Perioada de solicitare a contribuțiilor la galeria Windows s-a încheiat

Știm că nu este vestea cea mai fericită, dar, din păcate, perioada de contribuții aduse la Galeria de personalizare Windows s-a terminat. Aceasta înseamnă că nu mai acceptăm noi candidaturi de fotografii sau grafică minunată. (Și deja ne este dor de ele). Ați trimis deja ceva? Revizuiți întrebările frecvente și Condițiile de utilizare.

Condiții de utilizare

 1. LICENȚĂ. Trimițându-vă fotografia, imaginea sau lucrarea artistică („Imagine”) la Microsoft, acordați Microsoft (precum și sucursalelor și filialelor sale) o licență globală, scutită de redevențe, plătită complet, permanentă și în relație cu serviciile și caracteristicile de personalizare din produsele sistemului de operare Windows (de exemplu, temele și fundalurile Windows) și orice site-uri web Microsoft asociate, Galeria de personalizare Windows și orice materiale de marketing și publicitare pentru astfel de servicii și caracteristici de personalizare: (a) pentru a copia, a utiliza și a crea opere derivative bazate pe Imagine; (b) pentru a expune public și a afișa copii ale Imaginii și opere derivative bazate pe Imagine; și (c) pentru a distribui și a licenția copii ale Imaginii și opere derivative bazate pe Imagine clienților Microsoft pentru uz personal („Licență”). Necondiționat, renunțați la: întreaga impunere a oricăror drepturi morale și drepturi similare pe care le aveți asupra Imaginii, pe plan global, și la orice drept de a inspecta sau a aproba forma în care poate fi utilizată imaginea; prin urmare, consimțiți la orice modificare, inclusiv la adăugiri la sau ștergeri din Imagine care, altfel, ar încălca orice drept moral sau un drept similar, dacă se efectuează fără consimțământul dvs.
 2. FĂRĂ OBLIGAȚII. Microsoft nu este obligat să utilizeze Imaginea în niciun mod și poate opri oricând utilizarea Imaginii, din orice motiv sau fără vreun motiv. Microsoft nu va fi răspunzător pentru nicio daună în privința deciziei de a nu utiliza (sau a opri utilizarea) Imaginii și va determina doar locația în care se va putea utiliza Imaginea.
 3. ATRIBUIRE. Acordați Microsoft (precum și sucursalelor și filialelor sale) dreptul de a vă utiliza numele, imaginea, portretul sau orice combinație a acestora, pentru a vă identifica drept artistul care a creat Imaginea (denumirea colectivă fiind aceea de „Atribuire”). Dacă Microsoft, sucursalele sau filialele sale utilizează Imaginea, acestea pot utiliza la discreție Drepturile și vor determina doar plasarea, importanța, formatul și durata de timp pentru afișare și publicare.
 4. FĂRĂ REMUNERAȚIE. Recunoașteți că nu așteptați nicio compensație (financiară sau altfel) pentru drepturile acordate Microsoft, precum și sucursalelor și filialelor sale, în cadrul acestor Condiții de utilizare sau pentru utilizarea Imaginii (și pentru nicio fotografie sau conținut din orice Drepturi).
 5. AFIȘARE INADVERTENTĂ. Dacă Microsoft afișează, publică sau expune în mod inadvertent Imaginea ca parte a unui produs sau site web Microsoft neinclus în Licența prezentată la secțiunea 1 de mai sus, veți trimise o notificare în scris la Microsoft și Microsoft va face eforturi comerciale rezonabile de a șterge imaginea din respectivul produs sau site web Microsoft. Sunteți de acord că aceasta va fi unica măsură pe care o luați pentru o astfel de publicare inadvertentă a Imaginii.
 6. ASISTENȚĂ. Pe cheltuiala Microsoft, veți executa și livra instrumente și veți efectua alte acțiuni pe care le poate solicita Microsoft în mod rezonabil pentru a-i permite în totalitate să beneficieze de drepturile acordate în cadrul acestor Condiții de utilizare.
