Utilizatorii nu primesc notificări de avertizare din SharePoint Online în Office 365

S I M P T O M E

Într-un mediu Microsoft Office 365, utilizatorii nu primesc notificări de avertizare SharePoint Online conform aşteptărilor. Mai exact, utilizatorii se pot pot confrunta cu una sau mai multe dintre următoarele simptome:  
 • Nu se primesc mesaje de poştă de avertizare după crearea unei avertizări.
 • Avertizările nu funcţionează. Avertizările nu sunt primite.
 • Notificările pentru lista de activităţi nu funcţionează.
 • Mesajele de poştă electronică de flux de lucru nu sunt primite.
 • Fluxul de lucru nu funcţionează.

C A U ZĂ

Această problemă poate apărea dacă pentru contul utilizatorului nu sunt acordate permisiuni pentru accesarea site-urilor, a bibliotecii sau a listei în care utilizatorul doreşte să utilizeze funcţionalitatea de avertizare. Aceasta înseamnă că utilizatorii trebuie să aibă permisiuni pentru listă sau pentru bibliotecă pentru a primi avertizări şi pentru lista de activităţi pentru a primi activităţi şi fluxuri de lucru. Dacă utilizatorul are permisiuni pentru acces anonim la o listă, o bibliotecă sau o listă de activităţi sau prin grupul NT Authority\Utilizatori autentificaţi, acesta nu primeşte avertizări. Dacă utilizatorul are permisiuni directe sau permisiuni printr-un grup de securitate, este de aşteptat ca avertizările să funcţioneze corect.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva problema, urmaţi aceşti paşi:
 1. Investigaţi permisiunile utilizatorului pentru listă, pentru bibliotecă sau pentru lista de activităţi. Asiguraţi-vă că asupra obiectului contul de utilizator deţine cel puţin permisiuni de citire.
  • Dacă aceste permisiuni sunt prezente, treceţi la pasul 2.
  • Dacă aceste permisiuni nu sunt prezente, direcţionaţi utilizatorul către administratorul site-ului, care să-i corecteze aceste permisiuni.
 2. Verificaţi dacă avertizările noi funcţionează. Pentru aceasta, creaţi o avertizare nouă pentru o bibliotecă sau o listă de testare. Efectuaţi o acţiune pentru a genera avertizarea. De exemplu, adăugaţi, editaţi sau ştergeţi un element. Apoi aşteptaţi 15 minute. Dacă avertizarea nu este primită, obţineţi următoarele informaţii şi apoi escaladaţi cazul:
  • Verificaţi ultima oră cunoscută la care s-a primit o avertizare.
  • Înregistraţi paşii exacţi pentru a reproduce problema din avertizarea nouă.
 3. Dacă avertizarea nouă este primită, dar avertizările existente nu sunt primite, este posibil ca avertizările existente să fie deteriorate. În acest scenariu, ştergeţi şi apoi creaţi din nou toate avertizările primite de utilizator pentru site. Pentru aceasta, urmaţi paşii din următoarea secţiune, „Ştergerea şi crearea din nou a avertizărilor”.

Ştergerea şi crearea din nou a avertizărilor

Pentru a restabili funcţionalitatea de notificare de avertizare, ştergeţi şi creaţi din nou toate avertizările. Aceşti paşi trebuie efectuaţi în cazul fiecărui site şi subsite pentru care apare această problemă. Reţineţi că remedierea alertelor pentru site-ul rădăcină nu implică rezolvarea problemei pentru toate subsite-urile.

Pentru a şterge şi crea din nou o avertizare, urmaţi aceşti paşi:
 1. Răsfoiţi până la setările de avertizare ale utilizatorului din SharePoint Online. Pentru aceasta, efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:

  • În site, faceţi clic pe Acţiuni site, apoi pe Setări site. Sub Administrare site, faceţi clic pe Avertizări utilizator.
  • Răsfoiţi până la URL-ul respectiv şi apoi adăugaţi „/_layouts/sitesubs.aspx” la acesta. De exemplu, corectaţi URL-ul după cum urmează:

   http:///_layouts/sitesubs.aspx
 2. Selectaţi aliasul utilizatorului.
 3. Selectaţi toate avertizările, apoi faceţi clic pe Ştergere.
 4. Configuraţi o avertizare nouă. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic pe numele listei sau bibliotecii în panoul de navigare din partea stângă.
  2. Alegeţi una dintre următoarele variante:
   • În cazul unei biblioteci, faceţi clic pe eticheta Bibliotecă, pe Mesaj de avertizare în panglică, apoi pe Setare avertizare pentru acest ItemName.
   • În cazul unei liste, faceţi clic pe fila Listă sau pe fila Calendar (în funcţie de tipul de listă). Faceţi clic pe Mesaj de avertizare în panglică, apoi pe Setare avertizare pentru acest ItemName.
  3. Utilizaţi setările implicite din pagina Avertizare nouă pentru a configura avertizarea nouă, apoi faceţi clic pe OK.
 5. Testaţi funcţionalitatea avertizării. Efectuaţi o acţiune pentru a genera avertizarea. De exemplu, adăugaţi, editaţi sau ştergeţi un element. Apoi aşteptaţi 5-10 minute pentru a primi avertizarea.


