabla dołączonych w zestawie komputera (lub telefonu).

 • Upewnij się, że ładowarka została podłączona do gniazda ładowania USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Za pomocą sprężonego powietrza wyczyść port USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Ładowarka nie jest zgodna z komputerem (lub telefonem).

 • Ładowarka jest za słaba, aby mogła naładować komputer (lub telefon).

 • Ładowarka nie jest podłączona do gniazda ładowania w komputerze (lub telefonie).

 • Kabel ładujący nie spełnia wymagań w zakresie mocy dla ładowarki, komputera lub telefonu.

 • Pył lub brud wewnątrz portu USB w urządzeniu mogą uniemożliwiać poprawne włożenie ładowarki.

 • Ładowarka jest podłączona do komputera (lub telefonu) za pomocą zewnętrznego koncentratora lub stacji dokującej.

Uwagi: 

 • Komputer (lub telefon) ze złączem USB typu C ma większe limity mocy. Jeśli łącznik obsługuje dostawę za pomocą magistrali USB, może naliczać jeszcze szybsze obciążenie na większym poziomie energii.

 • Aby ładowanie odbywało się szybciej, zarówno komputer (lub telefon), jak i ładowarka oraz kabel muszą obsługiwać branżowe standardy. Ładowarka i kabel również muszą obsługiwać poziomy mocy, których wymagają komputer (lub telefon) do szybszego ładowania. Na przykład jeśli komputer wymaga parametrów 12 V i 3 A dla najszybszego ładowania, ładowarka 5 V i 3 A nie zapewni najszybszego ładowania.

 • Ładowarki, które nie mają standardowego złącza USB typu C, mogą korzystać z autorskiego, niestandardowego złącza, którego nie obsługuje komputer (lub telefon).

Urządzenie USB może nie działać

Spróbuj podłączyć je do komputera.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwa przyczyna

 • Upewnij się, że w telefonie z systemem Windows 10 są wszystkie najnowsze aktualizacje systemu Windows. Aby sprawdzić, czy są nowe aktualizacje, po uruchomieniu , szybko przesuń do listy wszystkie aplikacje, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Update & Security > Update > Sprawdź aktualizacje. Zostanie wtedy sprawdzona dostępność najnowszych aktualizacji systemu Windows i sterowników urządzeń. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Aktualizacje systemu Windows 10.

 • Jeśli w telefonie z systemem Windows 10 jest już zainstalowana najnowsza wersja systemu Windows 10 Mobile, spróbuj podłączyć urządzenie do komputera z systemem Windows 10.

Wersja systemu Windows 10 Mobile zainstalowana w telefonie nie obsługuje sterownika podłączonego urządzenia. Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń, zobacz Uniwersalna magistrala szeregowa (USB).

Funkcjonalność urządzenia USB lub Thunderbolt może być ograniczona

Upewnij się, że urządzenie, z którym nawiązujesz połączenie, jest obsługiwane, i że używasz właściwego kabla.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Upewnij się, że komputer (lub telefon) obsługuje te same funkcje interfejsu USB-C, co podłączone urządzenie.

 • Upewnij się, że kabel obsługuje te same funkcje interfejsu USB-C, co podłączone urządzenie.

 • Upewnij się, że urządzenie lub klucz sprzętowy jest podłączony bezpośrednio do komputera (lub telefonu).

 • Upewnij się, że urządzenia lub klucz sprzętowy są podłączone do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego prawidłowy tryb alternatywny. Na przykład w przypadku podłączania urządzenia Thunderbolt trybu alternatywnego upewnij się, aby je podłączyć do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego interfejs Thunderbolt.

 • Podłączone urządzenie lub klucz sprzętowy zawiera nowe funkcje interfejsu USB-C, których nie obsługuje komputer (lub telefon).

 • Połączone urządzenie ma nowe funkcje interfejsu USB-C, których nie obsługuje kabel.

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do niewłaściwego portu USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do komputera (lub telefonu) za pomocą zewnętrznego koncentratora lub stacji dokującej.

 • Zbyt wiele innych urządzeń lub kluczy sprzętowych trybu alternatywnego jest podłączonych do komputera osobistego lub telefonu.

Uwagi: 

 • Interfejs USB typu C zawiera nową funkcję o nazwie „tryby alternatywne”. Jeśli posiadany kabel USB-C obsługuje tę funkcję, możesz połączyć się z urządzeniami innymi niż USB, które obsługują identyczny tryb alternatywny. Na przykład jeśli posiadany kabel USB-C obsługuje tryb alternatywny Thunderbolt, możesz połączyć się z urządzeniami Thunderbolt. Nie trzeba przełączać żadnego ustawienia — urządzenie automatycznie użyje odpowiedniego trybu, jeśli będzie on obsługiwany. 

 • Sprzęt i oprogramowanie w komputerze (lub telefonie) oraz podłączone urządzenie lub klucz sprzętowy muszą obsługiwać tryb alternatywny. Może również być wymagany konkretny kabel USB-C.

Połączenie z ekranem może mieć ograniczoną funkcjonalność

Połączenie przez interfejs DisplayPort/MHL może nie działać. Spróbuj użyć innego kabla.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Upewnij się, że zarówno komputer (lub telefon), jak i zewnętrzny ekran oraz kabel obsługują tryb alternatywny DisplayPort lub MHL.

 • Upewnij się, że urządzenie lub klucz sprzętowy jest podłączony bezpośrednio do komputera (lub telefonu).

