Cum se restaurează manual Registry în Windows 98/Me

R E Z U M A T

Acest articol descrie modul de restaurare a unei copii de rezervă a registry Windows 98 sau Windows Millennium Edition (Me).

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

În condiţii normale, Windows poate detecta şi repara automat erorile de registry. Dacă Windows nu poate face aceasta, se poate restaura manual o copie anterioară a registry. Zilnic, la pornirea cu succes a computerului, Windows face o copie de rezervă a registry şi o stochează. În mod implicit, se stochează cinci copii anterioare ale registry. Pentru a restaura una dintre aceste copii anterioare:

  1. Porniţi computerul, apăsaţi tasta CTRL şi menţineţi-o apăsată, apoi alegeţi Safe Mode Command Prompt Only din meniul Windows 98 Startup. Dacă executaţi Windows Me, porniţi computerul cu discul de iniţializare.
  2. La promptul MS-DOS, tastaţi cd\windows\command, apoi apăsaţi ENTER. Aici windows este numele folderului în care este instalat Windows.

  3. La promptul C: tastaţi scanreg /restore, apoi apăsaţi ENTER.
  4. Selectaţi acel registry anterior pe care doriţi să îl restauraţi, apoi apăsaţi ENTER.NOTĂ: Lângă un registry care funcţionează corect apare cuvântul „Started” alături de dată.

  5. Când primiţi un anunţ indicând că aţi restaurat un registry care funcţionează corect, apăsaţi ENTER pentru a reporni computerul.

R E F E R I NŢ E

Pentru informaţii suplimentare despre instrumentul Windows Registry Checker Tool, consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:

183887 Descrierea instrumentului Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe) (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 221512 - Ultima examinare: 3 nov. 2006 - Revizie: 1

Feedback