Descrierea Setului de actualizări 2 pentru System Center 2012 Service Pack 1

Introducere

Acest articol descrie problemele remediate în Setul de actualizări 2 pentru Microsoft System Center 2012 Service Pack 1 (SP1). De asemenea, acest articol conţine instrucţiunile de instalare pentru Setul de actualizări 2 pentru System Center 2012 SP1.

App Controller (KB2815569)

Problema 1
Nu puteți schimba reţeaua de maşini virtuale a maşinilor virtuale implementate.

Problema 2
Conexiunea de reţea este setată la Niciuna după ce vizualizaţi proprietăţile de reţea ale unei maşini virtuale implementate şi apoi faceţi clic pe OK.

Problema 3
Nu puteţi vizualiza reţelele virtuale pentru o maşină virtuală.

Problema 4
Atunci când schimbaţi reţeaua virtuală în App Controller, primiţi următorul mesaj de eroare:

10605-InvalidVLanConfiguration

Problema 5
Nu puteţi copia maşini virtuale care au procesoare multiple sau spaţii mari de memorie din Virtual Machine Manager într-un serviciu cloud Windows Azure care are deja o implementare.

Problema 6
App Controller necesită Microsoft Silverlight 5, însă trimite la pagina de descărcare pentru Silverlight 4.

Problema 7
Poate apărea o exceptie de tip Argument Null dacă se întrerupe conectivitatea reţelei.

Operations Manager (KB2826664)

Problema 1
Performanţele Web Console sunt foarte slabe la prima deschidere a unei vizualizări.

Problema 2
Linkul de avertizare nu se deschide în Web Console după aplicarea pachetului Service Pack 1 pentru Operations Manager.

Problema 3
Starea de sănătate pentru Distributed Applications (DA) este incorectă în Diagram View.

Problema 4
Details Widget nu afişează date atunci când este fişat utilizându-se partea web SharePoint.

Problema 5
Redenumirea grupului SCOM în Group View nu va funcţiona dacă setarea pentru limbă a utilizatorului nu este „English (United States)”.

Problema 6
O descriere de avertizare care include caractere UTF-8 multioctet nu se afişează corect în vizualizarea Alert Properties.

Problema 7
Chinese (Taiwan) Web Console afişează următorul mesaj chiar şi după executarea programului SilverlightClientConfiguration.exe:

Web Console Configuration Required.

Problema 8
Conversia de la Application Performance Monitoring (APM) la IntelliTrace este alterată atunci când se generează avertizări din evenimente de modul dinamic, cum ar fi Unity Container.

Problema 9
Problemele de conectivitate la System Center sunt remediate.

Problema 10
Apar probleme de grad mare de utilizare a procesorului în interfaţa cu utilizatorul a Operations Manager.

Problema 11
Procesorul de interogări rămâne fără resurse interne şi nu poate produce un plan de interogări atunci când deschideţi vizualizări Dashboard.

Problema 12
Lipsesc detalii de cale în „Objects by Performance”.

Operations Manager - System Center 2012 Monitoring Pack for UNIX and Linux Operating Systems (KB2828653)

Problema 1
Agentul Solaris poate rămâne fără descriptori de fişiere atunci când se montează multe sisteme Multi-Version File System (MVFS).

Problema 2
Discurile logice şi fizice nu pot fi descoperite pe computere bazate pe AIX atunci când un fişier de dispozitiv disc este conţinut într-un subdirector.

Problema 3
Regulile şi monitoarele create utilizându-se şabloanele UNIX/Linux Shell Command nu conţin parametri ShellCommand şi Timeout înlocuibili.

Problema 4
Monitoarele de procese create de şablonul UNIX/Linux Process Monitoring nu se pot salva într-un pachet de gestionare existent care are referinţe în conflict cu pachete de gestionare a bibliotecilor.

Problema 5
Agentul Linux nu poate fi instalat pe o gazdă CentOS sau Oracle Linux utilizându-se versiunea FIPS de OpenSSL 0.9.8.

