Imposibil de mutat sau redenumit folderul Documents and Settings

Important Acest articol conţine informaţii despre modificarea valorilor din registry. Înainte de a face modificări în registry, asiguraţi-vă că aţi realizat o copie de rezervă. Asiguraţi-vă că ştiţi să restauraţi registry dacă apare o problemă. Pentru mai multe informaţii despre copierea de rezervă, restaurarea şi modificarea registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vizualiza în Baza de cunoştinţe Microsoft:
256986 Descrierea Registry din Microsoft Windows

S I M P T O M E

Dacă încercaţi să mutaţi sau să redenumiţi folderul „Documents and Settings” în Windows, primiţi următorul mesaj de eroare:
„Documents and Settings is a Windows system folder and is required for Windows to run properly. It cannot be moved or renamed.” (Documents and Settings este un folder de sistem Windows şi este necesar pentru ca Windows să se execute corect. Nu poate fi mutat sau redenumit.)

C A U ZĂ

Acest comportament este cel proiectat.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a specifica un folder diferit pentru folderul „Documents and Settings” în timpul instalării, urmaţi aceşti paşi:
 1. Utilizaţi parametrul /UNATTEND cu Winnt.exe sau Winnt32.exe şi introduceţi următoarea intrare în fişierul Unattend.txt, unde z:\numefolder reprezintă calea şi numele de folder dorite:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\numefolder
 2. Instalaţi Windows. Calea introdusă în fişierul Unattend.txt este utilizată în locul folderului implicit „Documents and Settings”.
Pentru informaţii suplimentare despre instalarea nesupravegheată a Windows 2000, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

183245 Changes to Windows 2000 Unattended Winnt[32].exe command line (Modificări în linia de comandă pentru Winnt[32].exe nesupravegheat în Windows 2000) (articolul poate să fie în limba engleză)

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

NOTĂ: Secţiunea următoare oferă informaţii despre o configuraţie pentru care Microsoft nu oferă suport. Oferim aceste informaţii doar cu scop informativ; Microsoft nu garantează în nici un fel că această configurare funcţionează corespunzător.


AVERTISMENT: Microsoft recomandă insistent să nu se utilizeze redenumirea folderelor de sistem. Dacă redenumiţi folderele de sistem, se poate ajunge la căderi de sistem dezastruoase sau la un computer instabil. Dacă implementaţi, ar trebui să faceţi o copie de rezervă a sistemului înainte de a încerca această procedură.


Pentru a redenumi sau muta folderul „Documents and Settings”, utilizaţi metoda corespunzătoare.

Specifică pentru utilizator

Avertisment Pot apărea probleme grave dacă modificaţi incorect registry utilizând Registry Editor sau altă metodă. Aceste probleme pot necesita reinstalarea sistemului de operare. Microsoft nu poate garanta că aceste probleme pot fi remediate. Modificaţi registry pe propriul risc.
NOTĂ: Această metodă nu reamplasează componentele cheie Windows. Utilizaţi această metodă dacă este necesar să fie mutate doar datele specifice unui utilizator.


Pentru a specifica un folder diferit pentru folderul „Documents and Settings” după ce instalaţi Windows pentru un anumit utilizator, urmaţi aceşti paşi:
 1. Identificaţi calea de profil a utilizatorului. Există două metode pentru a identifica această cale de profil: folosind setările de cale ale utilizatorului sau identificatorul de securitate al utilizatorului. Metoda preferată este cea care foloseşte identificatorul de securitate (SID).
  • Metoda identificatorului de securitate
   1. Utilizaţi instrumentul GETSID din Windows Server Resource Kit pentru a obţine identificatorul de securitate (SID). Utilizaţi o sintaxă similară celei din exemplul următor:
    GETSID \\SERVER1 NumeUtilizator \\SERVER1 NumeUtilizator
   2. După ce obţineţi identificatorul de securitate, utilizaţi Regedit.exe sau Regedt32.exe pentru a selecta identificatorul de securitate al utilizatorului din următoarea cheie de registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Setarea de cale pentru utilizator
   1. Faceţi log on la computer ca utilizator, apoi tastaţi SET la promptul de comandă. Notaţi setarea pentru USERPROFILE, apoi închideţi fereastra de comandă.
   2. Faceţi log on ca administrator al computerului.
   3. Utilizaţi Registry Editor pentru a adăuga setarea USERPROFILE la următoarea cheie de registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Faceţi clic pe cheia de registry, apoi faceţi clic pe Find în meniul Edit.
   5. În caseta Find, tastaţi valoarea setării USERPROFILE, apoi faceţi clic pe Find Next.
 2. Modificaţi valoarea ProfileImagePath astfel încât să utilizeze noua cale dorită în cheia de registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList.
 3. Închideţi Registry Editor, apoi faceţi log on ca respectivul utilizator. Tastaţi SET la promptul de comandă pentru a verifica dacă s-a modificat calea.

Folderul întreg

NOTĂ: Această metodă reamplasează componentele cheie Windows. Utilizaţi această metodă numai dacă este necesar ca folderul „Documents and Settings” să fie mutat sau redenumit şi nu aveţi posibilitatea să utilizaţi fişierul Unattend.txt pentru a modifica numele în timpul instalării.


Pentru a specifica un alt folder pentru întreg folderul „Documents and Settings”, inclusiv componentele cheie de sistem, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi log on pe computer ca administrator.
 2. Creaţi un nou folder.
 3. Deschideţi folderul „Documents and Settings” curent.
 4. În meniul Tools, faceţi clic pe Folder Options, apoi faceţi clic pe fila View.
 5. Sub Advanced settings faceţi clic pe Show hidden files and folders, apoi faceţi clic pentru a deselecta casetele Hide file extensions for known file types şi Hide protected operating system files.
 6. Faceţi clic pe OK.
 7. Faceţi clic şi glisaţi pentru a copia toate folderele în noul folder, cu excepţia folderelor pentru utilizatorii care sunt în prezent conectaţi.
 8. În Control Panel, faceţi dublu clic pe System, apoi pe fila User Profiles.
 9. Copiaţi profilul utilizatorului curent în noul folder.
 10. Faceţi clic pe OK, închideţi Control Panel, apoi faceţi log off şi faceţi din nou log on pe computer ca administrator.
 11. În Registry Editor, faceţi clic pe Find din meniul Edit.
 12. Tastaţi documents and settings, apoi faceţi clic pe Find.
 13. Înlocuiţi valoarea sau redenumiţi valoarea sau cheia de registry astfel încât să utilizeze noua cale pentru fiecare cheie şi valoare din registry care conţine calea originală.NOTĂ: Această modificare trebuie realizată pentru fiecare instanţă din registry, altfel computerul nu va porni. Este important să actualizaţi cu noua cale toate cheile de registry şi valorile.

 14. Reporniţi computerul.
 15. Acum aveţi posibilitatea să eliminaţi în siguranţă folderul „Documents and Settings” original.
Not[ În cazul în care căutaţi în registry pentru „Documents and Settings”, veţi găsi o valoare de tip şir în subcheia următoare: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Această valoare de tip şir este \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Nu modificaţi această valoare de tip şir. După ce finalizaţi căutarea pentru „Documents and Settings”, căutaţi şi pentru numele scurt de fişier „Docume~”. Modificaţi calea pentru acele rezultate.
Proprietăți

ID articol: 236621 - Ultima examinare: 16 ian. 2008 - Revizie: 1

Feedback