Comenzile din Recunoașterea vorbirii în Windows

Windows 10

Recunoașterea vorbirii în Windows vă permite să controlați PC-ul doar cu vocea, fără a avea nevoie de o tastatură sau de un mouse. Tabelele următoare listează comenzi pe care le puteți utiliza cu Recunoașterea vorbirii.

Dacă un cuvânt sau o frază sunt scrise cu caractere aldine, acestea sunt exemple. Înlocuiți-le cu termeni similari pentru a obține rezultatul dorit.

Pentru informații despre configurarea Recunoașterii vorbirii pentru prima dată, consultați Utilizarea caracteristicii de recunoaștere a vorbirii.


Comenzi obișnuite în Recunoașterea vorbirii

Pentru a face aceasta Spuneți

Deschideți Start

Start

Deschideți Cortana


Press Windows C (Apăsați Windows+C)

Deschideți Căutare

Press Windows S (Apăsați Windows S)

Efectuați o acțiune într-o aplicație

Right-click; Press Windows Z; Press ctrl B (Faceți clic dreapta; Apăsați Windows+Z; Apăsați Ctrl+B)

Selectați un element după numele său

File; Start; View (Fișier; Start; Vizualizare)

Selectați un element sau o pictogramă

Click Recycle Bin; Click Computer; Click nume fișier (Faceți clic pe Coș de reciclare; Faceți clic pe Computer; Faceți clic pe numele fișierului)

Faceți dublu clic pe un element

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click nume fișier (Faceți dublu clic pe Coș de reciclare; Faceți dublu clic pe Computer; Faceți dublu clic pe numele fișierului)

Comutați la o aplicație deschisă

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume program; Switch application (Comutați la Paint; Comutați la WordPad; Comutați la numele programului; Comutați aplicația)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la stânga; Defilare la dreapta)

Inserați un paragraf nou sau o linie nouă într-un document

New paragraph; New line (Paragraf nou; Linie nouă)

Selectați un cuvânt dintr-un document

Select cuvânt (Selectare cuvânt)

Selectați un cuvânt și începeți să îl corectați

Correct cuvânt (Corectare cuvânt)

Selectați și ștergeți anumite cuvinte

Delete cuvânt (Ștergere cuvânt)

Afișați o listă de comenzi aplicabile

What can I say? (Ce se poate spune?)

Actualizați lista de comenzi vocale disponibile în prezent

Refresh speech commands (Reîmprospătare comenzi vocale)

Activați modul de ascultare

Start listening (Începere ascultare)

Dezactivați modul de ascultare

Stop listening (Oprire ascultare)

Mutați bara de microfon Recunoaștere vorbire

Move speech recognition (Mutare recunoaștere vorbire)

Minimizați bara microfon

Minimize speech recognition (Minimizare recunoaștere vorbire)

Comenzi pentru dictare

Pentru a face aceasta Spuneți

Inserați o linie nouă în document

New line (Linie nouă)

Inserați un paragraf nou în document

New paragraph (Paragraf nou)

Inserați un caracter tabulator

Tab

Inserați pe litere cuvântul. De exemplu, inserați cuvântul „comma” (virgulă) în locul semnului de punctuație

Literal cuvânt (Cuvântul pe litere)

Inserați forma numerică a unui număr (de exemplu, introduceți 3 în locul cuvântului trei)

Numeral Număr (Număr numeric)

Puneți cursorul înaintea unui anumit cuvânt

Go to cuvânt (Salt la cuvânt)

Plasați cursorul după un anumit cuvânt

Go after cuvânt (Salt după cuvânt)

Nu se inserează un spațiu înaintea cuvântului următor

No space (Fără spațiu)

Mergeți la începutul propoziției curente

Go to start of sentence (Salt la începutul propoziției)

Mergeți la începutul paragrafului curent

Go to start of paragraph (Salt la începutul paragrafului)

Mergeți la începutul documentului curent

Go to start of document (Salt la începutul documentului)

Mergeți la sfârșitul propoziției curente

Go to end of sentence (Salt la sfârșitul propoziției)

Mergeți la sfârșitul paragrafului curent

Go to end of paragraph (Salt la sfârșitul paragrafului)

Mergeți la sfârșitul documentului curent

Go to end of document (Salt la sfârșitul documentului)

