TERMENII LICENȚEI SOFTWARE MICROSOFT

MICROSOFT SECURITY ESSENTIALS

Acești termeni ai licenței reprezintă un contract între Microsoft Corporation (sau una dintre companiile afiliate, în funcție de zona în care locuiți) și dvs. Vă rugăm să îi citiți. Acești termeni se aplică produsului software indicat mai sus, care include și suportul fizic pe care ați primit produsul, dacă este cazul. De asemenea, termenii se aplică tuturor

  • versiunilor ulterioare ale software-ului (inclusiv orice actualizări sau suplimente) Microsoft
  • actualizărilor,
  • suplimentelor,
  • serviciilor bazate pe internet și
  • serviciilor de asistență Microsoft

pentru acest software, cu excepția cazului în care alți termeni însoțesc elementele respective. În asemenea cazuri, se aplică termenii respectivi.

Prin utilizarea software-ului, acceptați termenii. Dacă nu îi acceptați, nu utilizați software-ul.

După cum se descrie mai jos, utilizarea anumitor caracteristici acționează de asemenea ca și consimțământul dvs. pentru transmiterea anumitor informații standard despre computer pentru servicii bazate pe internet.

Dacă sunteți de acord cu acești termeni ai licenței, aveți drepturile de mai jos.

1. DREPTURI DE INSTALARE ȘI UTILIZARE.

  • Utilizarea de domiciliu. Dacă sunteți utilizator de domiciliu, puteți instala și utiliza orice număr de copii ale software-ului pe dispozitivele dvs. personale pentru utilizarea de către persoane care locuiesc cu dvs.
  • Întreprinderi mici. Dacă dețineți o întreprindere mică, puteți instala și utiliza software-ul pe un număr de până la zece (10) dispozitive din întreprindere.
  • Restricții. Software-ul nu poate fi utilizat pe dispozitive deținute de instituții de stat sau academice.
  • Separarea componentelor. Componentele software-ului sunt licențiate ca o singură unitate. Componentele nu pot fi separate și instalate pe dispozitive diferite.
  • Programe Microsoft incluse. Software-ul poate conține alte programe Microsoft. Termenii licenței se aplică pentru utilizarea acelor programe. 

2. SERVICII BAZATE PE INTERNET. Microsoft oferă servicii bazate pe internet împreună cu software-ul. Le poate modifica sau anula în orice moment.

  • Consimțământul pentru servicii bazate pe internet. Caracteristicile software descrise mai jos și în Angajamentul de respectare a confidențialității Microsoft Security Essentials se conectează prin internet la sistemele de computere ale Microsoft sau ale furnizorului de servicii. În unele cazuri, nu veți primi o notificare separată atunci când se realizează conexiunea. În anumite cazuri, puteți să dezactivați aceste caracteristici sau să nu le utilizați. Pentru mai multe informații despre aceste caracteristici, consultați http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744. Prin utilizarea acestor caracteristici, sunteți de acord cu transmiterea acestor informații. Microsoft nu utilizează informațiile pentru a vă identifica sau a vă contacta.

