TERMENII LICENȚEI SOFTWARE MICROSOFT


MOMENTE VIDEO SPECIALE MICROSOFT

Acești termeni ai licenței reprezintă un contract între Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate, în funcție de zona în care locuiți) și dvs. Vă rugăm să îi citiți. Acești termeni se aplică produsului software indicat mai sus, care include și suportul fizic pe care ați primit produsul, dacă este cazul. De asemenea, termenii se aplică tuturor

 • actualizărilor,
 • suplimentelor,
 • serviciilor bazate pe internet și
 • serviciilor de asistență Microsoft

pentru acest software, cu excepția cazului în care alți termeni însoțesc elementele respective. În asemenea cazuri, se aplică termenii respectivi.

Prin utilizarea software-ului, acceptați termenii. Dacă nu îi acceptați, nu utilizați software-ul.

Așa cum este descris mai jos, folosirea câtorva caracteristici are, de asemenea, rol de consimțământ la transmiterea anumitor informații standard despre computer pentru servicii bazate pe internet.

Dacă sunteți de acord cu acești termeni ai licenței, aveți drepturile perpetue de mai jos.

 1. DREPTURI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.
  1. Instalarea și utilizarea. Puteți să instalați și să testați oricâte copii ale software-ului pe dispozitivele dvs.
  2. Programe Microsoft incluse. Software-ul conține alte programe Microsoft. Termenii licenței se aplică pentru utilizarea acelor programe.
 2. CERINȚE SUPLIMENTARE DE LICENȚIERE ȘI/SAU DREPTURI DE UTILIZARE.