Virtual Machine Manager Server (KB2826405) şi Administration Console (KB2826392)

Problema 1
Sistemul de operare SUSE Linux Enterprise Server 11 lipseşte din lista de SO Linux.

Problema 2
O maşină virtuală nu poate porni după migrarea de la Windows 7 la Windows 8 atunci când se utilizează metoda DiscardSavedState.

Problema 3
Nu se poate stabili o conexiune la sesiunea de consolă la distanţă pentru maşini virtuale VMware.

Problema 4
VMND-urile publicate extern sunt filtrate incorect.

Problema 5
Atunci când eliminaţi o proprietate de extensie de switch virtual sau editaţi un şir de conexiune la un manager de extensii de switch-uri virtuale, un script generat de interfaţa cu utilizatorul elimină, de asemenea, grupurile HostGroup asociate cu VSEM.

Problema 6
UPPSet nu este setat pe un adaptor de reţea fizică atunci când adăugaţi adaptorul de reţea unei echipe şi atunci când adaptorul de reţea este primul în lista de adaptoare de reţea.

Problema 7
Gateway-ul implicit lipseşte pe un adaptor de reţea virtuală după ce adăugaţi un al doilea adaptor de reţea fizică la switch-ul logic.

Problema 8
Fondul comun de adrese IP statice cu prima adresă într-o subreţea eşuează pentru tipul extern de reţea.

Problema 9
VMM cade în timpul reîmprospătării gazdei atunci când VMM nu reușește să creeze o sesiune CimSession cu gazda la distanţă.

Problema 10
Crearea de switch-uri standard (moştenite) pe gazde Windows 8 cu adaptor de reţea virtuală de gestionare nu păstrează proprietăţile IP al adaptorului de reţea fizică.

Problema 11
Interfaţa cu utilizatorul de administrare cade cu o eroare NullReferenceException atunci când faceţi clic pe Remediate pe o gazdă în loc de un adaptor de reţea virtuală.

Problema 12
Interfaţa cu utilizatorul a Virtual Machine Manager afişează că un adaptor de reţea este în starea „Not Connected” (Neconectat).

Problema 13
Virtual Machine Manager nu mai răspunde, cu grad mare de utilizare a CPU timp de 5 – 10 minute, atunci când configuraţi un VMND care are 2.000 de segmente de reţea.

Problema 14
Proprietatea adaptorului de reţea virtuală gazdă pentru un adaptor de gestionare nu arată clasificarea porturilor.

Problema 15
Live Migration eşuează la 26% atunci când adaptorul de reţea este ataşat la o reţea izolată de maşini virtuale.

Problema 16
Virtual Machine Manager Service cade atunci când o maşină virtuală care nu are un profil de porturi este migrată într-un prin utilizarea unui switch logic care are setat un profil de porturi implicit.

Problema 17
Executarea Dynamic Optimizer pe un cluster cu procesoare gazdă incompatibile cauzează căderea unui Virtual Machine Manager Service.

Problema 18
Programul de reîmprospătare a gazdelor cade pentru orice gazdă care are rolul RemoteFX activat.

Problema 19
Memoria minimă pentru memorie dinamică mai mare de 32 de gigaocteţi (GO) este un risc de securitate.

Problema 20
Starea adaptorului de reţea este afişată ca Not Connected (Neconectat) în Virtual Machine Manager.


Service Manager (KB2828618)

Pagina 1
Dacă numărul de „Manual Activities” (Activităţi manuale) afişate în Service Manager Portal depăşeşte o anumită limită, este posibil ca încărcările de pagini să genereze depăşiri de timp şi paginile să nu fie redate corect. Acest lucru va cauza afişarea de pagini goale.

Problema 2
Curăţarea incorectă a unui tip corelat particularizat cauzează stagnarea toaletării tabelului EntityChangeLog. Acest lucru cauzează mărirea semnificativă a tabelului.

Problema 3
Solicitările de servicii se termină neaşteptat din cauza unei condiţii de rulare între fluxurile de lucru.

