Typowe problemy z kamerą LifeCam

Czasami mogą wystąpić problemy z kamerą LifeCam firmy Microsoft. Poniżej przedstawiamy ich rozwiązania.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Odłącz i ponownie podłącz kamerę LifeCam.

 • Odłącz inne nieużywane urządzenia USB.

 • Użyj innego portu USB na komputerze. Jeśli to możliwe, podłącz do portu USB 2.0.

 • Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz LifeCam od koncentratora i podłącz bezpośrednio do komputera.

 • Uruchom ponownie komputer.

 • Odinstaluj i ponownie zainstaluj oprogramowanie LifeCam.

LifeCam tworzy folder plików LifeCam w domyślnym folderze Obrazy do przechowywania zdjęć, wideo i nagrań dźwiękowych. Jeśli dostęp do folderu domyślnego Obrazy jest ograniczony, LifeCam może się nie uruchomić.

 • Aby rozwiązać ten problem, usuń ograniczenie dostępu do folderu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzyj do dokumentacji systemu operacyjnego.

Pobierz najnowsze oprogramowanie LifeCam.

Uwaga: Nie wszystkie modele LifeCam wyposażone są we wszystkie funkcje. Zapoznaj się z informacjami na opakowaniu kamery LifeCam, aby upewnić się, że Twoja kamera internetowa ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Żeby funkcje przesuwania i pochylania działały, musisz najpierw użyć zoomu.

 • Niektóre kamery LifeCam nie obsługują zoomu, przesuwania i pochylania w dużej rozdzielczości. Zmniejsz rozdzielczość kamery LifeCam, aby włączyć te efekty.

Uwaga: Nie wszystkie modele LifeCam wyposażone są we wszystkie funkcje. Zapoznaj się z informacjami na opakowaniu kamery LifeCam, aby upewnić się, że Twoja kamera internetowa ma wszystkie funkcje, których potrzebujesz.

Sprawdź następujące możliwe przyczyny i rozwiązania:

 • Upewnij się, masz połączenie z szybkim łączem, np. szerokopasmowym lub DSL.

 • Zainstaluj program do obsługi wiadomości błyskawicznych i zapoznaj się z jego dokumentacją, aby dowiedzieć się, jak nawiązywać połączenia wideo.

 • Upewnij się, że program do obsługi wiadomości błyskawicznych umożliwia nawiązywanie połączeń wideo.

 • Zainstaluj oprogramowanie LifeCam i podłącz kamerę internetową do komputera.

 • Upewnij się, że program do obsługi wiadomości błyskawicznych może wykryć kamerę.

 • Upewnij się, że do komputera jest podłączony zestaw słuchawkowy albo głośniki i mikrofon, i że nie są wyciszone.

 • Zamknij oprogramowanie LifeCam, ponieważ nie można jednocześnie korzystać z LifeCam i komunikatora.

  Upewnij się, że strona lub strony, do których chcesz zadzwonić:

 • Mają połączenie z szybkim łączem, np. szerokopasmowym lub DSL.

 • Nie korzystają obecnie z programu LifeCam.

 • Mają podłączone kamery internetowe do komputera, a program do obsługi wiadomości błyskawicznych wykrywa te kamery.

 • Korzystają z tego samego programu do obsługi wiadomości błyskawicznych co Ty.

 • Są zalogowane w programie do obsługi wiadomości błyskawicznych, a ich status jest ustawiony jako „online”.

 • Są widoczne na Twojej liście kontaktów, a Ty widniejesz na ich listach kontaktów.

 • Mają podłączone do komputera zestawy słuchawkowe albo mikrofon i głośniki.

 • Otrzymały i zaakceptowały zaproszenie do rozmowy wideo.

 • Przycisk Windows Live Call działa tylko w programie Windows Live Messenger. Jeśli używasz innego programu do obsługi wiadomości błyskawicznych, ten przycisk nie będzie działać.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • W programie do obsługi wiadomości błyskawicznych uruchom ponownie ustawienia audio/wideo.

 • Jeszcze raz rozpocznij połączenie wideo z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych.

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Zamknij program LifeCam i inne programy, które mogą korzystać z kamery. (Nie można jednocześnie korzystać z programu LifeCam i prowadzić rozmowy wideo w programie do obsługi wiadomości błyskawicznych, ponieważ każdy z tych programów potrzebuje całkowitego, wyłącznego dostępu do kamery.)

 • Jeszcze raz rozpocznij połączenie wideo z programu do obsługi wiadomości błyskawicznych.