   1. Informații despre computer. Următoarele caracteristici utilizează protocoale internet, care trimit către sistemele corespunzătoare informații despre computer, precum adresa IP, tipul de sistem de operare, browserul, numele și versiunea software-ului pe care îl folosiți și codul de limbă al dispozitivului unde ați instalat software-ul. Microsoft utilizează aceste informații pentru a vă pune la dispoziție serviciile bazate pe internet.
   • Actualizări. Implicit, produsul software va descărca automat actualizări ale definițiilor. Pentru mai multe informații, consultați angajamentul de respectare a confidențialității la http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Instrumentul de eliminare a software-ului rău intenționat. La scanările programate și când selectați această acțiune, software-ul va verifica și va elimina anumite software-uri rău intenționate („Malware”) cu severitate ridicată, stocate pe dispozitivul dvs. Atunci când software-ul verifică dacă există Malware pe dispozitivul dvs., se trimite un raport la Microsoft despre orice Malware detectat sau erori care apar în timp ce software-ul verifică dacă sunt prezente Malware, anumite informații legate de detectare, erori apărute în timp ce software-ul căuta Malware și alte informații despre dispozitiv care ne vor ajuta să îmbunătățim acest lucru și alte produse și servicii Microsoft. Raportul nu conține informații prin care puteți fi identificat.
   • Software potențial nedorit. Produsul software va căuta pe computer Malware cu severitate joasă și medie, inclusiv, fără limitare, spyware și alte produse software potențial nedorite („Produse software potențial nedorite”). Produsul software va elimina sau dezactiva numai Produsele software potențial nedorite, cu severitate joasă și medie, pe care sunteți de acord să le elimine sau dezactiveze. Eliminarea sau dezactivarea acestor Produse software potențial nedorite poate duce la refuncționarea altor programe software de pe computer sau la încălcarea de către dvs. a unei licențe de utilizare a altor programe software de pe computer, în cazul în care celelalte programe software au instalat aceste Produse software potențial nedorite pe computer ca o condiție de utilizare a celorlalte programe software. Înainte de a autoriza eliminarea acestor Produse software potențial nedorite, citiți contractele de licență ale celorlalte programe software. Prin utilizarea acestui produs software, este posibil ca dvs. sau sistemul să elimine sau să dezactiveze programe software care nu sunt Produse software potențial nedorite.
   • Participarea la Microsoft Active Protection Service (MAPS) Comunitatea împotriva programelor software rău intenționate Microsoft Active Protection Service (MAPS) este o comunitate globală, care include utilizatorii produsului software. La instalarea inițială, utilizatorii vor fi abonați implicit pentru participarea la MAPS ca membri la nivelul de bază. Pentru membrii la nivelul de bază, când produsul software este activat, MAPS poate raporta la Microsoft informații despre malware și despre alte forme de software potențial nedorit. Dacă un raport MAPS include detalii despre malware sau software potențial nedorit pe care produsul software le poate elimina, MAPS va descărca semnătura cea mai recentă necesară în acest scop. Este posibil ca MAPS să găsească și elemente „fals-pozitive” (situațiile în care elementele identificate inițial ca malware să nu fie, de fapt, malware) și să le remedieze. În unele cazuri, este posibil să se trimită în mod neintenționat informații personale la Microsoft. Totuși, Microsoft nu va utiliza aceste informații pentru a vă identifica sau pentru a lua legătura cu dvs. Pentru a afla mai multe despre caracteristica MAPS și despre informațiile pe care aceasta le transmite la Microsoft, consultați Angajamentul de respectare a confidențialității de la adresa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Rapoarte de erori. Acest program software trimite automat rapoarte de eroare către Microsoft, în care se descrie tipul componentei software în care s-a produs eroarea. Nu se trimit fișiere sau fișiere cu conținutul memoriei, decât în cazul în care alegeți să le trimiteți. Pentru a afla mai multe informații despre rapoartele de erori, consultați http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148744.
   • Windows Update; Microsoft Update. Produsul software activează actualizările automate de la Windows Update și Microsoft Update. Pentru a permite funcționarea corespunzătoare a serviciului Windows Update și Microsoft Update în cadrul produsului software, vor fi necesare periodic actualizări sau descărcări pentru serviciul Windows Update și/sau Microsoft Update, iar acestea vor fi descărcate și instalate fără ca dvs. să mai fiți notificat.

    2. Utilizarea informațiilor.
    Putem folosi informațiile de pe computer, rapoartele de erori, informațiile CEIP și rapoartele de Malware pentru a ne îmbunătăți software-ul și serviciile. De asemenea, le putem partaja cu alte persoane, precum distribuitorii de hardware și software. Aceștia pot utiliza informațiile pentru a îmbunătăți modul în care produsele lor funcționează împreună cu software-ul Microsoft.


3. OBIECTUL LICENȚEI. Software-ul este oferit sub licență și nu comercializat. Acest acord vă oferă doar unele drepturi de utilizare a software-ului. Microsoft își rezervă toate celelalte drepturi. Cu excepția cazului în care legislația aplicabilă vă oferă mai multe drepturi, contrar acestei limitări, aveți dreptul să folosiți software-ul numai după cum este permis în mod expres în acest acord. În acest sens, trebuie să respectați orice limitări tehnice din software care vă permit să-l utilizați doar în anumite moduri. Nu aveți dreptul:

  • să ocoliți orice limitare tehnică din software;
  • să decodificați, să decompilați sau să dezasamblați software-ul, cu excepția cazului în care o permite în mod explicit legislația aplicabilă și numai în măsura în care este permis, contrar acestei limitări;
  • să faceți mai multe copii ale aplicației decât este specificat în acest acord sau este permis de legislația aplicabilă, contrar acestei limitări;
  • să publicați software-ul pentru a fi copiat de alte persoane;
  • să împrumutați, să oferiți în leasing sau să închiriați software-ul;
  • să transferați software-ul sau acest contract către orice terț sau
  • să utilizați software-ul pentru servicii de găzduire software comerciale.

