Descrierea Consolei de recuperare Windows 2000

Pentru versiunea Microsoft Windows XP a acestui articol, consultaţi 314058 (articolul poate să fie în limba engleză).

R E Z U M A T

Acest articol descrie funcţionalitatea şi limitările Consolei de recuperare Windows. Consola de recuperare Windows este proiectată să ajute la recuperare în cazul în care computerul bazat pe Windows nu porneşte corect sau nu porneşte deloc.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Când utilizaţi Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să obţineţi acces limitat la volumele NTFS, FAT şi FAT32 fără să porniţi interfaţa grafică Windows. În Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să:
 • Utilizaţi, copiaţi, redenumiţi sau înlocuiţi fişierele şi folderele sistemului de operare.
 • Activaţi sau dezactivaţi pornirea serviciilor sau dispozitivelor la următoarea pornire a computerului.
 • Reparaţi sectorul de încărcare a sistemului de fişiere sau sistemul principal de încărcare (Master Boot Record - MBR).
 • Creaţi şi formataţi partiţii pe unităţi.
Reţineţi că numai administratorul poate obţine acces la Consola de recuperare Windows, astfel încât utilizatorii neautorizaţi să nu poată utiliza niciun volum NTFS.

Pornirea Consolei de recuperare Windows

Pentru a porni Consola de recuperare Windows, utilizaţi una din următoarele metode:

 • Porniţi computerul utilizând dischetele de instalare Windows sau CD-ROM-ul Windows. Pe ecranul „Welcome to Setup”, apăsaţi F10 sau R pentru a repara, apoi apăsaţi C (doar pentru Windows 2000) pentru pornirea Consolei de recuperare Windows. Selectaţi numărul potrivit pentru instalarea Windows pe care doriţi să o reparaţi, apoi tastaţi parola de administrator. Dacă nu există o parolă de administrator, apăsaţi ENTER.
 • Adăugaţi Consola de recuperare Windows la folderul Windows Startup prin utilizarea Winnt32.exe cu parametrul /cmdcons. Această procedură necesită aproximativ 7 MO de spaţiu-disc pe partiţia de sistem pentru a conţine fişierele şi folderele Cmdcons.


  NOTĂ: Dacă utilizaţi oglindire software, consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:
  229077 Oglindirea împiedică preinstalarea Consolei de recuperare (articolul poate să fie în limba engleză)
 • Urmaţi instrucţiunile din următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:
  222478 Crearea unui şablon pentru executarea Consolei de recuperare utilizând un server de instalare la distanţă (articolul poate să fie în limba engleză)

Utilizarea consolei de comandă

După ce porniţi Consola de recuperare Windows, veţi primi următorul mesaj:
Windows NT(TM) Boot Console Command Interpreter.

AVERTISMENT:

Acesta este un prompt de comandă cu funcţionalitate limitată destinat doar ca utilitar de recuperare de sistem pentru utilizatorii avansaţi. Utilizarea acestui utilitar în mod incorect poate cauza probleme serioase de sistem, a căror corectare poate necesita reinstalarea Windows.

Tastaţi 'exit' pentru a ieşi din promptul de comandă şi a reîncărca sistemul.

1: C:\WINNT

Pe care instalare Windows doriţi să faceţi Log on (apăsaţi Enter pentru abandonare)?
După ce introduceţi numărul pentru instalarea Windows potrivită, introduceţi parola pentru contul de administrator. Reţineţi că introducerea incorectă a parolei de trei ori provoacă ieşirea din Consola de recuperare Windows. De asemenea, dacă baza de date SAM lipseşte sau este deteriorată, nu aveţi posibilitatea să utilizaţi Consola de recuperare Windows, deoarece nu se poate executa autentificarea în mod corect. După introducerea parolei şi pornirea Consolei de recuperare Windows, tastaţi exit pentru repornirea computerului.

Restricţii şi limitări ale Consolei de comandă

Din Consola de recuperare Windows aveţi posibilitatea să utilizaţi doar următoarele foldere:
 • Folderul rădăcină
 • Folderul %SystemRoot% şi subfolderele instalării Windows pe care aţi făcut Log on.
 • Folderul Cmdcons
 • Suporturi amovibile precum unităţile CD-ROM
NOTĂ: Dacă încercaţi obţinerea accesului la alte foldere, veţi primi mesajul de eroare „Access Denied” (Acces refuzat) De asemenea, în timp ce utilizaţi Consola de recuperare Windows, nu aveţi posibilitatea de a copia un fişier de pe hard diskul local pe o dischetă. Aveţi posibilitatea să copiaţi un fişier de pe o dischetă sau de pe un CD-ROM şi de pe un hard disk pe altul.

