Suportul pentru memoria de mari dimensiuni este disponibil în Windows Server 2003 şi Windows 2000

R E Z U M A T

Acest articol descrie extensia adresă fizică (PAE - Physical Address Extension) şi extensia de ferestre de adrese (AWE - Address Windowing Extensions) şi explică modul în care acestea funcţionează împreună. Acest articol discută, de asemenea, despre limitările utilizării unei memorii care depăşeşte intervalul de 4 gigaocteţi (GO) inerent sistemelor de operare pe 32 de biţi.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

PAE reprezintă capacitatea suplimentată a procesorului IA32 de a se adresa la mai mult de 4 GO de memorie fizică. Următoarele sisteme de operare pot utiliza PAE pentru a profita de avantajul unei memorii fizice mai mari de 4 GO:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
Pentru a activa PAE, utilizaţi parametrul /PAE în fişierul Boot.ini.

Notă În Windows Server 2003, PAE este activat automat numai dacă serverul utilizează dispozitive de memorie cu adăugare rapidă. În acest caz, nu este necesară utilizarea argumentului /PAE pe un sistem configurat pentru utilizarea dispozitivelor de memorie cu adăugare rapidă. În restul cazurilor, argumentul /PAE trebuie utilizat în fişierul Boot.ini pentru a profita de memoria de peste 4 GO.

De regulă, un proces care se execută sub Windows 2000 sau Windows Server 2003 poate accesa până la 2 GO de spaţiu de adrese de memorie (presupunând că nu s-a utilizat argumentul /3GB), o parte a memoriei fiind memorie fizică şi alta fiind memorie virtuală. Cu cât se execută mai multe programe (şi, prin urmare, mai multe procese), cu atât este implicată mai multă memorie, până la totalul de 2 GO al spaţiului de adrese.

Când se produce o astfel de situaţie, procesul de paginare creşte dramatic şi performanţele sunt afectate negativ. Managerii de memorie din Windows 2000 şi Windows Server 2003 utilizează PAE pentru a furniza mai multă memorie fizică unui program. Astfel se reduce necesitatea de a memora în swap fişierul de paginare şi rezultă o mai bună performanţă. Programul în sine nu este conştient de dimensiunea reală a memoriei. Toate procedurile de gestiune şi alocare a memoriei PAE este tratată de către managerul de memorie, independent de programele care se execută.

Informaţiile precedente sunt valabile pentru programele care se execută când se utilizează argumentul /3GB. Este mai probabil ca un program care solicită 3 GO de memorie să poată reţine o parte mai mare a memoriei sale ca memorie fizică, în loc de a fi paginată. Astfel cresc performanţele programelor care sunt capabile să utilizeze argumentul /3GB. Excepţie face cazul în care argumentul /3GB este utilizat împreună cu parametrul /PAE. În acest caz, sistemul de operare nu utilizează mai mult de 16 GO de memorie. Acest comportament se datorează unor considerente de spaţiu pentru memoria virtuală în kernel. Astfel, dacă sistemul reporneşte cu intrarea /3GB în fişierul Boot.ini şi sistemul are mai mult de 16 GO de memorie fizică, sistemul de operare nu va utiliza memoria cu acces aleator (RAM) în plus. Repornirea computerului fără argumentul /3GB permite utilizarea în întregime a memoriei fizice.

AWE este un set de interfeţe de programare a aplicaţiilor (API-uri) pentru funcţiile managerului de memorie, care permit programelor să adreseze mai multă memorie decât cei 4 GO disponibili prin adresarea standard pe 32 de biţi. AWE permite programelor să rezerve memoria fizică ca memorie nepaginată, apoi să mapeze dinamic porţiuni din memoria nepaginată pentru setul de memorie de lucru al programelor. Acest proces permite programelor care consumă multă memorie, cum sunt sistemele de baze de date mari, să rezerve cantităţi mari de memorie fizică pentru date, fără ca utilizarea să necesite includerea şi excluderea dintr-un fişier de paginare. În schimb, datele sunt transferate în şi din setul de lucru şi memoria rezervată depăşeşte intervalul de 4 GO. În plus, PAE expune managerului de memorie şi funcţiilor AWE intervalul de memorie care depăşeşte 4 GO. În absenţa PAE, AWE nu poate rezerva memoria care depăşeşte 4 GO.

Mai jos este ilustrat un exemplu de fişier Boot.ini în care a fost adăugat argumentul PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Avertisment Conţinutul fişierului Boot.ini va fi diferit în funcţie de configuraţie.Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:

317526 Cum se editează fişierul Boot.ini în Windows Server 2003 (articolul poate să fie în limba engleză)
Pe scurt, PAE este o funcţie a managerilor de memorie din Windows 2000 şi Windows Server 2003 care furnizează mai multă memorie fizică unui program care solicită memorie. Programul nu ştie că memoria pe care o utilizează se află în intervalul superior celui de 4 GO, aşa cum un program nu ştie dacă memoria solicitată se află sau nu în fişierul de paginare.

AWE este un set de API care permite programelor să rezerve porţiuni mari de memorie. Memoria rezervată este nepaginabilă şi accesibilă numai de către programul care a rezervat-o.Pentru informaţii suplimentare despre AWE şi PAE, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

268363 Extensii de adresă fizică (PAE) Intel în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următoarele site-uri Web Microsoft: Dacă adăugaţi mai multă memorie la sistem, este posibil ca BIOS-ul să recunoască întreaga memorie fizică RAM instalată, dar ca Windows să recunoască doar o parte din RAM. Dacă serverul are o caracteristică de memorie redundantă sau o caracteristică de oglindire a memoriei care este activată, este posibil să nu fie vizibil în Windows întreg complementul de memorie. Memoria redundantă furnizează sistemului un banc de memorie de rezervă în caz de eşec, dacă un banc de memorie eşuează. Oglindirea memoriei divizează bancurile de memorie într-un set oglindit. Ambele caracteristici se activează sau dezactivează din BIOS şi nu pot fi accesate din Windows. Pentru a modifica setările acestor caracteristici, consultaţi manualul de utilizare al sistemului sau site-ul WEB OEM. Ca alternativă, luaţi legătura cu distribuitorul de hardware.

De exemplu, dacă utilizaţi un sistem ce are instalat 4 GO de RAM şi îi adăugaţi 4 GO de RAM suplimentar, este posibil ca Windows să recunoască numai 4 GO de memorie fizică sau 6 GO în loc de totalul de 8 GO. Este posibil ca pe noile bancuri de memorie să fie activată, fără să ştiţi, una din caracteristicile de memorie redundantă sau de oglindire a memoriei. Aceste simptome sunt similare celor care apar dacă nu se adaugă argumentul /PAE în fişierul Boot.ini.

R E F E R I NŢ E

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
Proprietăți

ID articol: 283037 - Ultima examinare: 16 ian. 2008 - Revizie: 1

Feedback