Accesorii originale

Contactați furnizorul pentru a verifica dacă sunt disponibile accesoriile aprobate.

O gamă largă de accesorii este disponibilă pentru dispozitivul dvs. Pentru mai multe detalii, consultați www.microsoft.com/mobile/accessories.

Reguli practice privind accesoriile

  • Nu lăsați accesoriile la îndemâna copiilor.
  • Atunci când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, prindeți și trageți ștecărul, nu cablul.
  • Verificați în mod regulat dacă accesoriile instalate într-un vehicul sunt montate și funcționează corect.
  • Instalarea oricăror accesorii auto complexe trebuie efectuată numai de către personalul calificat.

Baterie

Vedeți duratele de convorbire și de așteptare ale bateriei în Ghidul utilizatorului, din cutia în care este comercializat dispozitivul dvs. mobil.


Doar pentru Taiwan: Conform articolelor 12 și 14 din reglementările administrative NCC pentru dispozitive Telecom:

Fără permisiune din partea Comisiei naționale de comunicații (NCC - National Communications Commission), nicio firmă, nicio întreprindere și niciun utilizator nu poate să modifice frecvența, să îmbunătățească puterea de transmitere sau să modifice caracteristicile originale sau performanța dispozitivelor aprobate de frecvență radio de mică putere.

Dispozitivele de frecvență radio de mică putere nu trebuie să aibă impact asupra securității avioanelor sau să interfereze cu comunicațiile juridice; dacă se descoperă acest lucru, utilizatorul trebuie să întrerupă imediat utilizarea dispozitivului.

Comunicații juridice mai sus menționate se referă la comunicațiile radio operate în conformitate cu Legea telecomunicațiilor. Dispozitivele de frecvență radio de mică putere trebuie să suporte interferențe din partea dispozitivelor de unde radio ISM sau de comunicații legale.Proprietăți

ID articol: 13747 - Ultima examinare: 17 mai 2016 - Revizie: 6

Feedback