Comenzi disponibile

HELP

Utilizaţi comanda help pentru afişarea următoarelor comenzi acceptate:

attrib delete fixboot md type
cd dir fixmbr mkdir systemroot
chdir disable format more
chkdsk diskpart help rd
cls enable listsvc ren
copy exit logon rename
del expand map rmdir

ATTRIB

Utilizaţi comanda attrib cu oricare dintre următorii parametri pentru a modifica atributele unui fişier sau folder:
-R
+R
-S
+S
-H
+H

+ Setează un atribut.
- Reiniţializează un atribut.
R Atribut de fişier Doar în citire.
S Atribut de fişier de sistem.
H Atribut de fişier ascuns.
NOTĂ: Trebuie bifat sau debifat cel puţin un atribut. Pentru vizualizarea atributelor, utilizaţi comanda dir.

CD şi CHDIR

Utilizaţi comenzile cd şi chdir pentru schimbarea folderului. Dacă tastaţi cd .., specificaţi că doriţi trecerea la folderul părinte. Tastaţi cd drive: pentru a afişa folderul curent în unitatea specificată. Tastaţi cd fără parametri pentru a afişa unitatea şi folderul curente. Comanda chdir va trata spaţiile ca delimitatori. Din această cauză, trebuie să încadraţi cu ghilimele un nume de subfolder care conţine un spaţiu, de exemplu:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Comanda chdir funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale.

CHKDSK

chkdsk unitate /p /r
Această comandă (unde unitate specifică unitatea de verificat) verifică unitatea şi, dacă este nevoie, repară sau recuperează unitatea. De asemenea, marchează sectoarele defecte şi recuperează informaţiile lizibile.

Parametrul /p instruieşte CHKDSK să efectueze o verificare completă a unităţii chiar dacă aceasta nu este marcată ca având probleme şi să corecteze erorile întâlnite. Parametrul /r localizează sectoarele defecte şi recuperează informaţiile lizibile. Reţineţi că, în cazul în care specificaţi parametrul /r, el implică parametrul /p. Comanda chkdsk poate fi specificată fără argumente, caz în care unitatea curentă este implicată fără parametri. Opţional, parametrii listaţi sunt acceptaţi. Comanda chkdsk necesită fişierul Autochk.exe. Chkdsk găseşte automat acest fişier în folderul de încărcare. În mod obişnuit, acest folder este folderul Cmdcons în cazul în care Consola de comandă a fost preinstalată. În cazul în care folderul nu poate fi găsit în folderul de încărcare, Chkdsk încearcă găsirea suportului de instalare CD-ROM Windows. Dacă nu poate fi găsit suportul de instalare, Chkdsk solicită furnizarea locaţiei fişierului Autochk.exe.

CLS

Utilizaţi această comandă pentru a goli ecranul.

COPY

copy sursă destinaţie
Utilizaţi această comandă (unde sursă specifică fişierul de copiat şi destinaţie specifică folderul sau numele de fişier pentru noul fişier) pentru a copia un fişier. Metacaracterele sau folderele copiate nu sunt acceptate. Un fişier comprimat din CD-ROM-ul Windows este decomprimat automat pe măsură ce este copiat.

Dacă nu este specificat parametrul destinaţie, este selectat în mod implicit folderul curent. Dacă fişierul există deja, vi se solicită suprascrierea sa.

DEL şi DELETE

delunitate: cale numefişier
delete unitate: cale numefişier
Utilizaţi această comandă (unde unitate: cale numefişier specifică fişierul de şters) pentru ştergerea unui fişier. Comanda delete funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale. Comanda delete nu acceptă metacaractere (*).