 • Upewnij się, że urządzenia lub klucz sprzętowy są podłączone do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego prawidłowy tryb alternatywny. Na przykład adapter DisplayPort trybu alternatywnego powinien być połączony do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego tryb alternatywny DisplayPort.

 • Podłączone urządzenie lub klucz sprzętowy zawiera nowe funkcje interfejsu USB-C, których nie obsługuje komputer (lub telefon).

 • Połączone urządzenie ma nowe funkcje interfejsu USB-C, których nie obsługuje kabel.

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do niewłaściwego portu USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do komputera (lub telefonu) za pomocą zewnętrznego koncentratora lub stacji dokującej.

 • Do komputera (lub telefonu) podłączono za dużo innych urządzeń lub kluczy sprzętowych korzystających z połączenia USB-C.

Uwagi: Interfejs USB-C ma nową funkcję o nazwie „tryby alternatywne”, która umożliwia korzystanie z połączeń innych niż USB przy użyciu interfejsu USB-C. Nie trzeba przełączać żadnego ustawienia — urządzenie automatycznie użyje odpowiedniego trybu, jeśli będzie on obsługiwany. Poniżej przedstawiono alternatywne tryby wyświetlania, które może obsługiwać kabel:

 • DisplayPort

  Tryb alternatywny DisplayPort umożliwia przekazywanie obrazu wideo i odtwarzanie dźwięku na zewnętrznym monitorze wyposażonym w złącze DisplayPort.

 • MHL

  Tryb alternatywny MHL umożliwia przekazywanie obrazu wideo i odtwarzanie dźwięku na zewnętrznym ekranie obsługującym standard MHL.

 • HDMI

  Tryb alternatywny HDMI umożliwia przekazywanie obrazu wideo i odtwarzanie dźwięku na zewnętrznym ekranie obsługującym standard HDMI.

Te dwa komputery (urządzenia mobilne) nie mogą się komunikować

Spróbuj podłączyć jeden z nich do urządzenia mobilnego (komputera).

Spróbuj następującego rozwiązania

Możliwe przyczyny

Zamiast tego podłącz komputer z systemem Windows 10 do telefonu z systemem Windows 10.

Te rodzaje połączeń obecnie nie są obsługiwane:

 • Łączenie dwóch komputerów z systemem Windows 10 przy użyciu połączenia USB-C.

 • Łączenie dwóch telefonów z systemem Windows 10 przy użyciu połączenia USB-C.

Użyj innego portu USB.

Ten port USB nie obsługuje złącza DisplayPort, Thunderbolt lub MHL. Podłącz urządzenie USB do innego portu USB w komputerze.

— LUB —

Urządzenie USB może mieć ograniczoną funkcjonalność po podłączeniu do tego portu. Podłącz urządzenie USB do innego portu USB w komputerze.

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Upewnij się, że urządzenie lub klucz sprzętowy jest podłączony bezpośrednio do komputera (lub telefonu).

 • Upewnij się, że urządzenia lub klucz sprzętowy są podłączone do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego funkcje urządzenia lub klucza sprzętowego. Na przykład w przypadku połączenia z urządzeniem Thunderbolt upewnij się, że jest ono podłączone do portu USB-C w komputerze (lub telefonie) obsługującego Thunderbolt.

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do niewłaściwego portu USB-C w komputerze (lub telefonie).

 • Urządzenie lub klucz sprzętowy są podłączone do komputera (lub telefonu) za pomocą zewnętrznego koncentratora lub stacji dokującej.

Urządzenie USB może nie działać poprawnie.

Komputer (lub telefon) może nie oferować wystarczający mocy do zasilania urządzenia USB. Podłącz zasilacz do urządzenia USB lub spróbuj użyć innego komputera (lub telefonu).

Wypróbuj poniższe rozwiązania

Możliwe przyczyny

 • Jeśli urządzenie USB może być zasilane zewnętrznie, podłącz je do zewnętrznego źródła zasilania.

 • Podłącz komputer (lub telefon) do zewnętrznego źródła zasilania (urządzenie nie powinno działać na baterii).

 • Odłącz wszystkie nieużywane urządzenia USB podłączone do komputera.

 • Komputer (lub telefon) nie może zasilać podłączonego urządzenia, bo nie jest ono obsługiwane.

 • Komputer (lub telefon) ma niski poziom baterii, więc chwilowo ograniczył ilość energii dostarczaną do urządzenia.

 • Komputer (lub telefon) zasila inne podłączona urządzenia, więc chwilowo ograniczył ilość energii dostarczaną do chwilę temu podłączonego urządzenia.

 • Połączone urządzenie wymaga więcej energii niż komputer (lub telefon) jest w stanie zapewnić.

Nieobsługiwana karta dźwiękowa USB

Zamiast niej podłącz cyfrową kartę dźwiękową USB-C.

Spróbuj następującego rozwiązania

Możliwa przyczyna

Jeśli do Twojego komputera osobistego podłączona jest analogowa karta dźwiękowa USB-C, odłącz ją, a następnie zamiast niej podłącz cyfrową kartę dźwiękową USB-C.

Podłączona karta dźwiękowa nie jest obsługiwana przez komputer osobisty.

Uwaga: Istnieją dwa typy kart dźwiękowych USB-C: analogowe i cyfrowe. Większość komputerów osobistych obsługuje tylko cyfrowe karty dźwiękowe USB-C, które są wyposażone w elementy sprzętowe konwertujące cyfrowe dane dźwiękowe z komputera osobistego na sygnał analogowy, który mogą odtworzyć słuchawki lub głośniki. Cyfrowe karty dźwiękowe USB-C są często droższe niż analogowe.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×