În Internet Explorer, lungimea maximă a URL-ului este de 2.083 de caractere

R E Z U M A T

Microsoft Internet Explorer are o lungime maximă a URL-ului (Uniform Resource Locator) de 2.083 de caractere. Internet Explorer are, de asemenea, o lungime maximă pentru cale de 2.048 de caractere. Această limită se aplică URL-urilor atât pentru solicitarea POST, cât şi pentru solicitarea GET.


Dacă utilizaţi metoda GET, sunteţi limitaţi ma maxim 2.048 de caractere, minus numărul de caractere din calea actuală.

Metoda POST, însă, nu este limitată de dimensiunea URL-ului pentru remiterea perechilor nume/valoare. Aceste perechi sunt transferate în antet şi nu în URL.


RFC 2616, „Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1”, nu specifică nicio cerinţă pentru lungimea URL-ului.

R E F E R I NŢ E

Pentru o împărţire viitoare a componentelor, consultaţi fişierul antet Wininet.


Pentru mai multe informaţii, consultaţi „Sintaxa generală”, secţiunea 3.2.1 din RFC 2616, „Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1”, pe următorul site Web al Internet Society:
Proprietăți

ID articol: 208427 - Ultima examinare: 28 apr. 2010 - Revizie: 1

Feedback