Selectați un cuvânt din documentul curent

Select cuvânt (Selectare cuvânt)

Selectați un interval de cuvinte din documentul curent

Select interval de cuvinte; Select cuvânt through cuvânt (Selectare interval de cuvinte; Selectare de la cuvânt la cuvânt)

Selectați tot textul din documentul curent

Select all (Selectare totală)

Selectați un număr de cuvinte înainte de locația cursorului

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Selectare 20 de cuvinte anterioare; Selectare 10 cuvinte anterioare)

Selectați un număr de cuvinte după locația cursorului

Select next 20 words; Select next 10 words (Selectare 20 de cuvinte următoare; Selectare 10 cuvinte următoare)

Selectați ultimul text dictat

Select that (Selectați aceasta)

Goliți selecția de pe ecran

Clear selection (Golire selecție)

Prima literă a unui cuvânt să fie majusculă

Caps cuvânt (Scrieți cu majusculă cuvântul)

Toate literele unui cuvânt să fie majuscule

All caps cuvânt (Scrieți cu majuscule tot cuvântul)

Toate literele unui cuvânt să fie mici

No caps cuvânt (Scrieți fără majuscule cuvântul)

Schimbați următoarele X cuvinte în majuscule

Change next 10 words to uppercase (Modificare 10 cuvinte următoare în majuscule)

Schimbați un număr următor de cuvinte în litere mici

Change next 10 words to lowercase (Modificare 10 cuvinte următoare în litere mici)

Ștergeți propoziția anterioară

Delete previous sentence (Ștergere propoziție anterioară)

Ștergeți propoziția următoare

Delete next sentence (Ștergerea propoziției următoare)

Ștergeți paragraful anterior

Delete previous paragraph (Ștergere paragraf anterior)

Ștergeți următorul paragraf

Delete next paragraph (Ștergere paragraf următor)

Ștergeți textul selectat sau ultimul text dictat

Delete that (Șterge aceasta)

Comenzi pentru tastatură

Pentru a face aceasta Spuneți

Apăsați o tastă sau o combinație de taste

Press tastă de pe tastatură; Press A; Press B mare; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A (Apăsați tastă de pe tastatură; Apăsați A; Apăsați B mare; Apăsați Shift plus A; Apăsați Ctrl plus A)

Apăsați anumite taste fără a spune „press” (apăsați) înainte

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Home; End; Tab


Comenzi pentru semne de punctuație și caractere speciale

Pentru a introduce aceasta Spuneți

,

Comma (Virgulă)

;

Semicolon (Punct și virgulă)

.

Period; Dot; Decimal point (Punct; separator de mii)

:

Colon (Două puncte)

"

Open double quote; Open quote (Deschidere ghilimele; Deschidere ghilimele simple)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Închidere ghilimele; Închidere ghilimele simple; Închidere ghilimele inverse)

'

Apostrof

'

Open single quote (Deschidere ghilimele simple)

'

Close single quote (Închidere ghilimele simple)

>

Greater than sign (Semn mai mare decât)

<

Less than sign (Semn mai mic decât)

/

Forward slash (Bară oblică)

\

Backslash (Bară oblică inversă)

~

Tilde (Tilda)

@

At sign (A-rond)

!

Exclamation mark; Exclamation point (Semn de exclamație)

?

Question mark (Semn de întrebare)

#

Number sign; Pound sign (Semnul diez)

$

Dollar sign (Semnul dolar)

%

Percent sign (Semnul procent)

^

Caret (Accent circumflex)

(

Open parenthesis; Open paren (Deschidere paranteză)

)

Close parenthesis; Close paren (Închidere paranteză)

_

Underscore (Semn de subliniere)

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Cratimă; Semnul minus; Liniuță)

-

En dash (Linie)

-

Em dash (linie de dialog)

=

Equal sign (Semn egal)

+

Plus sign (Semn plus)

{

Open brace; Open curly bracket (Acoladă deschisă; Deschidere acoladă)

}

Close brace; Close curly bracket (Acoladă închisă; Închidere acoladă)

[

Open bracket; Open square bracket (Paranteză dreaptă deschisă; Deschidere paranteză dreaptă)

]

Close bracket; Close square bracket (Paranteză dreaptă închisă; Închidere paranteză dreaptă)

|

Vertical bar (Bară verticală)

