Efectuarea unui apel de urgență

Important: Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu vă bazați niciodată exclusiv pe un telefon mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Înainte de efectuarea apelului:
 • Porniți telefonul.
 • Dacă ecranul și tastele telefonului sunt blocate, deblocați-le.
 • Deplasați-vă într-un loc cu semnal de putere adecvată.
 1. Atingeți tasta pornire , apoi atingeți >
  dial pad icon
  .
 2. Atingeți Apelare.
 3. Furnizați informațiile necesare cât mai precis posibil. Nu terminați apelul decât după ce primiți permisiunea de a face acest lucru.
De asemenea, poate fi necesară parcurgerea pașilor de mai jos:
 • Introduceți o cartelă SIM în telefon. Dacă nu aveți o cartelă SIM, atingeți Apel urgență când primiți mesajul de eroare referitor la lipsa cartelei SIM.
 • Dacă telefonul solicită un cod PIN, atingeți Apel urgență.
 • În telefon, dezactivați limitările, cum ar fi restricționarea apelurilor, apelarea numerelor fixe sau grupul închis de utilizatori.
 • La prima pornire a telefonului, vi se va solicita să vă creați un cont Microsoft și să configurați telefonul. Pentru a efectua un apel de urgență în timpul creării contului și configurării telefonului, atingeți Apel urgență.
 • Dacă rețeaua mobilă nu este disponibilă, puteți încerca să efectuați un apel internet, dacă aveți acces la internet.

Proprietăți

ID articol: 13744 - Ultima examinare: 17 mai 2016 - Revizie: 6

Feedback