  Elemente media și șabloane. Puteți să copiați și să utilizați imagini, clipuri grafice, animații, sunete, muzică, forme, videoclipuri și șabloane furnizate cu software-ul și identificate pentru utilizare în documentele și proiectele create. Puteți distribui aceste documente și proiecte în scopuri necomerciale. Dacă doriți să utilizați aceste elemente media sau șabloane în orice alt scop, accesați www.microsoft.com/permission pentru a afla dacă utilizarea respectivă este permisă.
 3. SERVICII BAZATE PE INTERNET. Microsoft oferă servicii bazate pe internet împreună cu software-ul. Ele pot fi modificate sau anulate în orice moment.
  1. Consimțământul pentru servicii bazate pe internet. Caracteristicile software descrise mai jos se conectează la Microsoft sau la sistemele de computere ale furnizorului de servicii prin Internet. În unele cazuri, nu veți primi o notificare separată atunci când se realizează conexiunea. În anumite cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste caracteristici, consultați site-ul web Asistență Microsoft. Prin utilizarea caracteristicilor, consimțiți la transmiterea aceste informații. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau a vă contacta.
   1. Informații despre computer. Următoarele caracteristici utilizează protocoale internet, care trimit către sistemele corespunzătoare informații despre computer, precum adresa IP, tipul de sistem de operare, browserul, numele și versiunea software-ului pe care îl folosiți și codul de limbă al dispozitivului unde ați instalat software-ul. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție serviciile bazate pe internet.
    1. Caracteristici de conținut web. Anumite caracteristici din software pot prelua conținutul asociat de la Microsoft și vi-l pot furniza. Câteva exemple de astfel de caracteristici sunt clipurile grafice, șabloanele, instruirea online, asistența online, ajutorul și ajutorul pentru aplicații. Puteți alege să nu utilizați aceste caracteristici de conținut web.
   2. Utilizarea informațiilor. Putem folosi informațiile de pe computer pentru a ne îmbunătăți software-ul și serviciile. De asemenea, le putem partaja cu alte persoane, precum distribuitorii de hardware și software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează împreună cu software-ul Microsoft.
  2. Utilizarea greșită a serviciilor bazate pe internet. Nu aveți permisiunea de a utiliza acest serviciu în niciun mod care ar putea să-l afecteze sau să afecteze capacitatea altcuiva de a-l utiliza. Nu aveți dreptul de a utiliza serviciul pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la servicii, date, conturi sau rețele de orice natură, indiferent de mijloace.
 4. OBIECTUL LICENȚEI. Software-ul este oferit sub licență și nu comercializat. Acest acord vă oferă doar unele drepturi de utilizare a software-ului. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă vă oferă mai multe drepturi, contrar acestei limitări, aveți dreptul să folosiți software-ul numai după cum este permis în mod expres în acest acord. În acest sens, trebuie să respectați orice limitări tehnice din software care vă permit să-l utilizați doar în anumite moduri. Nu aveți dreptul:
  1. să dezvăluiți rezultatele oricăror teste de evaluare a software-ului către un terț fără acordul prealabil scris al companiei Microsoft;
  2. să ocoliți orice limitare tehnică din software;
  3. să decodificați, să decompilați sau să dezasamblați software-ul, cu excepția cazului în care o permite în mod explicit legislația aplicabilă și numai în măsura în care este permis, contrar acestei limitări;
  4. să faceți mai multe copii ale aplicației decât este specificat în acest acord sau este permis de legislația aplicabilă, contrar acestei limitări;
  5. să publicați software-ul pentru a fi copiat de alte persoane;
  6. să împrumutați, să oferiți în leasing sau să închiriați software-ul;
  7. să transferați software-ul sau acest contract către orice terț sau
  8. să utilizați software-ul pentru servicii de găzduire software comerciale.
 5. COPIE BACKUP. Puteți face o singură copie backup a software-ului. O puteți utiliza doar pentru a reinstala software-ul.
 6. DOCUMENTAȚIE. Orice persoană care are acces valid la computerul dvs. sau la rețeaua internă poate să copieze și să utilizeze documentația pentru scopuri interne, de referință.
 7. RESTRICȚII PENTRU EXPORT. Software-ul se supune legilor și reglementărilor de export din Statele Unite ale Americii. Trebuie să vă conformați tuturor legilor și reglementărilor de export interne și internaționale care se aplică software-ului. Aceste legi includ restricții cu privire la destinații, utilizatori finali și utilizare finală. Pentru informații suplimentare, consultați www.microsoft.com/exporting.
 8. SERVICII DE ASISTENȚĂ. Deoarece acest program este furnizat „ca atare”, nu putem oferi servicii de asistență pentru el.
 9. ÎNTREGUL CONTRACT. Acest contract și condițiile pentru suplimentele, actualizările, serviciile bazate pe internet și serviciile de asistență pe care le utilizați reprezintă întregul acord pentru servicii de software și asistență.
 10. LEGISLAȚIE APLICABILĂ.
  1. Statele Unite. Dacă ați achiziționat software-ul din Statele Unite, interpretarea acestui acord este guvernată de legislația din statul Washington, care se aplică la litigiile ce decurg din încălcarea sa, indiferent de conflictele dintre prevederile legale. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte litigii, inclusiv litigiile care intră sub incidența legislației statale privind protecția consumatorului, a legilor privind concurența neloială și privind prejudiciile.
  2. În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul în orice altă țară, atunci se aplică legislația acelei țări.
 11. EFECT LEGAL. Acest acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil să aveți alte drepturi conform legilor din țara dvs. De asemenea, este posibil să aveți drepturi în ceea ce privește partea de la care ați cumpărat software-ul. Acest acord nu modifică drepturile pe care le aveți conform legilor din țara dvs., dacă legile respective nu îi permit acest lucru.
 12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANȚIA. Software-ul este oferit sub licență „ca atare”. Vă asumați toate riscurile utilizării sale. Microsoft nu oferă nicio garanție sau condiție expresă. Este posibil să aveți drepturi suplimentare de consumator sau garanții statutare conform legislației dvs. locale, pe care acest acord nu le poate modifica. În măsura permisă de legislația dvs. locală, Microsoft exclude orice garanții implicate de comercializare, potrivire pentru un anume scop și non-prejudiciere.PENTRU AUSTRALIA: Aveți garanții statutare conform Legii Consumatorilor din Australia și nimic din aceste condiții nu are menirea de a afecta respectivele drepturi.
 13. LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA REMEDII ȘI DAUNE. Puteți recupera de la Microsoft și furnizorii săi doar daune directe de până la 5,00 dolari SUA. Nu puteți recupera niciun alt fel de daune, inclusiv secundare, pierderi de profit, daune speciale indirecte sau incidentale.

  Această limitare se aplică la:

  • orice lucru legat de software, servicii, conținut (inclusiv codul) de pe site-uri terțe sau programe de la terți și

  • reclamații pentru încălcarea contractului, încălcarea unei garanții sau condiții, responsabilitate strictă, neglijență sau alte tipuri de litigii, în limita permisă de legislația în vigoare.

  Ea se aplică chiar dacă Microsoft știa sau ar fi trebuit să știe că există posibilitatea unor daune. Este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu vi se aplice, deoarece țara dvs. poate să nu permită excluderea sau limitarea daunelor incidentale, consecvențiale sau de alte tipuri.