Drepturi de autor și alte notificări pentru Lumia 550

Disponibilitatea anumitor produse, funcții, aplicații și servicii poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul sau furnizorul de servicii. Acest dispozitiv poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din S.U.A. sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.


CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. Microsoft Mobile își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.


ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, MICROSOFT MOBILE SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI FĂCUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.


Se interzice reproducerea, transferul sau distribuirea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă, fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Microsoft Mobile. Microsoft Mobile duce o politică de dezvoltare continuă. MICROSOFT MOBILE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ADUCE MODIFICĂRI ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRI ORICĂRUI PRODUS DESCRIS ÎN ACEST DOCUMENT, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.


Microsoft Mobile nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate pentru funcționarea sau conținutul aplicațiilor terțelor părți ori asistența pentru utilizatorii finali legată de aceste aplicații furnizate împreună cu dispozitivul. Utilizând o aplicație, confirmați faptul că aceasta este furnizată „ca atare”.


Descărcarea hărților, a jocurilor, a muzicii și a videoclipurilor și încărcarea imaginilor și a videoclipurilor pot duce la transferul unor volume mari de date. Este posibil ca furnizorul de servicii să vă factureze pentru transferul de date. Disponibilitatea anumitor produse, servicii și funcții poate varia în funcție de regiune. Consultați furnizorul local pentru detalii suplimentare despre disponibilitatea opțiunilor de limbă.


Observații privind FCC/Industry Canada/Mexico

Acest dispozitiv este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC și cu standardele RSS fără licență ale Industry Canada. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să suporte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Pentru mai multe informații, accesați transition.fcc.gov (în limba engleză). Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Microsoft Mobile ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest dispozitiv.


ID FCC, număr IC și locația modelului de dispozitiv: Trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului și atingeți Toate setările > Suplimentar > Informații complexe.

Siglele și numele de marcă Bluetooth sunt deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestora de către Microsoft Mobile se efectuează sub licență.


HD voice


Acest produs este licențiat conform MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu informațiile care au fost codificate în conformitate cu MPEG-4 Visual Standard de un consumator angajat în activități personale și necomerciale și (ii) pentru utilizarea în legătură cu videoclipurile MPEG-4 oferite de un furnizor de videoclipuri licențiat. Licența nu este garantată și nu va fi implicată pentru nicio altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv cele referitoare la utilizarea în scop de reclamă, intern sau comercial, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Vizitați www.mpegla.com (în limba engleză).


Marca aptX® și sigla aptX sunt mărci înregistrate ale CSR plc sau ale uneia din companiile din grup și pot fi înregistrate într-una sau mai multe jurisdicțiiProprietăți

ID articol: 10912 - Ultima examinare: 17 mai 2016 - Revizie: 4

Feedback