:-)

Smiley face (Față zâmbitoare)

:-(

Frowny face (Față tristă)

;-)

Winky face (Față care clipește)

Trademark sign (Semn marcă comercială)

¾

Three-quarter sign (Semnul trei sferturi)

¼

One-quarter sign (Semnul un sfert)

½

One-half sign (Semnul jumătate)

£

Pound sterling sign (Semnul liră sterlină)

&

Ampersand; And sign (Ampersand)

*

Asterisk (Asterisc)

//

Double slash (Bară oblică dublă)

`

Back quote (Semn ghilimele simple invers)

<

Open angle bracket (Deschidere paranteză ascuțită)

>

Close angle bracket (Închidere paranteză ascuțită)

±

Plus or minus sign (Semn plus sau minus)

«

Open angle quote (Deschidere ghilimele franceze)

»

Close angle quote (Închidere ghilimele franceze)

×

Multiplication sign (Semn înmulțire)

÷

Division sign (Semn împărțire)

¢

Cent sign (Semn cent)

¥

Yen sign (Semn Yen)

§

Section sign (Semn secțiune)

©

Copyright sign (Semn drept de autor)

®

Registered sign; Registered trademark sign (Semn înregistrare; semn marcă comercială înregistrată)

°

Degree sign (Semn grad)

Paragraph sign (Semn paragraf)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Elipsă; Puncte puncte)

ƒ

Function sign (Semn de funcție)


Comenzi pentru Windows și aplicații

Pentru a face aceasta Spuneți

Selectați un element după numele său

File; Start; View (Fișier; Start; Vizualizare)

Selectați un element sau o pictogramă

Click Recycle Bin; Click Computer; Click nume fișier (Faceți clic pe Coș de reciclare; Faceți clic pe Computer; Faceți clic pe numele fișierului)

Faceți dublu clic pe un element

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click nume folder (Dublu clic pe Computer; Dublu clic pe Coș de reciclare; Dublu clic pe Nume folder)

Faceți clic dreapta pe un element

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click nume folder (Clic dreapta pe Computer; Clic dreapta pe Coș de reciclare; Clic dreapta pe Nume folder)

Minimizați toate ferestrele pentru a afișa desktopul

Show desktop (Afișare desktop)

Selectați un element al cărui nume nu îl știți

Show numbers (Afișare numere) (Vor apărea pe ecran numere pentru fiecare element din fereastra activă. Spuneți numărul corespunzător unui element pentru a-l selecta.)

Selectați un element numerotat

19 OK; 5 OK

Faceți dublu clic pe un element numerotat

Double-click 19; Double-click 5 (Dublu clic pe 19; Dublu clic pe 5)

Faceți clic dreapta pe un element numerotat

Right-click 19; Right-click 5 (Clic dreapta pe 19; Clic dreapta pe 5)

Deschideți o aplicație

Open Paint; Open WordPad; Open nume aplicație (Deschidere Paint; Deschidere WordPad; Deschidere nume aplicație)

Comutați la o aplicație deschisă

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume aplicație; Switch application (Comutare la Paint; Comutare la WordPad; Comutare la Nume aplicație; Comutare aplicație)

Închideți o aplicație

Close that; Close Paint; Close Documents (Închidere element; Închidere Paint; Închidere Documente)

Minimizare

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Minimizare aceasta; Minimizare Paint; Minimizare Documente)

Maximizare

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Maximizare aceasta; Maximizare Paint; Maximizare Documente)

Restaurare

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Restaurare aceasta; Restaurare Paint; Restaurare Documente)

Decupare

Cut that; Cut (Decupare aceasta; Decupare)

Copiere

Copy that; Copy (Copiere aceasta; Copiere)

Lipire

Paste (Lipire)

Ștergere

Delete that; Delete (Șterge aceasta; Ștergere)

Anulare

Undo that; Scratch that; Undo (Anulare aceasta; Anulare)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la dreapta; Defilare la stânga)

Defilați la o distanță exactă ca număr de pagini

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Defilare în jos 2 pagini; Defilare în sus 10 pagini)

Defilați la o distanță exactă în alte unități de măsură

Scroll up 5; Scroll down 7 (Defilare în sus 5; Defilare în jos 7)