 • Może to być spowodowane używaniem innych programów zużywających dużo zasobów systemowych. Zamknij niepotrzebne programy albo zaczekaj na zakończenie procesów systemowych (takich jak tworzenie kopii zapasowej lub skanowanie w poszukiwaniu wirusów).

 • Być może została ustawiona za wysoka rozdzielczość kamery w stosunku do możliwości Twojego komputera.

  • Aby zmienić rozdzielczość w oprogramowaniu LifeCam, wybierz mniejszą wartość na karcie Ustawienia.

  • Zajrzyj do dokumentacji programu do obsługi wiadomości błyskawicznych i sprawdź, czy umożliwia on zmienienie rozdzielczości kamery LifeCam.

Sprawdź, czy:

 • Głośniki są podłączone do komputera i działają prawidłowo.

 • Głośność na komputerze nie jest wyciszona ani wyłączona.

 • LifeCam znajduje się blisko Ciebie.

 • Wbudowany mikrofon kamery LifeCam nie jest zasłonięty lub zablokowany, wyciszony lub wyłączony.

Jeśli niektóre efekty wideo nie działają lub nie działają prawidłowo, sprawdź następujące informacje:

 • Do prawidłowego działania niektórych efektów wideo jest potrzebna karta wideo obsługująca cieniowanie pikseli. Upewnij się, że Twoja karta wideo obsługuje Pixel Shader 2.0 lub nowszy.

Pojawia się komunikat o błędzie z prośbą o wybranie mniejszej rozdzielczości

Być może została ustawiona za wysoka rozdzielczość wideo kamery w stosunku do możliwości Twojego komputera.

 • Aby zmienić rozdzielczość w oprogramowaniu LifeCam, wybierz mniejszą wartość na karcie Ustawienia.

 • Zajrzyj do dokumentacji programu do obsługi wiadomości błyskawicznych i sprawdź, czy umożliwia on zmienienie rozdzielczości kamery LifeCam.

Nie mogę znaleźć nagrania, które zarejestrowałem

Wszystkie zdjęcia, wideo i dźwięk zarejestrowane kamerą LifeCam są przechowywane w folderze plików Users/username/Pictures/LifeCam, gdzie username to nazwa, której używasz do logowania się na komputerze. Aby otworzyć ten folder z oprogramowania LifeCam, wybierz Otwórz folder LifeCam.

Pojawia się komunikat o błędzie z informacją, że kamera jest aktualnie używana przez inną aplikację

Jeśli ten komunikat zostanie wyświetlony:

 • Zamknij inne programy, które mogą używać kamery LifeCam. (Nie trzeba zamknąć programu do obsługi wiadomości błyskawicznych, żeby kamera działała. Ale jeśli masz aktywne połączenie wideo, musisz je zakończyć.)

Nie widzę podglądu wideo w oknie LifeCam

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Sprawdź zasoby systemu, a następnie zamknij wszystkie otwarte aplikacje, które nie są używane.

 • Zamknij inne programy, które mogą używać kamery LifeCam. (Nie można jednocześnie korzystać z programu LifeCam i prowadzić rozmowy wideo w programie do obsługi wiadomości błyskawicznych, ponieważ każdy z tych programów potrzebuje całkowitego, wyłącznego dostępu do kamery.)

 • Sprawdź, czy obiektyw kamery LifeCam nie jest zasłonięty i upewnij się, że kamera ma wystarczająco dużo światła.

 • Odłącz i ponownie podłącz kamerę LifeCam.

 • Odłącz inne nieużywane urządzenia USB.

 • Podłącz do innego portu USB. Jeśli to możliwe, podłącz do portu USB 2.0.

 • Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz LifeCam od koncentratora i podłącz bezpośrednio do komputera.

 • Upewnij się, że ustawienia audio i wideo są prawidłowe.

Nie można zarejestrować albo zapisać nagrania

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Pliki audio i wideo mogą być bardzo duże. Upewnij się, że masz wystarczającą ilość miejsca pamięci i dysku twardego.

 • Sprawdź uprawnienia do folderu, w którym zapisujesz pliki LifeCam. Jeśli uprawnienia są ustawione jako odmowa dostępu, LifeCam nie zarejestruje ani nie zapisze klipów. 

  1. Aby sprawdzić uprawnienia, otwórz Eksploratora Windows, a następnie znajdź folder, dla którego chcesz wyświetlić uprawnienia.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, wybierz polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Bezpieczeństwo.

  3. Aby zmienić uprawnienia dla folderu, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego.

Moje nagranie wideo jest zniekształcone

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Popraw oświetlenie.

