IE9 se blocheaza la creare PDF din toolbar Nuance PDF

R E Z U M A T

Atunci când utilizaţi insertul barei de instrumente Nuance PDF pentru a crea un fişier .pdf, Windows Internet Explorer 9 cade sau îngheaţă. Această problemă nu are loc în Internet Explorer 8.

R E Z O L UŢ I E

Încă nu este disponibilă o actualizare a barei de instrumente Nuance PDF care să rezolvă problema de compatibilitate.

Pentru a rezolva această incompatibilitate, dezactivaţi bara de instrumente Nuance PDF urmând aceşti paşi:
  1. Închideţi toate ferestrele Internet Explorer.
  2. Deschideți o nouムfereastră Internet Explorer.
  3. Atunci când se afişează notificarea privind incompatibilitatea barei de instrumente Nuance PDF, faceţi clic pe Keep it disabled (Lăsaţi-o dezactivată) sau ignoraţi notificarea.

Notă Bara de instrumente Nuance PDF poate să nu funcţioneze corect când este dezactivată bara de instrumente.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru informaţii suplimentare despre programele de completare pentru browser, vizitaţi următoarele site-uri web Microsoft:
Produsele producătorilor terţi prezentate în acest articol sunt fabricate de companii independente de Microsoft. Microsoft nu acordă nicio garanţie, implicită sau de orice alt fel, pentru performanţa sau fiabilitatea acestor produse.
Proprietăți

ID articol: 2591169 - Ultima examinare: 11 ian. 2013 - Revizie: 1

Feedback