Mergeți la un câmp dintr-un formular sau dintr-o aplicație

Go to nume câmp; Go to Subject; Go to Address; Go to cc (Deplasare la nume câmp; Deplasare la Subiect; Deplasare la Adresă; Deplasare la cc)


Comenzi pentru utilizarea mouse-ului

Pentru a face aceasta Spuneți

Afișați grila de mouse

Mousegrid (Grilă mouse)

Mutați indicatorul în centrul oricărui pătrat din grila de mouse

Numărul pătratului; 1; 7; 9

Selectați un pătrat din grila de mouse

Click numărul pătratului (Faceți clic pe numărul pătratului)

Selectați un element pentru a-l glisa cu mouse-ul

Numărul pătratului în care apare elementul (urmat de) mark (marcator); 3 mark; 7 mark; 9 mark (marcatorul 3; marcatorul 7; marcatorul 9)

Selectați o suprafață din grila de mouse unde doriți să glisați elementul

Numărul pătratului în care doriți să glisați elementul (urmat de) click (clic); 4 click; 5 click; 6 click (4 clic; 5 clic; 6 clic)


Windows 7

Puteți imprima acest subiect pentru consultare rapidă, în timp ce utilizați caracteristica Recunoaștere vorbire din Windows.

Cum se utilizează Recunoașterea vorbirii?

Pentru a utiliza caracteristica Recunoaștere vorbire, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să o configurați pe computer. Atunci când sunteți gata să utilizați Recunoaștere vorbire, trebuie să folosiți în comenzi simple și scurte. Tabelele de mai jos includ câteva dintre cele mai utilizate comenzi.

Pentru a deschide Recunoașterea vorbirii

  1. Deschideți caracteristica Recunoaștere vorbire astfel: faceți clic pe butonul Start

    Imaginea butonului Start
    , pe Toate programele, pe Accesorii, pe Accesibilitate, apoi pe Recunoașterea vorbirii în Windows.

  2. Spuneți „start listening” (începeți ascultarea) sau faceți clic pe butonul Microfon pentru a începe modul de ascultare.


Comenzi obișnuite în Recunoașterea vorbirii

Comenzi frecvent utilizate

Următorul tabel arată unele dintre cele mai utilizate comenzi din Recunoaștere vorbire. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Faceți clic pe orice element folosind numele său

Click File; Start; View (Faceți clic pe Fișier, Start, Vizualizare)

Faceți clic pe orice element

Click Recycle Bin; Click Computer; Click nume fișier (Faceți clic pe Coș de reciclare; Faceți clic pe Computer; Faceți clic pe Nume fișier)

Faceți dublu clic pe orice element

Double-click Recycle Bin; Double-click Computer; Double-click nume fișier (Faceți dublu clic pe Coș de reciclare; Faceți dublu clic pe Computer; Faceți dublu clic pe Nume fișier)

Comutați la un program deschis

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume program; Switch application (Comutați la Paint; Comutați la WordPad; Comutați la numele programului; Comutați aplicația)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll left; Scroll right (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la stânga; Defilare la dreapta)

Inserați un paragraf nou sau o linie nouă într-un document

New paragraph; New line (Paragraf nou; Linie nouă)

Selectați un cuvânt dintr-un document

Select cuvânt (Selectare cuvânt)

Selectați un cuvânt și începeți să îl corectați

Correct cuvânt (Corectare cuvânt)

Selectați și ștergeți anumite cuvinte

Delete cuvânt (Ștergere cuvânt)

Afișați o listă de comenzi aplicabile

What can I say? (Ce se poate spune?)

Actualizați lista de comenzi vocale disponibile în prezent

Refresh speech commands (Reîmprospătare comenzi vocale)

Faceți computerul să vă asculte

Start listening (Începere ascultare)

Faceți computerul să nu vă mai asculte

Stop listening (Oprire ascultare)

Mutați bara de microfon Recunoaștere vorbire

Move speech recognition (Mutare recunoaștere vorbire)

Minimizați bara microfon

Minimize speech recognition (Minimizare recunoaștere vorbire)

Vizualizați conținutul Ajutor și Asistență Windows despre anumite activități

How do I (ceva anume)? (Cum se face ceva anume?)

De exemplu, spuneți „How do I install a printer?” (Cum se instalează o imprimantă) și se va afișa o listă cu subiecte de ajutor.

