Cum se utilizează înregistrarea în jurnal pentru a depana problemele de instalare apărute la Lync 2010 într-un mediu Office 365

R E Z U M A T

Acest articol descrie unele probleme comune de instalare apărute la Microsoft Lync 2010. De asemenea, descrie modul de activare a caracteristicii de înregistrare în jurnal pentru Microsoft Lync 2010.

Notă: Trebuie să eliminaţi Microsoft Office Communicator 2007 sau Office Communicator 2007 R2 înainte de a instala Microsoft Lync 2010 sau acesta va fi eliminat în timpul procesului de instalare a programului Lync 2010.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Scenariul 1: Nu s-a instalat Lync 2010 sau nu porneşte

Pentru a rezolva această problemă, trebuie să eliminaţi şi să reinstalaţi Lync 2010. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.
 2. Faceţi clic pe Programe şi caracteristici sau Adăugare sau Eliminare programe, selectaţi Microsoft Lync 2010 şi apoi faceţi clic pe Dezinstalare.
 3. Reporniți computerul.
 4. Ieşiţi din toate aplicaţiile Microsoft Office.
 5. Închideţi toţi clienţii de mesagerie instantanee (IM), cum ar fi Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, sau AOL Instant Messenger. 
 6. Reinstalaţi Lync 2010 din portalul Office 365.
Scenariul 2: "Imposibil de deschis programul deoarece Microsoft Lync 2010 se execută deja în contul de utilizator Windows” - mesaj de eroare

Pentru a rezolva această problemă, închideţi toate instanţele de Lync 2010 care se execută. Dacă alţi utilizatori de pe acelaşi computer sunt conectaţi la Lync, utilizatorii respectivi trebuie să se deconecteze şi să iasă din Lync. Asta deoarece se poate executa numai o singură instanţă de Lync.

Înregistrarea în jurnal pentru Lync 2010

Înregistrarea în jurnal se poate utiliza cu scopul de a colecta informaţii despre problemele apărute la Lync 2010. Mai jos sunt cele patru tipuri principale de fişiere jurnal:
 • Jurnalele de client documentează comportamentul clientului Lync 2010 şi adaugă mesaje de diagnosticare în jurnalul de evenimente din Windows.
 • Jurnalele Unified Communications Client Platform (UCCP) ţin evidenţa problemelor de conectare a serverului.
 • Jurnalele media înregistrează starea conexiunilor audio şi video.
 • Jurnalele de configurare înregistrează erorile Windows Installer care apar în timpul configurării.
Activare Înregistrarea în jurnal pentru Lync 2010:
 1. În ecranul de conectare Lync 2010, faceţi clic pe pictograma Echipament din colţul din dreapta, sus, pentru a deschide pagina Opţiuni.
 2. În caseta de dialog Opţiuni, faceţi clic pe fila General.
 3. La Înregistrare în jurnal în fila General , faceţi clic pe Se activează înregistrarea în jurnal în Lync şi Se activează înregistrarea de evenimente în jurnalul Windows pentru Lync.
 4. Faceți clic pe OK.
 5. Reporniţi Lync 2010, apoi încercaţi să ajungeţi din nou la problemă.
Notă Fişierul Communicator-uccp.log se creează în folderul următor:
%userprofile%\Tracing

Activaţi înregistrarea în jurnal utilizând setul de instrumente pentru asistenţă la Înregistrarea în jurnal şi diagnosticarea serviciilor online de la Microsoft (MOSDAL):
 1. Descărcaţi şi instalaţi setul de instrumente pentru asistenţă MOSDAL. Pentru aceasta, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
 2. Executaţi setul de instrumente pentru asistenţă MOSDAL. Pentru aceasta, faceţi clic pe Start, alegeţi Toate programele, faceţi clic pe Setul de instrumente pentru asistenţă MOSDAL şi apoi faceţi clic pe Setul de instrumente pentru asistenţă MOSDAL.
 3. Faceţi clic pe Mod complex. La Colectare date, faceţi clic pentru a bifa casetele de selectare Lync/Communicator şi Configurare sistem iar la Diagnosticare reţea faceţi clic pentru a bifa casetele de selectare Configurare, Interogare port, Căutare NS şi Ping.

  Selectare avansată MOSDAL pentru Lync Online
 4. Ieşiţi şi apoi reporniţi Lync 2010 astfel încât să se activeze înregistrarea în jurnal, ajungeţi din nou la problemă şi apoi faceţi clic pe Generare raport.
 5. Imediat ce instrumentul termină executarea, trimiteţi rezultatele arhivate la Asistenţă tehnică.
Produsele terțe prezentate în acest articol sunt realizate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu acordă nicio garanție, implicită sau de orice alt fel, pentru performanța sau fiabilitatea acestor produse.
Proprietăți

ID articol: 2437044 - Ultima examinare: 26 iul. 2011 - Revizie: 1

Feedback