4. COPIE BACKUP. Puteți face o singură copie backup a software-ului. O puteți utiliza doar pentru a reinstala software-ul.

5. DOCUMENTAȚIE. Orice persoană care are acces valid la computerul dvs. sau la rețeaua internă poate să copieze și să utilizeze documentația pentru scopuri interne, de referință.

6. TRANSFERUL PE ALT DISPOZITIV. Puteți să dezinstalați software-ul și să îl instalați pe un alt dispozitiv pentru a-l utiliza. Nu puteți face acest lucru pentru a partaja această licență între dispozitive.

7. RESTRICȚII PENTRU EXPORT. Software-ul se supune legilor și reglementărilor de export din Statele Unite ale Americii. Trebuie să vă conformați tuturor legilor și reglementărilor de export interne și internaționale care se aplică software-ului. Aceste legi includ restricții cu privire la destinații, utilizatori finali și utilizare finală.

8. SERVICII DE ASISTENȚĂ. Deoarece acest program este furnizat „ca atare”, nu putem oferi servicii de asistență pentru el.

9. ÎNTREGUL CONTRACT. Acest contract și condițiile pentru suplimentele, actualizările, serviciile bazate pe internet și serviciile de asistență pe care le utilizați reprezintă întregul acord pentru servicii de software și asistență.

10. LEGISLAȚIE APLICABILĂ.

  • Statele Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul din Statele Unite, interpretarea acestui acord este guvernată de legislația din statul Washington, care se aplică la litigiile ce decurg din încălcarea sa, indiferent de conflictele dintre prevederile legale. Legile statului în care locuiți guvernează toate celelalte litigii, inclusiv litigiile care intră sub incidența legislației statale privind protecția consumatorului, a legilor privind concurența neloială și privind prejudiciile.
  • În afara Statelor Unite ale Americii. Dacă ați achiziționat software-ul în orice altă țară, atunci se aplică legislația acelei țări.

11. EFECT LEGAL. Acest acord descrie anumite drepturi legale. Este posibil să aveți alte drepturi conform legilor din țara dvs. De asemenea, este posibil să aveți drepturi în ceea ce privește partea de la care ați cumpărat software-ul. Acest acord nu modifică drepturile pe care le aveți conform legilor din țara dvs., dacă legile respective nu îi permit acest lucru.

 12. EXONERARE DE RĂSPUNDERE PRIVIND GARANȚIA. Software-ul este oferit sub licență „ca atare”. Vă asumați toate riscurile utilizării sale. Microsoft nu oferă nicio garanție sau condiție expresă. Este posibil să aveți drepturi suplimentare drept consumator în cadrul legislației dvs. locale, drepturi pe care acest acord nu le poate modifica. În măsura permisă de legislația dvs. locală, Microsoft exclude orice garanții implicate de comercializare, potrivire pentru un anume scop și non-prejudiciere. DOAR PENTRU AUSTRALIA: Aveți garanții statutare conform Legii Consumatorilor din Australia și nimic din aceste condiții nu are menirea de a afecta respectivele drepturi.

LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI CU PRIVIRE LA REMEDII ȘI DAUNE. Puteți recupera de la Microsoft și furnizorii săi doar daune directe de până la 5,00 dolari SUA. Nu puteți recupera niciun alt fel de daune, inclusiv consecvențiale, pierderi de profit, daune speciale indirecte sau incidentale.
Această limitare se aplică la 

 • orice lucru legat de software, servicii, conținut (inclusiv codul) de pe site-uri terțe sau programe de la terți; și 
 • reclamații pentru încălcarea contractului, încălcarea unei garanții sau condiții, responsabilitate strictă, neglijență sau alte tipuri de litigii, în limita permisă de legislația în vigoare.

Se aplică chiar dacă Microsoft a știut sau ar fi trebuit să știe că există posibilitatea unor daune. Este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu vi se aplice, deoarece țara dvs. poate să nu permită excluderea sau limitarea daunelor incidentale, consecvențiale sau de alte tipuri.
 

Proprietăți

ID articol: 13752 - Ultima examinare: 19 iul. 2016 - Revizie: 2

Feedback