Rețineți că această comandă este disponibilă doar dacă utilizați Recunoașterea vorbirii pentru limba engleză din Statele Unite. Pentru mai multe informații, consultați Setarea opțiunilor de vorbire.

Dictare

Comenzi pentru lucrul cu text

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a lucra cu text. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Inserați o linie nouă în document

New line (Linie nouă)

Inserați un paragraf nou în document

New paragraph (Paragraf nou)

Inserați un caracter tabulator

Tab

Inserați pe litere cuvântul pentru următoarea comandă (de exemplu, puteți insera cuvântul „comma” (virgulă) în locul semnului de punctuație)

Literal cuvânt (Cuvântul pe litere)

Inserați forma numerică a unui număr

Numeral Număr (Număr numeric)

Puneți cursorul înaintea unui anumit cuvânt

Go to cuvânt (Salt la cuvânt)

Plasați cursorul după un anumit cuvânt

Go after cuvânt (Salt după cuvânt)

Nu se inserează un spațiu înaintea cuvântului următor

No space (Fără spațiu)

Treceți la începutul propoziției în care se află cursorul

Go to start of sentence (Salt la începutul propoziției)

Treceți la începutul paragrafului în care se află cursorul

Go to start of paragraph (Salt la începutul paragrafului)

Treceți la începutul documentului

Go to start of document (Salt la începutul documentului)

Treceți la sfârșitul propoziției în care se află cursorul

Go to end of sentence (Salt la sfârșitul propoziției)

Treceți la sfârșitul paragrafului în care se află cursorul

Go to end of paragraph (Salt la sfârșitul paragrafului)

Mergeți la sfârșitul documentului curent

Go to end of document (Salt la sfârșitul documentului)

Selectați cuvântul din documentul curent

Select cuvânt (Selectare cuvânt)

Selectați intervalul de cuvinte din documentul curent

Select interval de cuvinte; Select cuvânt through cuvânt (Selectare interval de cuvinte; Selectare de la cuvânt la cuvânt)

Selectați tot textul din documentul curent

Select all (Selectare totală)

Selectați un număr de cuvinte înainte de locația cursorului

Select previous 20 words; Select previous 10 words (Selectare 20 de cuvinte anterioare; Selectare 10 cuvinte anterioare)

Selectați un număr de cuvinte după locația cursorului

Select next 20 words; Select next 10 words (Selectare 20 de cuvinte următoare; Selectare 10 cuvinte următoare)

Selectați ultimul text dictat

Select that (Selectați aceasta)

Goliți selecția de pe ecran

Golire selecție

Prima literă a cuvântului să fie majusculă

Caps cuvânt (Scrieți cu majusculă cuvântul)

Toate literele cuvântului să fie majuscule

All caps cuvânt (Scrieți cu majuscule tot cuvântul)

Toate literele cuvântului să fie mici

No caps cuvânt (Scrieți fără majuscule cuvântul)

Schimbați următoarele X cuvinte în majuscule

Change next 10 words to uppercase (Modificare 10 cuvinte următoare în majuscule)

Schimbați un număr următor de cuvinte în litere mici

Change next 10 words to lowercase (Modificare 10 cuvinte următoare în litere mici)

Ștergeți propoziția anterioară

Delete previous sentence (Ștergere propoziție anterioară)

Ștergeți propoziția următoare

Delete next sentence (Ștergerea propoziției următoare)

Ștergeți paragraful anterior

Delete previous paragraph (Ștergere paragraf anterior)

Ștergeți următorul paragraf

Delete next paragraph (Ștergere paragraf următor)

Ștergeți textul selectat sau ultimul text dictat

Delete that (Șterge aceasta)

Tastele tastaturii

Comenzi pentru tastele tastaturii

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a apăsa tastele tastaturii. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Apăsați orice tastă de pe tastatură

Press tastă de pe tastatură; Press A; Press B mare; Press Shift plus A; Press Ctrl plus A (Apăsați tastă de pe tastatură; Apăsați A; Apăsați B mare; Apăsați Shift plus A; Apăsați Ctrl plus A)

Apăsați anumite taste fără a spune „press” (apăsați) înainte

Delete; Backspace; Enter; Page Up; Page down; Home; End; Tab


Semne de punctuație și caractere speciale

Comenzi pentru semne de punctuație și caractere speciale

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a insera semne de punctuație și caractere speciale. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face să apară Spuneți

,

Comma (Virgulă)

;

Semicolon (Punct și virgulă)

.