DIR

dir unitate: cale numefişier
Utilizaţi această comandă (unde unitate: cale numefişier specifică unitatea, folderul şi fişierele de listat) pentru afişarea unei liste de fişiere şi subfoldere ale unui folder. Comanda dir listează toate fişierele, inclusiv fişierele ascunse şi cele de sistem. Fişierele pot avea următoarele atribute:

D - Director R - Fişier doar în citire
H - Fişier ascuns A - Fişier gata pentru arhivare
S - Fişier de sistem C - Comprimat
E - Criptat P - Punct de reanalizare
Comanda
dir funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale.

DISABLE

disable numeserviciu
Utilizaţi această comandă (unde numeserviciu specifică numele serviciului sau driverului de dezactivat) pentru dezactivarea unui serviciu de sistem sau a unui driver Windows.

Utilizaţi comanda listsvc pentru afişarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de dezactivat. Comanda disable imprimă vechiul tip de pornire a serviciului înainte de a-l reiniţializa la SERVICE_DISABLED. Din această cauză, ar trebui să înregistraţi vechiul tip de pornire în caz că este necesară re-activarea serviciului.

Valorile de tip de start afişate de comanda disable sunt:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add /delete nume_dispozitiv nume_unitate nume_partiţie dimensiune
Utilizaţi această comandă pentru a gestiona partiţiile de pe volumele hard disk.

 • /add: Creează o partiţie nouă.
 • /delete: Şterge o partiţie existentă.
 • nume_dispozitiv: Numele dispozitivului pentru crearea unei partiţii noi. Numele poate fi obţinut din ieşirea comenzii MAP, de exemplu: \Device\HardDisk0.
 • nume_unitate: Un nume bazat pe litera unităţii pentru ştergerea unei partiţii existente, de exemplu D:
 • nume_partiţie: Numele de partiţie pentru ştergerea unei partiţii existente şi care poate fi utilizat în locul argumentului nume de unitate, de exemplu: \\Device\HardDisk0\Partition1.
 • dimensiune: Dimensiunea în megaocteţi a partiţiei noi.
NOTĂ: Dacă nu sunt utilizate argumente, se afişează o interfaţă utilizator pentru gestionarea partiţiilor.

AVERTISMENT: Această comandă poate deteriora tabela de partiţii în cazul în care a fost efectuat un upgrade pentru disc la o configuraţie de tip disc dinamic. Nu modificaţi structura discului dinamic decât dacă utilizaţi instrumentul Disk Management.

ENABLE

enable numeserviciu tip_start

Aveţi posibilitatea să utilizaţi comanda enable (unde numeserviciu este numele serviciului sau driverului de activat) pentru activarea unui serviciu sau driver Windows.

Utilizaţi comanda listsvc pentru afişarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de activat. Comanda enable imprimă vechiul tip pornire a serviciului înainte de a-l reiniţializa la noua valoare. Este recomandat să notaţi vechea valoare, în caz că este necesară restaurarea tipului de pornire vechi al serviciului.

Valorile tip_start sunt:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
NOTĂ: Dacă nu specificaţi un tip de pornire nou, comanda enable imprimă tipul vechi de pornire.

EXIT

Utilizaţi comanda exit pentru a închide Consola de comandă şi a reporni computerul.

EXPAND

expand sursă [/F:filespec] [destinaţie] [/y]
expand sursă [/F:filespec] /D
Utilizaţi această comandă (unde sursă specifică numele fişierului de extins şi destinaţie specifică directorul noului fişier) pentru extinderea unui fişier.

NOTĂ: Nu este permisă includerea metacaracterelor.
Dacă nu este specificat parametrul destinaţie, comanda se setează implicit pentru folderul curent.

Opţiuni:
 • /y: Nu se solicită aprobarea înaintea suprascrierii unui fişier existent.
 • /f:filespec: Dacă sursa conţine mai multe fişiere, acest parametru este necesar pentru identificarea fişierelor de extins. Este permisă includerea metacaracterelor.
 • /d: Fără extindere; se va afişa doar o listă a fişierelor conţinute în sursă.
Destinaţia poate fi un director din directoarele de sistem ale instalării curente Windows, rădăcina unităţii, sursele de instalare locale sau folderul Cmdcons. Destinaţia nu poate fi un suport amovibil. Fişierul destinaţie nu poate fi doar în citire. Utilizaţi comanda attrib pentru a elimina atributul doar în citire.

expand vă notifică în cazul în care fişierul destinaţie există deja, în afara cazului în care utilizaţi /y.

