Descărcarea exclusiv prin descărcare a Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 5.5 sau Internet Explorer 5.1 în Windows XP sau în Windows 2000

S I M P T O M E

Este imposibil de efectuat o instalare exclusiv prin descărcare a Microsoft Internet Explorer în Microsoft Windows 2000 sau Microsoft Windows XP.

C A U ZĂ

Acest comportament este provocat de o modificare din programul de instalare Internet Explorer care permite instalarea în in Windows 2000 sau Windows XP. Deoarece Internet Explorer instalează numai browserul principal şi fişierele de script în Windows 2000 sau Windows XP, opţiunea Install Minimal, or customize your browser nu este disponibilă în timpul instalării. De aceea, caseta de dialog Component Options nu este disponibilă pentru a utiliza opţiunea Download only.

R E Z O L UŢ I E

Pentru efectua o instalare exclusiv prin descărcare din Internet, urmaţi aceşti paşi:
 1. În următoarea pagină de descărcare Internet Explorer, găsiţi versiunea de Internet Explorer dorită şi faceţi clic pentru a o descărca:
 2. Urmaţi instrucţiunile din pagina Web pentru a descărca Internet Explorer.
 3. Faceţi clic pe Save to Disk (sau Save), apoi salvaţi fişierul IExSetup.exe într-un folder de pe computer.
 4. Faceţi clic pe Start, apoi pe Run (Executare).
 5. Faceţi clic pe Browse (Răsfoire), răsfoiţi la folderul în care aţi salvat fişierul Ie5setup.exe file sau Ie6setup.exe, faceţi clic pentru a evidenţia fişierul, apoi faceţi clic pe Open (Deschidere).
 6. În caseta Open, faceţi clic la sfârşitul comenzii, adăugaţi un spaţiu, apoi tastaţi una dintre comenzile următoare:
  Pentru Internet Explorer 5, tastaţi:
  /c:"ie5wzd.exe /d /s:""#E"""
  Pentru Internet Explorer 6, tastaţi:
  /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""
  De exemplu, dacă aţi salvat fişierul de instalare Ie5setup.exe în folderul C:\Windows Update Setup Files, comanda va arăta astfel:
  "C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe" /c:"ie5wzd.exe /d /s:""C:\Windows Update Setup Files\ie5setup.exe"""
  Note Ghilimelele duble care încadrează variabila #E sunt necesare pentru că #E desemnează calea sursei, inclusiv executabilul, pentru fişierul Ie5setup.exe sau Ie6setup.exe file, corespunzător. În continuarea explicăm argumentele liniei de comandă utilizate:
  • /d - Descarcă Internet Explorer numai pentru platforma curentă. Însă, dacă doriţi descărcarea tuturor platformelor, utilizaţi valoarea de argument /d:1 pentru a obţine toate platformele. Există numai două valori pentru acest argument, /d şi /d:1.
  • /s:""#E"" - Desemnează calea sursei pentru Ie5setup.exe. Valoarea ""#E"" se referă la calea completă şi numele fişierului .exe. Observaţi că trebuie să încadraţi calea între ghilimele duble.
 7. Apăsaţi ENTER. Alegeţi elementele potrivite pentru sistemul de operare.
Notă Pentru a descărca Internet Explorer pe o unitate de reţea, trebuie să mapaţi unitatea de reţea la o literă de unitate pe computer. Nu se poate descărca Internet Explorer la o cale UNC (Convenţie universală de denumire).

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru informaţii suplimentare şi argumente ale liniei de comandă, faceţi clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:

200007 Argumentele de instalare Internet Explorer în modul pe loturi (articolul poate să fie în limba engleză)
223371 Instalarea Internet Explorer 5 pe Windows NT 4.0 utilizând SMS 1.2 (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 257249 - Ultima examinare: 22 feb. 2008 - Revizie: 1

Feedback