Period; Dot; Decimal point (Punct; separator de mii)

:

Colon (Două puncte)

"

Open double quote; Open quote (Deschidere ghilimele; Deschidere ghilimele simple)

"

Close double quote; Close quote; Close inverted commas (Închidere ghilimele; Închidere ghilimele simple; Închidere ghilimele inverse)

'

Apostrof

'

Open single quote (Deschidere ghilimele simple)

'

Close single quote (Închidere ghilimele simple)

>

Greater than sign (Semn mai mare decât)

<

Less than sign (Semn mai mic decât)

/

Forward slash (Bară oblică)

\

Backslash (Bară oblică inversă)

~

Tilde (Tilda)

@

At sign (A-rond)

!

Exclamation mark; Exclamation point (Semn de exclamație)

?

Question mark (Semn de întrebare)

#

Number sign; Pound sign (Semnul diez)

$

Dollar sign (Semnul dolar)

%

Percent sign (Semnul procent)

^

Caret (Accent circumflex)

(

Open parenthesis; Open paren (Deschidere paranteză)

)

Close parenthesis; Close paren (Închidere paranteză)

_

Underscore (Semn de subliniere)

-

Hyphen; Minus sign; Dash (Cratimă; Semnul minus; Liniuță)

En dash (Linie)

Em dash (linie de dialog)

=

Equal sign (Semn egal)

+

Plus sign (Semn plus)

{

Open brace; Open curly bracket (Acoladă deschisă; Deschidere acoladă)

}

Close brace; Close curly bracket (Acoladă închisă; Închidere acoladă)

[

Open bracket; Open square bracket (Paranteză dreaptă deschisă; Deschidere paranteză dreaptă)

]

Close bracket; Close square bracket (Paranteză dreaptă închisă; Închidere paranteză dreaptă)

|

Vertical bar (Bară verticală)

:-)

Smiley face (Față zâmbitoare)

:-(

Frowny face (Față tristă)

;-)

Winky face (Față care clipește)

Trademark sign (Semn marcă comercială)

¾

Three quarter sign (Semn trei sferturi)

¼

One quarter sign (Semn un sfert)

½

One half sign (Semn o jumătate)

£

Pound sterling sign (Semnul liră sterlină)

&

Ampersand; And sign (Ampersand)

*

Asterisk (Asterisc)

//

Double slash (Bară oblică dublă)

`

Back quote (Semn ghilimele simple invers)

<

Open angle bracket (Deschidere paranteză ascuțită)

>

Close angle bracket (Închidere paranteză ascuțită)

±

Plus or minus sign (Semn plus sau minus)

«

Open angle quote (Deschidere ghilimele franceze)

»

Close angle quote (Închidere ghilimele franceze)

×

Multiplication sign (Semn înmulțire)

÷

Division sign (Semn împărțire)

¢

Cent sign (Semn cent)

¥

Yen sign (Semn Yen)

§

Section sign (Semn secțiune)

©

Copyright sign (Semn drept de autor)

®

Registered sign, Registered trademark sign (Semn înregistrat, semn marcă comercială înregistrată)

°

Degree sign (Semn grad)

Paragraph sign (Semn paragraf)

...

Ellipsis; Dot dot dot (Elipsă; Puncte puncte)

ƒ

Function sign (Semn de funcție)

Controale

Comenzi pentru utilizarea controalelor comune

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a efectua activități în Windows. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Faceți clic pe orice element spunându-i numele

File; Edit; View; Save; Bold (Fișier; Editare; Vizualizare; Salvare; Aldin)

Faceți clic pe orice element

Click File; Click Bold; Click Save; Click Close (Faceți clic pe Fișier; Faceți clic pe Aldin; Faceți clic pe Salvare; Faceți clic pe Închidere)

Faceți dublu clic pe orice element

Double-click Computer; Double-click Recycle Bin; Double-click nume folder (Faceți dublu clic pe Computer; Faceți dublu clic pe Coș de reciclare; Faceți dublu clic pe Nume folder)

Faceți clic dreapta pe orice element

Right-click Computer; Right-click Recycle Bin; Right-click nume folder (Faceți clic dreapta pe Computer; Faceți clic dreapta pe Coș de reciclare; Faceți clic dreapta pe Nume folder)

Minimizați toate ferestrele pentru a afișa desktopul

Afișare desktop

Faceți clic pe un element al cărui nume nu-l știți

Show numbers (Afișare numere) (Vor apărea pe ecran numere pentru fiecare element din fereastra activă. Spuneți numărul corespunzător unui element pentru a face clic pe el.)

