Probleme la închiderea Windows 98 Second Edition

Exonerare de răspundere pentru conținutul retras din baza de cunoștințe

Acest articol a fost scris despre produsele pentru care Microsoft nu mai oferă asistență. Prin urmare, acest articol este oferit „ca atare” și nu mai va fi actualizat.

IMPORTANT: Acest articol conţine informaţii despre modificarea valorilor din registry. Înainte de a face modificări în registry, asiguraţi-vă că aţi realizat o copie de rezervă şi că ştiţi să restauraţi registry dacă apare o problemă. Pentru informaţii despre copierea de rezervă, restaurarea şi editarea registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
256986 Descrierea Registry din Microsoft Windows

R E Z U M A T

Acest articol prezintă modul de depanare a problemelor de închidere şi de repornire specifice pentru Windows 98 Second Edition, nu pentru Microsoft Windows 98. Pentru informaţii suplimentare despre depanarea problemelor de închidere din Windows 98, faceţi clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

202633 Cum se depanează problemele de închidere Windows 98 (articolul poate să fie în limba engleză)

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Când Windows 98 Second Edition nu se închide corespunzător, poate părea că nu mai răspunde (se blochează) timp de câteva minute, timp în care se afişează următorul mesaj pe ecran:

Aşteptaţi cât timp se închide computerul
Mai este posibil să se vadă doar un ecran gol şi un cursor pâlpâind sau ca respectivul computer să repornească în loc să se închidă.

Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement

Microsoft a lansat actualizarea suplimentară Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement care tratează problemele de închidere ale computerelor cu anumite configuraţii hardware şi software care execută Windows 98 Second Edition. Aceste probleme includ repornirea computerului sau blocarea acestuia la închidere.

Microsoft recomandă urmarea paşilor pentru depanare evidenţiaţi în acest articol. Dacă după parcurgerea paşilor prezentaţi în acest articol computerul continuă să prezinte probleme de închidere, Microsoft sugerează aplicarea acestei actualizări. Pentru informaţii suplimentare privind modul de a obţine actualizarea Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement, faceţi clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul din Baza de cunoştinţe Microsoft:

239887 Disponibilitatea Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement (articolul poate să fie în limba engleză)
NOTĂ: După aplicarea actualizării Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement, opţiunea Disable Fast Shutdown nu mai apare în Advanced din Msconfig.exe.

Depanarea problemelor

Pentru informaţii suplimentare despre depanarea problemelor de închidere din Windows 98 Second Edition, consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:

202633 Cum se depanează problemele de închidere Windows 98 (articolul poate să fie în limba engleză)

Motive uzuale ale problemelor de închidere

Problemele de închidere din Windows 98 Second Edition pot fi provocate de oricare dintre următoarele probleme:
 • Cheia de registry Fast Shutdown este activată.
 • Un fişier sonor asociat ieşirii din Windows este deteriorat.
 • Un program obişnuit sau un program rezident (TSR) nu se închide corect.
 • Este încărcat un driver incompatibil, deteriorat sau aflat în conflict.
 • Există o setare incompatibilă Advanced Power Management (APM) sau Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
 • Există o setare incompatibilă de configurare Basic Input/Output System (BIOS).
 • Computerul conţine hardware incorect configurat sau deteriorat.
 • Există un adaptor video căruia nu îi este asociat un IRQ în mod real.
NOTĂ: Windows 98 Second Edition include cele mai recente actualizări pentru ACPI, OnNow şi APM. În plus, codul de închidere rapidă care era implementat în ediţia iniţială de Windows 98 a fost eliminat pentru a oferi suport acestor noi caracteristici.


Cu toate că Windows 98 Second Edition include multe drivere noi, nu toţi producătorii terţi au avut ocazia de a actualiza driverele hardware. Unele computere sau dispozitive existente pot necesita un BIOS actualizat sau un driver de dispozitiv pentru a oferi suport deplin pentru Windows 98 Second Edition.


Probleme cunoscute

Steering IRQ

Această opţiune permite câtorva dispozitive PCI să partajeze aceeaşi linie de întreruperi programate (IRQ). Dacă modulul BIOS nu este deplin compatibil, această opţiune poate provoca închiderea necorespunzătoare a computerului, chiar dacă două sau mai multe dispozitive nu partajează acelaşi IRQ. Pentru a dezactiva opţiunea IRQ Steering pentru magistrala PCI, urmaţi aceşti paşi:

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Settings, faceţi clic pe Control Panel, apoi faceţi dublu-clic pe System.
 2. În fila Device Manager, faceţi clic pe System Devices.
 3. Faceţi dublu-clic pe PCI Bus, apoi faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare Use IRQ Steering din fila IRQ Steering.
 4. Faceţi clic pe OK, pe OK, apoi reporniţi computerul.
 5. După ce reporniţi computerul, încercaţi să închideţi din nou computerul.
Dacă computerul se închide cu succes, poate fi necesară modificarea configuraţiei BIOS sau actualizarea BIOS. Pentru informaţii despre aceste acţiuni, luaţi legătura cu producătorul BIOS.