FIXBOOT

fixboot nume unitate:
Utilizaţi această comandă (unde nume unitate este litera unităţii în care va fi scris sectorul de încărcare) pentru a scrie noul cod al sectorului de încărcare Windows pe partiţia de încărcare. Această comandă remediază problemele în care sectorul de încărcare Windows este deteriorat. Procesul reparare de urgenţă remediază, de asemenea, sectorul de încărcare. Această comandă se suprapune peste setarea implicită de scriere în partiţia de încărcare a sistemului.


FIXMBR

fixmbr nume dispozitiv
Utilizaţi această comandă (unde nume dispozitiv este un nume opţional de dispozitiv care specifică dispozitivul care necesită un MBR nou) pentru a repara înregistrarea de încărcare a sistemului principal (MBR) a partiţiei de sistem. Această comandă este utilizată în situaţiile în care un virus a deteriorat MBR şi Windows nu poate porni.

AVERTISMENT: Această comandă are potenţialul de a deteriora tabelele de partiţii în cazul în care există un virus sau probleme hardware. Această comandă poate conduce la partiţii inaccesibile. Microsoft sugerează executarea unui software antivirus înaintea utilizării acestei comenzi.

Numele poate fi obţinut din ieşirea comenzii map Dacă numele nu este completat, este reparat MBR de dispozitiv de încărcare, de exemplu:

fixmbr \device\harddisk2
Dacă Fixmbr detectează o semnătură de tabelă de partiţie nevalidă sau ne-standard, se solicită permisiunea înainte de a suprascrie MBR.

FORMAT

format unitate: /Q /FS:sistem-fişiere
Utilizaţi această comandă (unde /Q efectuează o formatare rapidă a unităţii, unitate este litera partiţiei de formatat, iar /FS:sistem-fişiere specifică tipul de sistem de fişiere de utilizat [FAT, FAT32 sau NTFS]) pentru formatarea unităţii respective la sistemul de fişiere specificat.

Dacă nu este specificat un sistem de fişiere, este utilizat sistemul de fişiere curent, atunci când este disponibil.

LISTSVC

Comanda listsvc afişează toate serviciile şi driverele disponibile şi tipurile lor de pornire pentru instalarea curentă Windows. Această comandă este utilă când se utilizează comenzile disable sau enable.

NOTĂ: Acestea sunt extrase din secţiunea %SystemRoot%\System32\Config\SYSTEM. Dacă secţiunea SYSTEM se deteriorează sau lipseşte, pot apărea rezultate imprevizibile.

LOGON

logon
Comanda logon afişează toate instalările Windows detectate, apoi solicită parola de administrator local pentru copia Windows aleasă pentru a face Log on. Dacă mai mult de trei încercări de Log on nu au succes, consola se închide şi computerul reporneşte.

MAP

map arc
Utilizaţi această comandă (unde parametrul arc instruieşte comanda map să utilizeze căi ARC în locul căilor de dispozitive Windows) pentru afişarea literelor de unitate, a tipurilor de sisteme de fişiere, a dimensiunilor partiţiilor şi a mapărilor la dispozitive fizice.


MD şi MKDIR

Comanda md sau mkdir creează foldere noi. Nu sunt acceptate metacaracterele. Comanda mkdir funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale.

MORE

more numefişier
Utilizaţi această comandă pentru afişarea unui fişier text pe ecran.

RD şi RMDIR

Comenzile rd şi rmdir şterg un folder. Aceste comenzi funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale.

REN şi RENAME

Comenzile ren şi rename pot redenumi un fişier. Reţineţi că nu aveţi posibilitatea să specificaţi unitatea sau calea nouă pentru fişierul destinaţie. Aceste comenzi funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, suporturile amovibile, folderul rădăcină al oricărei partiţii hard disk sau în sursele de instalare locale.

SET

Comanda set permite afişarea sau modificarea a patru opţiuni de mediu.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE

SYSTEMROOT

Comanda systemroot setează folderul curent de lucru la folderul %SystemRoot% al instalării Windows pe care aţi făcut Log on.

TYPE

type numefişier
Comanda type afişează un fişier text.
Proprietăți

ID articol: 229716 - Ultima examinare: 11 sept. 2006 - Revizie: 1

Feedback