Caracteristici de accesibilitate pentru site-ul web Cont Microsoft

Pentru a face site-ul web Cont Microsoft mai accesibil persoanelor cu dizabilități, am creat comenzi rapide de la tastatură, vizualizări cu contrast înalt și facturi disponibile ca fișiere PDF.

Comenzi rapide de la tastatură


Pentru a face aceastaUtilizați această comandă rapidă de la tastatură
Reîmprospătarea vizualizării curente.F5
Bifarea sau debifarea unei casete de selectare.SPAȚIU
Selectarea următorului element.TAB
Selectarea elementului anterior.SHIFT + TAB
Executarea acțiunii corespunzătoare elementului selectat.ENTER
Parcurgerea unei liste de elemente, în cadrul vizualizărilor.Tastele săgeată
Navigarea prin mai multe pagini, în cadrul vizualizărilor.PAGE UP sau PAGE DOWN
Navigarea la primul sau la ultimul element din pagină, în cadrul vizualizărilor.HOME sau END
Navigarea la primul sau la ultimul element al unei liste, în cadrul vizualizărilor.CTRL + HOME sau CTRL + END
Deschiderea casetei de dialog Opțiuni internet din Internet Explorer, în care puteți modifica setările de accesibilitate.ALT+T, apoi O

Vizualizarea cu contrast înalt a paginilor

Dacă utilizați Microsoft Internet Explorer, urmați acești pași:

 1. În Internet Explorer, în meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni internet.
 2. Pe fila General, faceți clic pe Accesibilitate.
 3. Bifați casetele de selectare Ignorare culori specificate în paginile web, Ignorare stiluri fonturi specificate în paginile web și Ignorare dimensiuni fonturi specificate în paginile web, apoi faceți clic pe OK.

Pentru a avea vizualizări în contrast înalt într-un alt browser web, consultați ajutorul browserului respectiv. Majoritatea sistemelor de operare, inclusiv cele produse de Microsoft, conțin setări pentru modul de contrast înalt. Pentru mai multe informații, consultați documentația de ajutor a sistemului pe care îl utilizați.

Facturi disponibile ca fișiere PDF

Această procedură se aplică pentru Windows 8 sau mai recent, Adobe Acrobat Reader XI și NVDA 2013.1 sau mai recent. Este posibil să funcționeze cu versiuni mai vechi, dar nu a fost testat.

 1. Asigurați-vă că NVDA rulează.
 2. Porniți Adobe Acrobat și deschideți fișierul PDF dorit.
 3. Va apărea un dialog „Reading Untagged Document” (Se citește un document neetichetat) dacă NVDA rulează.
 4. Caseta de dialog conține următoarele elemente:
  • Un mesaj care descrie procesul de etichetare.
  • O casetă combo etichetată cu „Reading Order” („Ordine citire”), care conține trei opțiuni:
   • Infer reading order from document (recommended) („Se aplică ordinea de citire din document (recomandat)”)
   • Left-to-right, top-to-bottom reading order („Ordine de citire de la stânga la dreapta, de sus în jos”) 
   • Use reading order in raw print stream („Se utilizează ordinea de citire din fluxul de imprimare brut”)
Utilizați Alt+r pentru a muta focalizarea pe caseta combo.
  • Două butoane radio:
   • Read the entire document („Citește întregul document”)
   • Read the currently visible pages only („Citește numai paginile vizibile în prezent”)
Vă recomandăm să utilizați Alt + d pentru a alege Read the entire document („Citește întregul document”) Sau să utilizați Alt + p pentru a alege Read the currently visible pages only („Citește numai paginile vizibile în prezent”).
  • O casetă de selectare intitulată „Always use the settings from the Reading Preferences (Do not show this dialog again)” („Se utilizează întotdeauna setările din Preferințele de citire (Nu se mai afișează acest dialog)”). Utilizați Alt + a pentru a bifa caseta de selectare „Always use” („Se utilizează întotdeauna”).
  • Un buton Start. Utilizați Alt + s sau tasta Enter pentru a apăsa butonul Start.
  • Un buton Anulare. Utilizați Alt + c pentru a apăsa butonul Cancel (Anulare).

Acrobat va adăuga etichete la document și îi va descrie progresul. Când termină, comenzile de lectură NVDA (inclusiv comenzile modului de navigare) vă vor permite să citiți text, tabele și hyperlinkuri din document. Utilizați Tab și Shift + Tab pentru a vă deplasa între hyperlinkuri.

De unde pot afla mai multe?

Pentru a afla mai multe despre Acrobat și accesibilitate, consultați http://www.adobe.com/accessibility/products/reader.html.

Pentru a afla mai multe despre NVDA, consultați http://www.nvaccess.org/.

Proprietăți

ID articol: 11685 - Ultima examinare: 22 iun. 2016 - Revizie: 1

Feedback