Problema 4
Consola cade atunci când faceţi dublu clic pe un link de incident părinte într-o clasă de incidente extinsă.

Problema 5
Activităţile PowerShell create prin utilizarea instrumentului de autor nu se execută din cauza unei referinţe incorecte la anumite ansambluri.

Problema 6
pachetul de gestionare Exchange este blocat într-o stare Pending (În aşteptare) după sincronizarea pachetului de gestionare.

Orchestrator (KB2828193)

Problema 1
Activitatea Monitor SNMP Trap publică valori incorecte pentru şiruri atunci când se utilizează o conexiune Microsoft SNMP Trap Service.

Problema 2
Rezultate neconsecvente atunci când utilizaţi Orchestrator pentru a interoga o bază de date Oracle.

Data Protection Manager (KB2822782)

Problema 1
Este posibil ca o lucrare de copiere de rezervă completă expresă din System Center 2012 Service Pack 1 să nu mai răspundă într-un cluster Hyper-V cu 600 sau mai multe maşini virtuale.

Problema 2
Atunci când se efectuează o operaţiune de restaurare la nivel de element System Center 2012 Service Pack 1 pe o colecţie de site-uri bazate pe antete de gazdă SharePoint, operaţiunea de restaurare nu se finalizează cu succes.

Problema 3
Atunci când deschideţi Data Protection Manager pe un computer pe care se execută System Center 2012 Service Pack 1, ecranul de întâmpinare nu indică versiunea corectă de pachet Service Pack 1.

Problema 4
Atunci când efectuaţi o instalare deconectată a agentului Data Protection Manager 2012 Service Pack 1, primiţi următorul mesaj de eroare:

Protection agent cannot be installed on a machine where DPM is installed. (Agentul de protecţie nu poate fi instalat pe o maşină unde este instalat DPM.)

Problema 5
Atunci când utilizaţi Data Protection Manager 2012 Service Pack 1 pentru copiere de rezervă pe bandă, primiţi următorul mesaj de eroare:

The operation failed because of a protection agent failure. (ID 998 Details: The parameter is incorrect (0x80070057)) (Operaţiunea a eşuat din cauza unei erori la agentul de protecţie. (Detalii ID 998: Parametrul este incorect (0x80070057))).

Problema 6
Copierile de rezervă ale volumelor CSV pot eşua cu deteriorare a fişierului de metadate în Data Protection Manager 2012 Service Pack 1.

Problema 7
Consola Data Protection Manager poate necesita un timp de deschidere mai mare decât cel aşteptat atunci când sunt protejate numeroase sisteme client.

Cum se obţine şi se instalează Setul de actualizări 2 pentru System Center 2012 Service Pack 1

Pachetele de actualizare pentru App Controller, Service Provider Foundation, Operations Manager, Data Protection Manager şi Virtual Machine Manager sunt disponibile de la Microsoft Update.

Instrucţiuni de instalare

Instrucţiuni de instalare pentru Operations Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Operations Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Virtual Machine Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Virtual Machine Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Service Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Service Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Data Protection Manager
Instrucţiuni de instalare pentru Data Protection Manager

Fişiere actualizate în pachetele Set de actualizări 2

App Controller (KB2815569)
App Controller (KB2815569)
Operations Manager (KB2826664)
Operations Manager (KB2826664)
Operations Manager - System Center 2012 Monitoring Pack for UNIX and Linux Operating Systems (KB2828653)
Operations Manager - System Center 2012 Monitoring Pack for UNIX and Linux Operating Systems (KB2828653)
Virtual Machine Manager - Server (KB2826405)
Virtual Machine Manager - Server (KB2826405)
Virtual Machine Manager - Administration Console (KB2826392)
Virtual Machine Manager - Administration Console (KB2826392)
Service Manager (KB2828618)
Service Manager (KB2828618)
Orchestrator (KB2828193)
Orchestrator (KB2828193)
Data Protection Manager (KB2822782)
Data Protection Manager (KB2822782)
Proprietăți

ID articol: 2802159 - Ultima examinare: 16 iun. 2014 - Revizie: 1

Feedback