Faceți clic pe un element numerotat

19 OK; 5 OK

Faceți dublu clic pe un element numerotat

Double-click 19; Double-click 5 (Faceți dublu clic pe 19; Faceți dublu clic pe 5)

Faceți clic dreapta pe un element numerotat

Right-click 19; Right-click 5 (Faceți clic dreapta pe 19; Faceți clic dreapta pe 5)

Windows

Comenzi pentru lucrul cu ferestre

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a lucra cu ferestre și programe. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Deschideți un program

Open Paint; Open WordPad; Open nume program (Deschidere Paint; Deschidere WordPad; Deschidere nume program)

Comutați la un program deschis

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nume program; Switch application (Comutați la Paint; Comutați la WordPad; Comutați la numele programului; Comutați aplicația)

Închideți un program

Close that; Close Paint; Close Documents (Închidere aceasta; Închidere Paint; Închidere Documente)

Minimizare

Minimize that; Minimize Paint; Minimize Documents (Minimizare aceasta; Minimizare Paint; Minimizare Documente)

Maximizare

Maximize that; Maximize Paint; Maximize Documents (Maximizare aceasta; Maximizare Paint; Maximizare Documente)

Restaurare

Restore that; Restore Paint; Restore Documents (Restaurare aceasta; Restaurare Paint; Restaurare Documente)

Decupare

Cut that; Cut (Decupare aceasta; Decupare)

Copiere

Copy that; Copy (Copiere aceasta; Copiere)

Lipire

Paste (Lipire)

Ștergere

Delete that; Delete (Șterge aceasta; Ștergere)

Anulare

Undo that; Scratch that; Undo (Anulare aceasta; Anulare)

Defilați într-o direcție

Scroll up; Scroll down; Scroll right; Scroll left (Defilare în sus; Defilare în jos; Defilare la dreapta; Defilare la stânga)

Defilați la o distanță exactă ca număr de pagini

Scroll down 2 pages; Scroll up 10 pages (Defilare în jos 2 pagini; Defilare în sus 10 pagini)

Defilați la o distanță exactă în alte unități de măsură

Scroll up 5; Scroll down 7 (Defilare în sus 5; Defilare în jos 7)

Mergeți la un câmp dintr-un formular sau dintr-un program

Go to nume câmp; Go to Subject; Go to Address; Go to cc (Deplasare la nume câmp; Deplasare la Subiect; Deplasare la Adresă; Deplasare la cc)

Faceți clic oriunde pe ecran

Comenzi pentru a face clic oriunde pe ecran

Următorul tabel arată comenzile pentru utilizarea caracteristicii Recunoaștere vorbire pentru a face clic oriunde pe ecran. Cuvintele scrise cursiv indică faptul că puteți să spuneți diverse lucruri în locul cuvântului sau frazei date drept exemplu și să obțineți rezultate utile.

Pentru a face aceasta Spuneți

Afișați grila de mouse

Mousegrid (Grilă mouse)

Mutați indicatorul mouse-ului în centrul oricărui pătrat din grila de mouse

Număr- sau numere-pătrat; 1; 7; 9; 1, 7, 9

Atingeți sau faceți clic pe orice pătrat din grila de mouse

Click numărul pătratului (Faceți clic pe numărul pătratului)

Selectați un element pentru a-l glisa cu grila de mouse

Numărul (sau numerele) pătratului în care apare elementul; 3; 7; 9; (urmate de) mark (marcator)

Selectați o suprafață unde doriți să glisați elementul cu grila de mouse

Numărul (sau numerele pătratului unde doriți să glisați; 4; 5; 6; (urmat de) click (clic)


Proprietăți

ID articol: 12427 - Ultima examinare: 14 sept. 2016 - Revizie: 2

Feedback