 7. PUBLICITATE. Cu excepția celor enunțate la §§1 și 3, nicio parte nu va comunica presei sau publicului larg despre această Licență și aceste Condiții de utilizare fără consimțământul anterior al celeilalte.
 8. GARANȚII. Garantați și sunteți de acord că: (a) sunteți deținătorul drepturilor de autor asupra Imaginii, (b) aveți puterea și autoritatea deplină de a acorda drepturile și licențele sub aceste Condiții de utilizare; (c) distribuirea și utilizarea Imaginii, așa cum este permisă sub aceste Condiții de utilizare, nu încalcă nicio proprietate intelectuală terță, confidențialitate, publicitate sau alt drept de proprietate și nu încalcă nicio lege în țara în care a fost creată Imaginea, nici nu necesită nicio aprobare, revizie sau plată compensatorie a oricărei persoane; și (d) ați avut toate drepturile necesare și relevante pentru orice persoană ilustrată în Imagine, în scopul de a crea Imaginea.
 9. EXONERĂRI DE RĂSPUNDERE; EXCLUDERI; LIMITĂRI. Supunându-se punctului §8, nicio parte nu face nicio garanție (expresă, implicită sau altfel), inclusiv garanții implicite de vandabilitate, de neîncălcare a normelor, de potrivire pentru un anumit scop sau titlu, în legătură cu performanța sa ori cu altceva stipulat în aceste Condiții de utilizare. Nicio parte nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună specială, întâmplătoare, punitivă sau consecutivă de orice fel și din orice motiv referitoare la Imagine, la orice Drepturi sau la Licență, chiar dacă astfel de daune au fost rezonabil previzibile. Răspunderea totală a Microsoft, a sucursalelor și a filialelor sale sub aceste Condiții de utilizare nu va depăși 500 USD.
 10. REZILIERE; EFECTUL REZILIERII. Orice parte poate rezilia Licența oricând în interval de 60 de zile de la notificarea în scris a celeilalte părți. Microsoft va opri punerea la dispoziție a Imaginii imediat ce este practicabil din punct de vedere comercial, la sfârșitul perioadei de 60 de zile de la notificarea scrisă. Secțiunile 9, 10 și 11 vor rămâne în vigoare după rezilierea acestei Licențe. Pentru a evita orice dubiu, drepturile clienților Microsoft asupra Imaginii distribuite acestor clienți înainte de expirarea sau rezilierea acestei Licențe vor rămâne în vigoare după expirarea sau rezilierea acestei Licențe.
 11. NOTIFICARE. Toate notificările supuse acestor Condiții de utilizare vor fi: (i) în scris; (ii) în limba engleză (dacă nu se solicită altfel); (iii) considerate date atunci când sunt primite; (iv) trimise prin e-mail, printr-un serviciu de livrare, prin mesagerie sau prin corespondență înregistrată sau certificată (plătit anticipat prin poștă, cu solicitare de confirmare de citire); (v) dacă utilizați e-mailul, trimise la winpgal@microsoft.com; dacă utilizați serviciile poștale, trimise la „Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft” (cu o copie prin fax la Legal - Corporate Affairs, la (425) 936-7329).
 12. JURISDICȚIE ȘI LOC. Aceste Condiții de utilizare sunt guvernate de legislația din Washington și părțile consimt ca jurisdicția și locația exclusivă să fie tribunalele federale sau de stat din King County.

Întrebări frecvente

Iată câteva răspunsuri la întrebări pe care este posibil să le aveți în legătură cu trimiterea operelor artistice și a fotografiilor în galeria Windows.

 
Ce se întâmplă dacă se alege lucrarea mea?
Voi primi o notificare?
Voi fi menționat?
Îmi păstrez drepturile de autor asupra operei mele?
Îmi veți modifica imaginea?
Ce veți face cu informațiile mele personale?
Dacă mă răzgândesc ulterior, pot elimina din galerie fotografia sau lucrarea mea artistică?

Proprietăți

ID articol: 17776 - Ultima examinare: 14 sept. 2016 - Revizie: 2

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)