Netflix din Windows 7 Media Center poate întâmpina o eroare atunci când inițiază redarea video după ce instalați Internet Explorer 9 RC

S I M P T O M E

După ce instalați Windows Internet Explorer 9 Release Candidate (RC) pe un computer care execută Windows 7, aplicația Netflix din Windows Media Center poate întâmpina o eroare atunci când inițiază redarea video.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, instalați versiunea lansată oficial a Internet Explorer 9. Pentru a descărca Internet Explorer 9, vizitați următorul site Web Microsoft:

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Produsele producătorilor terți prezentate în acest articol sunt fabricate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu garantează în niciun fel, implicit sau în alt mod, funcționarea sau fiabilitatea acestor produse.
Proprietăți

ID articol: 2512239 - Ultima examinare: 2 mai 2011 - Revizie: 1

Feedback