Repornire la Ring şi LAN

Dezactivarea caracteristicii de repornire la Ring şi LAN (Resume on Ring and LAN) din BIOS poate rezolva unele probleme de închidere. Pentru informaţii despre aceste acţiuni, luaţi legătura cu producătorul modulului BIOS sau al computerului.

BIOS Plug and Play

În anumite situaţii, este posibil ca BIOS şi Windows să nu comunice corespunzător cu echipamentul hardware al computerului în timpul procesului de închidere. Windows 98 Second Edition poate fi configurat astfel încât să ignore prezenţa unui BIOS Plug and Play şi să comunice direct cu echipamentul hardware.


NOTĂ: Această metodă se utilizează doar în scopul testării. Dacă BIOS Plug and Play este lăsat dezactivat, anumite componente hardware pot să nu mai funcţioneze.


Pentru a configura Windows să nu utilizeze BIOS Plug and Play:

 1. Reporniţi computerul şi menţineţi apăsată tasta CTRL până vedeţi meniul Startup din Windows 98.
 2. Alegeţi Command Prompt Only.
 3. Tastaţi următoarea linie la promptul de comandă:
  cd \windows\system
 4. Redenumiţi fişierul Bios.vxd ca Bios.old.
 5. Reporniţi computerul.
 6. După ce se reporneşte computerul, încercaţi să închideţi Windows.
Dacă computerul se închide corect, este foarte probabil ca BIOS-ul de sistem să fie una din cauzele problemelor de închidere. Contactaţi producătorul plăcii de bază sau al BIOS-ului pentru o eventuală actualizare.


Pentru informaţii suplimentare despre BIOS-ul computerului, faceţi clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

299697 Prezentare generală a sistemului BIOS (articolul poate să fie în limba engleză)

NVRAM/ESCD

Există setări specifice pentru modalitatea în care interacţionează BIOS şi Windows în timpul proceselor de pornire şi de închidere. Pentru a verifica aceasta, dezactivaţi caracteristica de actualizare NVRAM/ESCD, pentru a determina dacă aceasta rezolvă problema de închidere. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Settings, faceţi clic pe Control Panel, apoi faceţi dublu-clic pe System.
 2. În fila Device Manager, faceţi dublu clic pe System Devices.
 3. Faceţi clic pe Plug and Play BIOS, apoi bifaţi caseta de selectare Disable NVRAM / ESCD updates din fila Settings.
 4. Faceţi clic pe OK, pe OK, apoi reporniţi computerul.
 5. După ce reporniţi computerul, încercaţi să închideţi din nou computerul.

Cheia de registry pentru închidere rapidă este activată

AVERTISMENT: Dacă utilizaţi incorect Registry Editor, este posibil să provocaţi probleme grave care pot impune reinstalarea sistemului de operare. Microsoft nu poate garanta că problemele care rezultă din utilizarea incorectă a Registry Editor pot fi remediate. Utilizaţi Registry Editor pe propriul risc.

Utilitarul Microsoft System Configuration include o opţiune pentru dezactivarea închiderii rapide (Fast Shutdown). Dacă această opţiune nu este setată în Windows 98 Second Edition, computerul poate să repornească în loc să se închidă. Pentru a rezolva această problemă, modificaţi valoarea FastReboot de la 1 la 0, în următoarea cheie de registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
NOTĂ: După aplicarea actualizării Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement, opţiunea Disable Fast Shutdown nu mai apare în Advanced din Msconfig.exe.

Program antivirus

Dacă aveţi un program antivirus configurat să scaneze unitatea de dischetă la închiderea computerului, computerul poate să nu mai răspundă. Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe numărul de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

231666 Programul antivirus provoacă blocarea computerului la închidere (articolul poate să fie în limba engleză)

Înlocuirea fişierului Configmg.vxd

Microsoft a luat cunoştinţă de faptul că unii clienţi au înlocuit versiunea Windows 98 Second Edition a fişierului Configmg.vxd cu versiunea Windows 98, pentru a trata problemele de închidere. Microsoft recomandă insistent să nu procedaţi astfel. Acesta este un scenariu netestat şi care poate avea ca rezultate mesaje de eroare fatale, erori CPI şi defecţiuni hardware. Actualizarea Windows 98 Second Edition Shutdown Supplement detectează dacă este instalată versiunea corespunzătoare a fişierului Configmg.vxd şi înlocuieşte orice versiune anterioară cu versiunea Windows 98 Second Edition.
Funcţii efectuate în timpul procesului de închidere

Windows 98 Second Edition încearcă să efectueze multe funcţii în timpul procesului de închidere, printre care:
 • Finalizarea tuturor funcţiilor de scriere pe disc.
 • Eliberarea memoriei cache de disc.
 • Executarea codului de închidere a ferestrelor, pentru a închide toate programele executate la acel moment.
 • Trecerea tuturor driverelor din mod protejat în mod real.


Dacă acest articol nu descrie problema dvs. referitoare la închidere, vizitaţi următorul site Web Microsoft pentru a vedea mai multe articole despre închiderea Windows 98:


Proprietăți

ID articol: 238096 - Ultima examinare: 12 mai 2007 - Revizie: 1

Feedback