Internet Explorer utilizează serverul proxy pentru adresa IP locală chiar dacă opţiunea „Se evită serverul proxy pentru adresele locale” este activată

S I M P T O M E

Când vă conectaţi la un server Web utilizând adresa Internet Protocol (IP) sau numele de domeniu complet (FDQN) din reţeaua locală, Microsoft Internet Explorer sau Windows Internet Explorer se conectează printr-un server proxy atribuit, chiar dacă opţiunea Se evită serverul proxy pentru adresele localeeste activată.

Totuşi, dacă vă conectaţi la un server Web utilizând numele de gazdă (de exemplu, http://webserver) în locul adresei IP (de exemplu, http://10.0.0.1) sau FQDN (de exemplu, http://webserver.domainname.com), serverul proxy este evitat, iar Internet Explorer se conectează direct la server.

C A U ZĂ

În mod implicit, numai numele de gazdă sunt verificate atunci când opţiunea Se evită serverul proxy pentru adresele locale este activată.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a evita o serie de adrese IP sau un anumit nume de domeniu, specificaţi adresele în lista de excepţii proxy:
  1. În Internet Explorer, în meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni Internet.
  2. În fila Conexiuni, faceţi clic pe Setări LAN.
  3. Faceţi clic pe Complex şi tastaţi informaţiile respective în zona Excepţii.

S T A R E

Acest comportament este cel proiectat.
Proprietăți

ID articol: 262981 - Ultima examinare: 28 apr. 2010 - Revizie: 1

Feedback