Utilizatorii nu pot vedea și nu își pot actualiza imaginea afișată în Lync 2010 când se conectează la Lync Online din Office 365

S I M P T O M E

Utilizatorii nu pot vedea și nu își pot actualiza imaginea afișată în Microsoft Lync 2010 când se conectează la Lync Online din Microsoft Office 365


C A U ZĂ

Această problemă se poate produce dacă una din următoarele condiții este adevărată:
 • Utilizatorul este sincronizat dintr-un server Active Directory Domain Services (AD DS) local, iar atributul thumbnailPhoto nu este populat.
 • URL-ul imaginii nu este accesibil sau accesul este refuzat.
 • Imaginea are peste 100 kiloocteți (KO).

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, utilizați una dintre următoarele metode, în funcție de situația dvs.:

Metoda 1: Populați atributul "thumbnailPhoto" în AD DS

Dacă executați Microsoft Online Services - Instrument pentru sincronizare director, executați un script Windows PowerShell pentru a popula atributul thumbnailPhoto în schema locală Active Directory. Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Porniți Notepad, apoi copiați și lipiți următorul script Windows PowerShell în Notepad:

  $SAMName=Read-Host "Introduceți un nume de utilizator"

  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local'
  $searcher = new-object System.DirectoryServices.DirectorySearcher($root)
  $searcher.filter = "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=$SAMName))"
  $user = $searcher.findall()
  $userdn = $user[0].path
  $userdn = $userdn.trim("GC")
  $userdn = "LDAP" + $userdn

  function Select-FileDialog
  {
  param([string]$Title,[string]$Directory,[string]$Filter="All Files (*.*)|*.*")
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Windows.Forms") | Out-Null
  $objForm = New-Object System.Windows.Forms.OpenFileDialog
  $objForm.InitialDirectory = $Directory
  $objForm.Filter = $Filter
  $objForm.Title = $Title
  $objForm.ShowHelp = $true
  $Show = $objForm.ShowDialog()
  If ($Show -eq "OK")
  {
  Return $objForm.FileName
  }
  Else
  {
  Write-Error "Operația a fost revocată de către utilizator."
  }
  }

  $photo = Select-FileDialog -Title "Selectați o imagine" -Directory "%userprofile%" -Filter "JPG Images (*.jpg)|*.jpg|PNG Images (*.png)|*.png"

  $user = [ADSI]($userdn)
  [byte[]]$file = Get-Content $photo -Encoding Byte

  # se șterge imaginea anterioară dacă aceasta există
  $user.Properties["thumbnailPhoto"].Clear()

  # se scrie imaginea în atributul thumbnailPhoto al utilizatorului efectuând conversia bit[] la Base64String
  $result = $user.Properties["thumbnailPhoto"].Add([System.Convert]::ToBase64String($file))

  # se realizează modificările în AD
  $user.CommitChanges()

  if ($result -eq "0")
  {
  Write-Host "Imaginea s-a încărcat cu succes."
  }
  else
  {
  Write-Error "Imaginea nu s-a încărcat."
  }
 2. În linia 2 a scriptului, editați locația GC astfel încât aceasta să reflecte schema locală Active Directory. În acest domeniu se utilizează Contoso.domeniu local. Ca urmare, linia 2 arată astfel:
  $root = [ADSI]'GC://dc=contoso,dc=local' 
 3. În meniul Fișier, faceți clic pe Salvare. În caseta de dialog Salvare ca, faceți clic pe Toate fișierele (*.*).
 4. În caseta Nume Fișier, tastați UploadADPhoto.ps1, apoi faceți clic pe Salvare.
 5. Porniți Windows PowerShell, apoi deplasați-vă la locația unde ați salvat scriptul.
 6. Executați scriptul, tastați aliasul utilizatorului, apoi apăsați Enter. O casetă de dialog Fişier - Deschidere vă solicită fişierul imagine în format JPG sau PNG.
 7. Faceți clic pe Deschidere. Rezultatele se afișează pe ecran.
 8. Dacă imaginea s-a încărcat cu succes, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 9. Așteptați aproximativ 12 până la 24 de ore pentru ca toate modificările să intre în vigoare.

Metoda 2: Utilizați un URL public pentru imagine

Dacă nu executați Microsoft Online Services - Instrument pentru sincronizare director, utilizați un URL public pentru imagine și asigurați-vă că dimensiunea imaginii nu depășește 100 kiloocteți (KO). De exemplu, utilizați un URL precum următorul:

Metoda 3: Adăugaţi o imagine prin intermediul portalului Office 365

Dacă nu executaţi Microsoft Online Services - Instrument pentru sincronizare director, puteţi adăuga o imagine la contul dvs. Office 365 în portalul Office 365. Faceţi sign in în portalul Office 365, apoi în colţul din dreapta sus al acestuia faceţi clic pe Profilul meu în pagina Profilul meu, apoi faceţi clic pe imaginea de profil implicită. Se afişează un instrument de încărcare a fişierelor, care vă permite să încărcaţi o imagine. Dacă operaţia de încărcare are succes, imaginea ar trebui să se reproducă în Exchange Online, Lync Online şi SharePoint Online.

Imagine de profil în portalul Microsoft Online
Proprietăți

ID articol: 2497721 - Ultima examinare: 27 iul. 2011 - Revizie: 1

Feedback