I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

SharePoint 2010 prezintă o funcţionalitate încorporată de notificare a utilizatorilor prin notificări prin poştă electronică asupra anumitor modificări care au loc în SharePoint. Acelaşi serviciu de back-end tehnic care trimite aceste notificări este utilizat de mai multe componente ale produsului. Procesul de back-end se execută la fiecare 5 minute şi trimite în bloc notificări prin poştă electronică tuturor utilizatorilor care îndeplinesc anumite criterii. Prin urmare, utilizatorii nu primesc elementele imediat după îndeplinirea criteriilor. În schimb, utilizatorii trebuie să aştepte cel puţin 5 minute până să primească notificările prin poştă electronică.

Următoarele elemente utilizează funcţionalitatea de notificare:
 • Avertizări: Utilizatorii au posibilitatea să selecteze Mesaj de avertizare într-o listă sau într-o bibliotecă pentru a primi o notificare prin poştă electronică bazată pe criteriile pe care le configurează pentru biblioteca sau lista respectivă. Utilizatorii vor primi imediat un mesaj de poştă electronică în care vor fi notificaţi cu privire la configurarea cu succes a avertizării.
 • Listă de activităţi: În Setări complexe poate fi configurată o listă de activităţi care să utilizeze opţiunea Trimitere mesaj de poştă electronică la atribuire proprietate. Atunci când această opţiune este activată, utilizatorii specificaţi în câmpul Atribuit către primesc un mesaj de poştă electronică dacă li se atribuie o activitate, dacă se modifică proprietatea asupra unei activităţi, dacă termenul unei activităţi este depăşit şi dacă o activitate este terminată.
 • Fluxuri de lucru: Două configuraţii generale sunt utilizate în fluxurile de lucru care utilizează această funcţionalitate pentru notificarea utilizatorilor prin poştă electronică. La pornirea unui flux de lucru pentru un element, iniţiatorul fluxului de lucru primeşte un mesaj de poştă electronică în care se menţionează că fluxul de lucru a fost pornit. Apoi, în funcţie de configuraţia fluxului de lucru, este posibil să aibă loc ambele sau unul dintre evenimentele următoare:
  • Cea mai întâlnită configuraţie de flux de lucru creează o activitate pentru o listă de activităţi din site-ul SharePoint cu scopul de a monitoriza progresul fluxului de lucru. Lista în care fluxul de lucru creează activităţi poate fi reprezentată de către o „listă de activităţi de flux de lucru”, care este creată de sistem, sau de către orice altă listă de activităţi. Dacă lista de activităţi este configurată astfel încât să trimită mesaje de poştă electronică proprietarului sau proprietarilor activităţii, aceştia vor primi un mesaj de poştă electronică în care vor fi notificaţi despre crearea activităţii respective.
  • În cazul celui de-al doilea tip de configuraţie, fluxul de lucru trimite un mesaj de poştă electronică standard către un public. Utilizatorii pot folosi Microsoft SharePoint Designer pentru a crea fluxuri de lucru particularizate şi pentru a crea paşi în cadrul fluxului de lucru în funcţie de care un mesaj de poştă electronică cu text predefinit să fie trimis de fiecare dată aceluiaşi public. De exemplu, o bibliotecă le-ar putea cere utilizatorilor să aleagă câte o categorie pentru fiecare document pe care aceştia îl încarcă. Un flux de lucru poate fi creat pentru a trimite un mesaj de poştă electronică către anumiţi utilizatori sau grupuri, în funcţie de categoria selectată pentru documentele încărcate.

R E F E R I NŢ E

Pentru mai multe informaţii despre cum se gestionează avertizările, vizitaţi următorul site Web Microsoft: http://office.microsoft.com/ro-ro/sharepoint-server-help/gestionarea-avertizarilor-HA010378198.aspx
Proprietăți

ID articol: 2412093 - Ultima examinare: 27 iul. 2011 - Revizie: 1

Feedback