 • Być może została ustawiona za wysoka rozdzielczość wideo kamery.

  • Aby zmienić rozdzielczość w oprogramowaniu LifeCam, wybierz mniejszą wartość na karcie Ustawienia.

  • Zajrzyj do dokumentacji programu do obsługi wiadomości błyskawicznych i sprawdź, czy umożliwia on zmienienie rozdzielczości kamery LifeCam.

  • Wyłącz wszystkie efekty wideo. Dodanie niektórych efektów wideo do filmu w wysokiej rozdzielczości może obniżać wydajność.

 • Odłącz i ponownie podłącz kamerę LifeCam.

 • Odłącz inne nieużywane urządzenia USB.

 • Podłącz do innego portu USB. Jeśli to możliwe, podłącz do portu USB 2.0.

 • Jeśli używasz koncentratora USB, odłącz LifeCam od koncentratora i podłącz bezpośrednio do komputera.

 • Jeśli używasz Microsoft LifeCam, która obsługuje TrueColor, sprawdź ustawienia na karcie Ustawienia. Jeśli pole TrueColor or TrueColor + ClearFrame Technology jest zaznaczone, usuń jego zaznaczenie.

Nie widzę regulacji głośności mikrofonu na karcie Ustawienia

W systemie Windows XP i Vista: Jeśli suwak głośności nie jest widoczny na karcie Ustawienia kamery LifeCam, wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Zamknij oprogramowanie LifeCam i odłącz wszystkie urządzenia firmy Microsoft podłączone do komputera.

 • Ponownie uruchom oprogramowanie LifeCam, a następnie dołącz tylko jedno urządzenie LifeCam.

  Po otwarciu karty Ustawienia LifeCam powinna być widoczna kontrolka suwaka głośności.

Nie mogę zmienić głośności mikrofonu na karcie Ustawienia

W systemie Windows XP: Jeśli wcześniej został wyciszony mikrofon kamery LifeCam, nie będzie można za pomocą karty Ustawienia LifeCam wyłączyć wyciszenia ani ustawić głośności. Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Otwórz Panel sterowania systemu Windows i wyłącz wyciszenie mikrofonu kamery LifeCam. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzyj do pomocy systemu operacyjnego.

 • Użyj opcji sterowania głośnością systemu Windows lub suwaka głośności na karcie Ustawienia programu LifeCam, aby ustawić głośność.

Nie mogę wyciszyć mikrofonu

W systemie Windows XP: Jeśli wcześniej został wyciszony mikrofon kamery LifeCam, nie będzie można za pomocą karty Ustawienia LifeCam wyłączyć wyciszenia ani ustawić głośności. Aby rozwiązać ten problem:

 1. Otwórz Panel sterowania systemu Windows i wyłącz wyciszenie mikrofonu kamery LifeCam. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zajrzyj do pomocy systemu Windows.

 2. Użyj opcji sterowania głośnością systemu Windows lub suwaka głośności na karcie Ustawienia programu LifeCam, aby ustawić głośność.

W systemie Windows XP i Vista: Jeśli suwak głośności nie jest widoczny na karcie Ustawienia kamery LifeCam:

 1. Zamknij oprogramowanie LifeCam i odłącz wszystkie urządzenia firmy Microsoft podłączone do komputera.

 2. Ponownie uruchom oprogramowanie LifeCam, a następnie dołącz tylko jedno urządzenie LifeCam.

Nie mogę zrobić zdjęcia

Sprawdź, czy:

 • Obiektyw kamery LifeCam nie jest zasłonięty.

 • Kamera ma wystarczająco dużo światła.

 • Sprawdź uprawnienia do folderu, w którym zapisujesz pliki LifeCam. Jeśli uprawnienia są ustawione jako odmowa dostępu, LifeCam nie zarejestruje ani nie zapisze klipów

Aby otworzyć domyślny folder obrazy i sprawdzić uprawnienia:

 1. W menu Start menu kliknij Obrazy lub Moje obrazy, w zależności od używanego systemu operacyjnego.

 2. Aby zmienić uprawnienia dla folderu, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego.

Moje zdjęcia jest zbyt ziarniste, rozmyte albo ich jakość jest słaba

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 1. Poczekaj kilka sekund. Jeśli kamera LifeCam ma autofocus, może upłynąć kilka sekund, aż dokładnie ustawi ostrość.

 2. Jeśli używasz kamery LifeCam w wersji VX 1000, VX 3000 lub VX 6000 przekręć pierścień ostrości z przodu kamery, żeby ustawić ostrość obrazu transmitowanego wideo.

 3. Popraw oświetlenie.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×